Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Zakladi Svetega pisma

Zbirka svetopisemskih navedkov, ki so razvrščeni po različnih temah

  • Kliknite na tematski sklop, da se vam razpre seznam tem, na katere je razčlenjen.
  • Potem kliknite na posamezno temo in izpisala se vam bodo svetopisemska besedila, ki govorijo o njej.
Besedilo iz:  SSP  EKU  CHR Raziri vse


1. Večni Bog in njegovo stvarstvo
2. Božje izvoljeno ljudstvo Izrael
3. Odnos do Boga in doživljanje Boga v Stari zavezi
4. Življenjska modrost v Stari zavezi
5. Jezus Kristus, Božji Sin
6. Sveti Duh in njegovo delo
7. Božja beseda in molitev
8. Pričevanje in oznanjanje
9. V stiskah
9.1. V skušnjavi
9.2. Trpljenje in preizkušnje
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.
in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.«
Jezus je odvrnil in mu rekel: »Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje.«
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte!
Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.
To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz sem svet premagal.«
Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne dá primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas.
Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu.
Slavljen Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe. On nas tolaži v vsaki naši stiski, tako da moremo mi tolažiti tiste, ki so v kakršni koli stiski, in sicer s tolažbo, s kakršno nas same tolaži Bog.
Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, večno bogastvo slave,
Da pa se zaradi vzvišenosti razodetij ne bi prevzel, mi je bil dan v meso trn, satanov sel, ki naj bi me tepel, da se ne bi prevzel. Trikrat sem prosil Gospoda, da bi ga umaknil od mene, a mi je rekel: »Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.« Zato se bom zelo rad ponašal s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč.
1 Pt 1,6-7
Bodite tega veseli, čeprav morate zdaj nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah, da bo preizkušenost vaše vere veljala več kakor zlato, ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša, vam v hvalo, slavo in čast, ko se bo razodel Jezus Kristus.
Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja, in tepe vsakega sina, ki ga sprejema.
Ko vas vzgaja, zdržite, saj Bog ravna z vami kakor s sinovi. Kje je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal?
Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno, ampak bridko. Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad pravičnosti.
Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti ko bo postal preizkušen, bo prejel venec življenja, ki ga je Bog obljubil njim, kateri ga ljubijo.
9.3. Preganjanje
9.4. Vztrajanje
10. Kristjanova pot skozi svet
11. Jezusova Cerkev
12. Bogastvo upanja Božjih otrok in poslednje stvariPobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
Zadnja sprememba programa: 11.1.2019