Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: - .
27 coincidències en 27 versets

10.Dt 6,3
 
Escolta, Israel, i mira de posar-los en pràctica; així seràs un poble feliç i molt nombrós en un país que regalima llet i mel, tal com el Senyor, Déu dels teus pares, et va prometre.
11.Dt 11,9
 
Només així tindreu llarga vida en el país que el Senyor va prometre als vostres pares i als seus descendents: un país que regalima llet i mel.
12.Dt 26,9
 
ens va fer entrar en aquest lloc i ens donà aquest país, un país que regalima llet i mel.
13.Dt 26,15
 
Mira des del cel, des del lloc sant on resideixes, i beneeix Israel, el teu poble, i aquest país que ens has donat, com havies promès als nostres pares: un país que regalima llet i mel."
14.Dt 27,3
 
i escriu-hi a sobre tots els manaments d'aquesta Llei. Fes-ho quan hagis passat el Jordà. Així podràs entrar al país que el Senyor, el teu Déu, et dóna: un país que regalima llet i mel, tal com t'ha promès el Senyor, Déu dels teus pares.
15.Dt 31,20
 
Quan faré entrar aquest poble al país que vaig prometre als seus pares, un país que regalima llet i mel, menjarà fins a saciar-se, s'engreixarà i es girarà cap a altres déus per adorar-los. Em rebutjarà i trencarà la meva aliança.
16.Jos 5,6
 
Efectivament, els israelites havien caminat quaranta anys pel desert fins que es va acabar la generació d'homes en edat de combatre que havien sortit d'Egipte i no havien obeït el Senyor. El Senyor els havia jurat que no els deixaria veure el país que havia promès als seus pares, un país que regalima llet i mel.
17.2 Sa 17,29
 
mel, mató, ovelles i formatge de llet de vaca, i ho van oferir tot a David i a la seva tropa perquè en mengessin. Deien: «Aquesta gent està fatigada. Deuen haver patit fam i set al desert.»
18.Is 7,22
 
i faran tanta llet que tothom podrà menjar mató. Els qui sobreviuran al país menjaran mel i mató.
19.Jr 11,5
 
així es complirà el jurament que vaig fer als vostres pares de donar-los una terra que regalima llet i mel.’ I així ha estat fins ara." Jo vaig respondre: --Amén, Senyor.
20.Jr 32,22
 
Vas donar-los aquest país que havies promès als seus pares, aquesta terra que regalima llet i mel.
21.Ez 20,6
 
Aquell dia els vaig jurar que els faria sortir del país d'Egipte i que els portaria a un país que jo havia explorat per a ells, un país que regalima llet i mel, el més esplèndid de tots.
22.Ez 20,15
 
I, encara veient això, en el desert, rebutjaven els meus decrets, no seguien els meus preceptes i profanaven els meus dies de repòs, perquè els seus ídols repugnants els tenien el cor robat. Jo els vaig jurar que no els faria entrar al país que els havia donat, un país que regalima llet i mel, el més esplèndid de tots.
23.Ct 4,11
 
Els teus llavis, esposa, destil·len nèctar, tens mel i llet sota la llengua; l'olor dels teus vestits és com l'olor del Líban.
24.Ct 5,1
 
He entrat al meu jardí, germana meva, esposa, a collir la meva mirra i el meu bàlsam, a menjar la meva bresca i la meva mel, a beure el meu vi i la meva llet. Mengeu, amics, beveu, embriagueu-vos d'amor.
25.Sir 39,26
 
En la vida de l'home, això són coses de primera necessitat: l'aigua, el foc, el ferro i la sal, la farina de blat, la llet i la mel, el vi, que és la sang del raïm, l'oli i el vestit.
26.Sir 46,8
 
Entre sis-cents mil homes de peu, el Senyor només salvà Josuè i Caleb, i els va fer entrar a l'heretat, al país que regalima llet i mel.
27.Ba 1,20
 
Per això, com veiem avui, les calamitats no s'allunyen de nosaltres, com no se n'allunya la maledicció que, per ordre del Senyor, va proferir el seu servent Moisès després de treure d'Egipte els nostres pares per donar-nos un país que regalima llet i mel.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Ex(4) Lv(1) Nm(4) Dt(6) Jos(1) 2 Sa(1) Is(1) Jr(2) Ez(2) Ct(2) Sir(2) Ba(1)

Darrera actualització del programa: 7/4/2020