Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Nombres 13

Nombres :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Intent fallit d'entrar a Canaan
Nomenament d'exploradors
13
El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
--Envia uns homes a explorar el país de Canaan, la terra que jo dono als israelites. Envia'n un de cada tribu, elegits entre els principals.
Moisès va complir l'ordre que el Senyor li havia donat i envià aquells homes des del desert de Paran. Tots eren caps dels israelites. Els seus noms eren:
Xammua, fill de Zacur, de la tribu de Rubèn.
Xafat, fill d'Horí, de la tribu de Simeó.
Caleb, fill de Jefunnè, de la tribu de Judà.
Igal, fill de Jossef, de la tribu d'Issacar.
Josuè, fill de Nun, de la tribu d'Efraïm.
Paltí, fill de Rafú, de la tribu de Benjamí.
10 Gadiel, fill de Sodí, de la tribu de Zabuló.
11 Gadí, fill de Sussí, de la tribu de Manassès, fill de Josep.
12 Ammiel, fill de Guemal·lí, de la tribu de Dan.
13 Setur, fill de Micael, de la tribu d'Aser.
14 Nahbí, fill de Vofsí, de la tribu de Neftalí.
15 Gueuel, fill de Maquí, de la tribu de Gad.
16 Aquests eren els noms dels homes que Moisès va enviar a explorar el país. Josuè és el nom que Moisès va posar a Oixea, fill de Nun.
17 Moisès els envià a explorar el país de Canaan, i els va donar aquestes instruccions:
--Pugeu pel Nègueb i entreu en aquell país muntanyós. 18 Fixeu-vos com és el país i si els seus habitants són forts o febles, pocs o nombrosos. 19 Mireu si la terra on habiten és bona o dolenta; si les seves poblacions no tenen muralles o bé són ciutats fortificades; 20 si el país és fèrtil o pobre, si hi ha boscos o no. Sigueu prou ferms per a dur-nos fruits del país!
Era el temps dels primers raïms.
21 Els homes, partint del desert de Sin, van explorar el país fins a Rehob, a Lebó-Hamat. 22 Entraren al país pel Nègueb i arribaren a Hebron, on vivien els clans d'Ahiman, Xeixai i Talmai, descendents de la raça gegant dels anaquites. Hebron havia estat fundada set anys abans que Tanis d'Egipte. 23 Arribats a la vall d'Eixcol, van tallar una sarment amb un raïm tan gros que l'hagueren de portar entre dos en una barra. Duien també magranes i figues.
24 D'aquell lloc en diuen la vall d'Eixcol (que vol dir «del raïm»), pel raïm que els israelites hi van tallar.
Informació dels exploradors
25 Al cap de quaranta dies d'explorar el país, van tornar 26 a Cadeix, al desert de Paran, i es presentaren a Moisès, a Aaron i a tota la comunitat dels israelites. Els exploradors els van informar i van mostrar-los els fruits del país. 27 I contaren a Moisès el que havien vist:
--Vam arribar al país on ens havies enviat i, realment, és un país que regalima llet i mel. Aquí teniu els seus fruits. 28 Ara bé, la gent que l'habita és robusta i les ciutats són fortificades i molt grans. A més, hi hem vist descendents de la raça gegant dels anaquites. 29 Els amalequites habiten la regió del Nègueb; els hitites, els jebuseus i els amorreus viuen a la Muntanya i els cananeus a la costa i a la regió del Jordà.
30 Caleb va fer callar el poble que s'oposava a Moisès i digué:
--Pugem en aquest país i apoderem-nos-en! Segur que els vencerem!
31 Però els homes que havien anat amb ell replicaven:
--No podem pujar contra aquest poble: és més fort que nosaltres.
32 I començaren a fer córrer entre els israelites rumors desfavorables sobre la terra que havien explorat. Els deien:
--El país que hem recorregut per explorar-lo és un país que devora els seus propis habitants. Tota la gent que hi hem vist és de gran estatura; 33 fins i tot hi hem vist descendents de la raça dels anaquites, una raça de gegants. Al seu costat semblàvem llagostes, i aquesta és també la impressió que ells tenien de nosaltres.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020