Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Siràcida 46

Siràcida :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Josuè i Caleb
46
Josuè, fill de Nun, va ser un guerrer valent,
successor de Moisès en la dignitat de profeta,
i fou, com diu el seu nom,
gran per a salvar els elegits del Senyor.
Castigà els enemics que s'havien aixecat,
a fi de donar a Israel la seva heretat en possessió.
Que n'era, de gloriós, quan alçava les mans
i apuntava la seva espasa contra les ciutats!
Abans d'ell, qui havia estat tan valent?
Ell conduïa les guerres del Senyor!
¿No fou per la seva mà que el sol es deturà
i un sol dia es va convertir en dos?
Quan els enemics el tenien atrapat per tots costats,
va invocar l'Altíssim poderós,
i el Senyor, que és gran, l'escoltà
i envià una pedregada d'una violència terrible.
Josuè es va llançar contra aquell poble enemic
i en la baixada aniquilà els adversaris.
Així les nacions van conèixer totes les armes de Josuè
i van entendre que combatien contra el Senyor,
perquè Josuè avançava guiat pel qui és poderós.
Ja en temps de Moisès,
Josuè i Caleb, fill de Jefunnè,
van mostrar la seva fidelitat.
S'oposaren a la comunitat reunida,
impedint que el poble pequés de rebel·lió
i fent callar les seves murmuracions injustes.
Entre sis-cents mil homes de peu,
el Senyor només salvà Josuè i Caleb,
i els va fer entrar a l'heretat,
al país que regalima llet i mel.
El Senyor donà a Caleb un gran vigor,
que li durà fins a la vellesa,
per a conquerir les altures muntanyoses del país,
que els seus descendents han conservat en herència.
10 Així tots els israelites pogueren veure
que és molt bo de seguir el Senyor.
Els jutges
11 Cal parlar també dels jutges,
cada un cèlebre per la seva anomenada.
Ells mai no es van prostituir apartant-se del Senyor,
mai no se'n van allunyar.
Que sigui beneïda la seva memòria!
12 Que els seus ossos rebrotin de la tomba,
que els fills d'aquests homes gloriosos
renovin l'honor que mereixen els seus pares.
Samuel
13 Samuel, estimat del Senyor,
va ser el seu profeta, establí la reialesa
i ungí els qui havien de manar sobre el seu poble.
14 Va ser jutge del poble d'acord amb la Llei del Senyor,
i per això el Senyor intervingué a favor dels descendents de Jacob.
15 Per la seva fidelitat, Samuel es demostrà com un autèntic profeta;
pel que anunciava, fou reconegut com un vident digne de fe.
16 Quan els enemics el tenien atrapat per tots costats,
va invocar el Senyor poderós
i li oferí un anyell de llet.
17 Llavors el Senyor tronà des del cel
i amb gran estrèpit féu sentir la seva veu;
18 va exterminar els caps de la ciutat de Tir
i tots els magistrats filisteus.
19 Abans d'entrar al repòs etern,
davant el Senyor i el seu ungit,
Samuel va donar aquest testimoni:
«No he acceptat mai regals de ningú,
ni tan sols un parell de sandàlies.»
I ningú no el va contradir.
20 Després d'haver-se adormit per sempre,
encara profetitzà i anuncià al rei la seva fi.
De dintre la terra elevà la seva veu de profeta
per esborrar el pecat del poble.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020