Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Knjige v SSP3:

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Luka 4,16-21

Luka :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jezusa v Nazaretu zavrnejo
(Mt 13,53–58; Mr 6,1–6)
16 Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral,

16
Nazaret db. Nazaro; verjetno stara oblika za Nazaret, o katerem gl. op. k 1,26. – shodnico (gr. synagogé) tj. kraj, kjer so se k molitvi in branju SP zbirali verni Judje, najprej v judovskih kolonijah tedanjega sveta, pozneje pa tudi v palestinskih mestih. Nastanek sinagoge ni jasen; po navadi ga povezujejo z babilonskim izgnanstvom. V shodnicah so Judje praznovali soboto s petjem izbranega psalma, z izpovedjo vere (hebr. imenovano Šemá` ›Poslušaj‹), s skupno molitvijo (Tepilláh ali Šemonéh `esréh) ter z branjem iz postave in prerokov (v izvirniku ali v aram. prevodu, targumu), čemur je sledila homilija. Bogoslužje, pri katerem je lahko sodeloval vsak odrasel Jud, se je končalo z blagoslovom in duhovniškim blagoslovom, ki ga je izrekel shodnični predstojnik.
Jezus v Nazaretu
Mt 13,53–58; Mr 6,1–6
16 In prišel je v Nazaret, kjer je bil vzrejen; po svoji navadi je šel sobotni dan v shodnico in je vstal, da bi bral.
16
4,16–30: Mt 13,54–58; Mr 6,1–6
In pride v Nazaret, kjer je bil vzrejen; in gre po navadi svoji v sobotni dan v shodnico, in vstane, da bere.
17 in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano:
17
zvitek: knjige so imele v Jezusovih časih obliko pergamentnega zvitka, ki je bil na obeh koncih pritrjen na paličici. – Odvil različica Odprl.
17 Dali so mu knjigo preroka Izaija. Odprl je knjigo in našel mesto, kjer je bilo pisano: 17 In dado mu knjigo Izaija preroka. In ko razgane knjigo, najde mesto, kjer je bilo pisano:
18 Duh Gospodov je nad menoj,
ker me je mazilil,
da prinesem blagovest ubogim.
Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost
in slepim vid,
da pustim zatirane na prostost,

18
ker me je mazilil: namreč Gospod; iz izvirnika je razvidno, da Duh ni osebek. – mazilil, da prinesem blagovest (db. evangelij) ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost: vežemo lahko tudi drugače: mazilil. Poslal me je, da prinesem ubogim blagovest (db. evangelij), da oznanim jetnikom prostost. Gr. beseda áphesis, prevedena kot prostost, drugod pri Luku pomeni tudi odpuščanje (grehov).
18 »Duh Gospodov je nad menoj;
zato me je mazilil.
Poslal me je, da ubogim oznanim blagovest;
da naznanim jetnikom oproščenje
in slepim pogled,
da zatirane izpustim v prostost
18
4,18.19: Iz 61,1.2
»Duh Gospodov je nad menoj,
zato ker me je pomazilil, da naj oznanim blagovestje ubogim,
poslal me je, da oznanim jetnikom izpuščenje
in slepcem izpregled,
da izpustim zatirance na svobodo,
19 da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu.
Db. sprejemljivo leto Gospodovo.

19
leto, ki je ljubo Gospodu db. sprejemljivo leto Gospodovo; izraz v gr. prevodu Iz 61,2 pomeni leto, ki je prijetno Gospodu, s čimer je najprej mišljeno »jubilejno leto«, ki ga je postava določala na vsakih petdeset let; Jezus je izraz uporabil v prenesenem pomenu časa Božjega sprejetja ljudi, milostne sprave z njimi.
19 in oznanim leto božjega usmiljenja.«
4,18–19 Iz 61,1–2.
19 da razglasim milostno leto Gospodovo.«
20 Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj.
20 In zaprl je knjigo, jo dal služabniku in sédel; in vseh oči v shodnici so bile uprte vanj.
20 In zapre knjigo in jo odda strežaju, in sede, in oči vseh v shodnici se vpirajo vanj.
21 In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.«
21
kakor ste slišali db. v vaših ušesih; semitizem.
21 Začel jim je govoriti: »Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« 21 In začne jim govoriti: Danes se je izpolnilo to pismo v ušesih vaših.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Ekumenska izdaja, © 1974 United Bible Societies (Združene biblične družbe), © 2021 Svetopisemska družba Slovenije

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 134.080.556, danes: 4.158
Cas izvajanja programa: 0.06s

Zakaj imamo prevod, ki je standardni?

Kupuj  z 10% velikonocnim popustom!

Kaj podariti birmancu? Darilo z vsebino, Sveto pismo!

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.