Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Zakladi Svetega pisma

Zbirka svetopisemskih navedkov, ki so razvrščeni po različnih temah

  • Kliknite na tematski sklop, da se vam razpre seznam tem, na katere je razčlenjen.
  • Potem kliknite na posamezno temo in izpisala se vam bodo svetopisemska besedila, ki govorijo o njej.
Besedilo iz:  SSP  EKU  CHR Raziri vse


1. Večni Bog in njegovo stvarstvo
2. Božje izvoljeno ljudstvo Izrael
3. Odnos do Boga in doživljanje Boga v Stari zavezi
3.1. Pot brezbožneža
3.2. Življenje pravičnega
3.2.1. Navezanost na Božjo besedo
Ničesar ne dodajajte besedi, ki vam jo zapovedujem, in ničesar ji ne odvzemajte, da boste izpolnili zapovedi GOSPODA, svojega Boga, ki vam jih zapovedujem!
In kateri véliki narod ima tako pravične zakone in odloke, kakor je vsa ta postava, ki jo danes dajem pred vas?
Skrivne reči pripadajo GOSPODU, našemu Bogu, kar pa je razodeto, je na veke za nas in za naše sinove, da bi izpolnjevali vse besede te postave.
Kajti prav blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ.
Kajti to za vas ni prazna beseda, to je vaše življenje in po tej besedi boste podaljšali svoje dni v deželi, v katero greste čez Jordan, da jo vzamete v last.«
Tedaj je prišel GOSPOD, se ustavil in zaklical kakor prej: »Samuel, Samuel!« Samuel je rekel: »Govôri, kajti tvoj hlapec posluša.«
temveč se veseli v GOSPODOVI postavi in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči.
GOSPODOVI izreki so čisti izreki, srebro prečiščeno v topilnici na zemlji, sedemkrat očiščeno.
Ob človeških dejanjih, po besedi tvojih ustnic, sem se varoval nasilnikovih poti.
Nad klavnimi in jedilnimi daritvami nisi imel veselja, izoblikoval si mi ušesa, žgalnih daritev in daritev za greh nisi zahteval.
Ne bomo prikrivali pred njihovimi sinovi, temveč bomo pripovedovali poznejšemu rodu o slavnih GOSPODOVIH delih in njegovi moči, o njegovih čudežih, ki jih je storil.
Odpri mi oči, da bom gledal čudovita dela tvoje postave.
Jaz sem tujec na zemlji, ne skrivaj pred menoj svojih zapovedi.
Pred kralji bom govoril o tvojih pričevanjih, ne bom osramočen,
Ko bi ne bila tvoja postava moja naslada, tedaj bi bil v svoji bedi že propadel.
K vsaki popolnosti sem videl mejo, tvoja zapoved je zelo široka.
Ps 119,100
Več razumem kakor starci, ker čuvam tvoje ukaze.
Ps 119,126
Čas je, da GOSPOD kaj ukrene, prelomili so tvojo postavo.
Ps 119,133
Naredi moje korake trdne s svojim izrekom, ne pusti, da bi nad mano vladala kakšna zloba.
Ps 119,147
Prehitevam zoro in kličem na pomoč, pričakujem tvojo besedo.
Ps 119,148
Moje oči prehitevajo nočne straže, da premišljam o tvojih izrekih.
Ps 119,152
Iz tvojih pričevanj sem spoznal že davno, da si jih postavil za vekomaj.
Ps 119,162
Veselim se tvojega izreka kakor kdo, ki najde velik plen.
Spominjam se dni od nekdaj, premišljam o vsem tvojem delovanju, o delu tvojih rok premišljujem.
Iz 40,6.8
Glas pravi: »Kliči!« Pa rečem: »Kaj naj kličem?« »Vse meso je trava, vsa njegova dobrota kot cvetica na polju.
Trava se posuši, cvetica ovene, beseda našega Boga pa obstane na veke.«
Če so prišle tvoje besede, sem jih požiral, tvoja beseda mi je bila v radost in veselje srca, kajti tvoje ime je priklicano name, GOSPOD, Bog nad vojskami.
O dežela, dežela, dežela, poslušaj GOSPODOVO besedo!
Ali ni moja beseda kakor ogenj? govori GOSPOD. Mar ni kakor kladivo, ki razbija skalo?
GOSPOD, slišal sem, kar je slišati o tebi, bojim se, o GOSPOD, tvojega delovanja. Ožívi ga v bližnjih letih, daj ga spoznati v bližnjih letih, v jezi se spomni usmiljenja!
3.2.2. Spoznavanje in priznavanje grehov
3.2.3. Odpuščanje grehov
3.2.4. Pobožnost
3.2.5. Veselje v Gospodu
3.2.6. Skušnjava in izkazovanje trdnosti
3.2.7. Vera in zaupanje
3.2.8. Tolažba z upanjem na vstajenje
3.2.9. Molitev
3.2.10. Slavljenje in zahvala
3.3. Božji služabniki
3.4. Preroško pričevanje o mesijevem prihodu
4. Življenjska modrost v Stari zavezi
5. Jezus Kristus, Božji Sin
6. Sveti Duh in njegovo delo
7. Božja beseda in molitev
8. Pričevanje in oznanjanje
9. V stiskah
10. Kristjanova pot skozi svet
11. Jezusova Cerkev
12. Bogastvo upanja Božjih otrok in poslednje stvariPobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
Zadnja sprememba programa: 11.1.2019