Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Zakladi Svetega pisma

Zbirka svetopisemskih navedkov, ki so razvrščeni po različnih temah

  • Kliknite na tematski sklop, da se vam razpre seznam tem, na katere je razčlenjen.
  • Potem kliknite na posamezno temo in izpisala se vam bodo svetopisemska besedila, ki govorijo o njej.
Besedilo iz:  SSP  EKU  CHR Raziri vse


1. Večni Bog in njegovo stvarstvo
2. Božje izvoljeno ljudstvo Izrael
3. Odnos do Boga in doživljanje Boga v Stari zavezi
4. Življenjska modrost v Stari zavezi
4.1. Človek - njegovo bistvo in početje
4.2. Človek v svoji minljivosti
4.3. Življenjska obdobja
4.4. Zakonska zveza in družina
4.5. Bližnji
4.6. O veselju in žalosti
4.7. O delu in posesti
4.8. O nesreči in blagoslovu
4.9. O govorjenju in molčanju
4.10. O prepirljivosti in miroljubnosti
4.11. O pravici in krivici
4.12. O narodih in vladarstvih
Narode povečuje in jih pokončuje, narode razširja in jih ugonablja.
To je tvoj sijaj, uspevaj. Jezdi za resnico in milino pravičnosti, strašnih del naj te uči tvoja desnica.
Ps 46,9-11
Pridite, glejte dejanja GOSPODA, ki je naredil strahote na zemlji. Končuje vojne do konca zemlje, lok lomi, razbija sulico, vozove sežiga z ognjem. Odnehajte in spoznajte, da sem jaz Bog, vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji.
Zato se njegovo ljudstvo vrača semkaj in zajemajo si obilne vode.
Vsi narodi, ki si jih naredil, bodo prišli, padali bodo na kolena pred tabo, Gospod, tvoje ime bodo slavili.
Tisti, ki vzgaja narode, da ne kaznuje, tisti, ki uči človeka spoznanja?
Salomonova stopniška pesem. Če GOSPOD ne zida hiše, se zaman trudijo z njo njeni graditelji; če GOSPOD ne varuje mesta, zaman bedi tisti, ki straži.
Ne zaupajte knezom, sinu človekovemu, pri katerem ni rešitve.
S posvetovanjem utrjuješ načrt, z izvedenostjo dobiš bitko.
Králjevo srce je v GOSPODOVI roki kakor vodni prekopi, usmerja ga, kamor mu je ljubo.
Konj je pripravljen za dan boja, a zmaga prihaja od GOSPODA.
Prg 24,21-22
Boj se GOSPODA, sin moj, in kralja, in z uporniki se ne druži. Kajti hipoma pride od njiju poguba in kdo ve za padec, ki ga pripravljata!
Bogu je v čast, če kaj prikriva, kraljem pa je v čast, če kaj odkrijejo.
Nebo v višino, zemlja v globino in srce kraljev nimajo dna.
Odstrani krivičnika izpred kralja, pa se bo njegov prestol utrdil s pravico.
Zaradi razprtij v deželi se pogosto menjajo njeni veljaki, med razumnimi ljudmi pa dolgo vlada, kdor vzdržuje red.
Ko pravični slavijo zmago, je velik praznik, ko pa se povzdignejo krivični, se ljudje poskrijejo.
Besneč lev in sestradan medved je krivičen vladar siromašnemu ljudstvu.
Veljak brez razumnosti je velik izsiljevalec, kdor pa sovraži utrgavanje, bo dolgo živel.
S pravičnostjo utrjuje kralj deželo, kdor pa dajatve izsiljuje, jo ugonablja.
Brez videnja ljudstvo podivja, kdor se pa drži postave, je srečen.
Mnogi iščejo vladarjevo naklonjenost, a človekova pravica prihaja od GOSPODA.
Prednost zemlje je v vsem, kralj je polju podrejen.
Prd 10,16-17
Gorje ti, dežela, kjer je tvoj kralj deček in se tvoji prvaki goste že zjutraj. Blagor ti, dežela, kjer je tvoj kralj sin plemenitih in tvoji prvaki jedo o pravem času, za okrepitev in ne za pijanost.
Niti v svojih mislih ne preklinjaj kralja niti v svoji spalnici ne preklinjaj bogatina. Kajti ptica izpod neba bi raznesla tvoj glas, krilati ptič bi razglasil tvojo misel.
Iz 3,12
Izsiljevalci odirajo moje ljudstvo, vladajo mu ženske. Ljudstvo moje, tvoji vodniki so zapeljivci, razdrli so pot tvojih stezá.
Ljudstva bučijo kakor bučanje velikih vodá, on pa jim zagrozi in pobegnejo v daljavo, podijo se kakor pleve po gričih pred vetrom, kakor vrtinec listja pred viharjem.
Moja duša hrepeni po tebi ponoči, duh v moji notranjosti te išče zgodaj zjutraj. Saj kadar tvoje sodbe zadevajo zemljo, se prebivalci na svetu učijo pravičnosti.
Glej, narodi so kakor kaplja z vedra, veljajo kakor prašek na tehtnici, glej, otoke vzdiguje kakor zrna.
Jer 18,7-10
Včasih zagrozim kakšnemu narodu ali kraljestvu, da ga bom izruval, zrušil in ugonobil. Če pa se tisti narod odvrne od svoje hudobije, zaradi katere sem mu grozil, mi je žal nesreče, ki sem mu jo mislil prizadeti. Spet drugič govorim kakšnemu narodu ali kraljestvu, da ga bom zidal in sadil. Če pa potem dela, kar je hudo v mojih očeh, in ne posluša mojega glasu, mi je žal dobrote, ki sem mu jo nameraval izkazati.
za blaginjo mesta, kamor sem vas izgnal, in molite zanj h GOSPODU; njegova blaginja je namreč vaša blaginja.
On spreminja čase in dobe, odstavlja kralje in postavlja kralje; Daje modrost modrim in razumnost razumnim.
Izmed človeških sinov je bil pregnan in njegovo srce je postalo podobno živalskemu. Pri divjih oslih je bilo njegovo bivališče, travo so mu dajali jesti kakor govedu, rosa neba je močila njegovo telo, dokler ni spoznal, da ima Najvišji Bog oblast nad človeškim kraljestvom in da nadenj postavi, kogar hoče.
Če zatrobi rog v mestu, mar se ljudstvo ne prestraši? Če se v mestu dogodi kaj hudega, mar tega ne stori GOSPOD?
Hab 2,13-14
Glej, mar ne prihaja od GOSPODA nad vojskami, da se ljudstva trudijo za ogenj in se narodi utrujajo za prazen nič? Kajti zemlja se bo napolnila s spoznanjem GOSPODOVEGA veličastva, kakor vode pokrivajo morje.
4.13. Modrost in norost
5. Jezus Kristus, Božji Sin
6. Sveti Duh in njegovo delo
7. Božja beseda in molitev
8. Pričevanje in oznanjanje
9. V stiskah
10. Kristjanova pot skozi svet
11. Jezusova Cerkev
12. Bogastvo upanja Božjih otrok in poslednje stvariPobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
Zadnja sprememba programa: 11.1.2019