Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Zakladi Svetega pisma

Zbirka svetopisemskih navedkov, ki so razvrščeni po različnih temah

  • Kliknite na tematski sklop, da se vam razpre seznam tem, na katere je razčlenjen.
  • Potem kliknite na posamezno temo in izpisala se vam bodo svetopisemska besedila, ki govorijo o njej.
Besedilo iz:  SSP  EKU  CHR Raziri vse


1. Večni Bog in njegovo stvarstvo
2. Božje izvoljeno ljudstvo Izrael
3. Odnos do Boga in doživljanje Boga v Stari zavezi
3.1. Pot brezbožneža
3.2. Življenje pravičnega
3.2.1. Navezanost na Božjo besedo
3.2.2. Spoznavanje in priznavanje grehov
3.2.3. Odpuščanje grehov
3.2.4. Pobožnost
3.2.5. Veselje v Gospodu
3.2.6. Skušnjava in izkazovanje trdnosti
3.2.7. Vera in zaupanje
3.2.8. Tolažba z upanjem na vstajenje
3.2.9. Molitev
3.2.10. Slavljenje in zahvala
3.2.11. Preroki
Ne vidimo več svojih znamenj, ni več nobenega preroka, nihče med nami ne ve doklej.
Iz 29,9-11
Le čudite se in ostajajte začudeni, le slepite se in ostajajte zaslepljeni! Opijajte se, pa ne z vinom, omahujte, pa ne zaradi pijače! Kajti GOSPOD je izlil na vas duha omrtvelosti, vaše oči, preroke, je zaprl in vaše glave, vidce, je zastrl. Tako vam je postalo razodetje vseh teh reči kakor vsebina zapečatene knjige: če jo dajo komu, ki zna brati, in mu rečejo: »Preberi to,« reče: »Ne morem, saj je zapečatena.«
Zapeljal si me, GOSPOD, in dal sem se zapeljati. Premočan si bil zame in si zmagal. Ves dan sem v posmeh, vsi se norčujejo iz mene.
Če rečem: »Ne bom ga več omenjal ne več govoril v njegovem imenu,« je v mojem srcu kakor goreč ogenj, zaprt v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga ugasil, pa ne morem.
Jer 23,21-22
Nisem poslal teh prerokov, pa vendar tekajo; nisem jim govoril, pa vendar prerokujejo! Ko bi bili na posvetu pri meni, bi mojemu ljudstvu oznanjali moje besede in jih odvračali z njihove hudobne poti in od njihovih hudobnih dejanj.
Jer 23,25.28
Slišal sem, kaj govorijo preroki, ki v mojem imenu prerokujejo laž in pravijo: »Sanjalo se mi je, sanjalo se mi je.«
ki ima sanje, naj pripoveduje sanje; kdor pa ima mojo besedo, naj zvesto govori mojo besedo. Kaj ima slama skupnega z žitom? govori GOSPOD.
Tako govori Gospod BOG: Gorje neumnim prerokom, ki sledijo svojemu duhu in ničesar ne vidijo!
Ezk 13,7-8
Mar niste gledali varljivih videnj in pripovedovali lažnih vedeževanj, ko ste pravili: »GOSPOD govori,« čeprav nisem govoril. Zato tako govori Gospod BOG: Ker govorite prevaro in gledate laž, glejte, sem proti vam, govori Gospod BOG.
Kajti zavajajo moje ljudstvo, ko govorijo: »Mir!«, miru pa ni. Ko ljudstvo zida steno, glej, jo ti pleskajo z beležem.
Ezk 13,17.19
Ti pa, sin človekov, upri svoj obraz proti hčeram svojega ljudstva, ki prerokujejo iz svoje glave, in prerokuj proti njim!
me pri mojem ljudstvu za prgišče ječmena in nekaj koščkov kruha, ko morite duše, ki bi ne smele umreti, in puščate pri življenju duše, ki bi ne smele živeti, ko lažete mojemu ljudstvu, ki rado posluša laž.
Da, Gospod BOG ne stori ničesar, ne da bi svoj sklep razodel svojim služabnikom prerokom.
Ko bi bil kdo, ki bi se obračal po vetru in trosil laži: »Tvezil ti bom o vinu in opojni pijači« – takšen bi bil pravi tvezec za to ljudstvo.
Njeni preroki so domišljavci, možje prevar, njeni duhovniki skrunijo sveto, kršijo postavo.
3.2.12. Duhovniki, pastirji in učitelji
3.2.13. Bogoslužje in daritve
3.3. Preroško pričevanje o mesijevem prihodu
4. Življenjska modrost v Stari zavezi
5. Jezus Kristus, Božji Sin
6. Sveti Duh in njegovo delo
7. Božja beseda in molitev
8. Pričevanje in oznanjanje
9. V stiskah
10. Kristjanova pot skozi svet
11. Jezusova Cerkev
12. Bogastvo upanja Božjih otrok in poslednje stvariPobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
Zadnja sprememba programa: 11.1.2019