Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Psalmi 107

Psalmi :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Peta knjiga
(Ps 107–150)
Psalm 107 (106)
Zahvalna pesem odrešenih
107
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
ker na veke traja njegova dobrota.
Naj govorijo Gospodovi rešenci,
ki jih je odkupil iz nasprotnikove roke
in jih je zbral iz vseh dežel:
z vzhoda in zahoda, s severa in juga.

Zablodili so v puščavi na pustinjski poti,
naseljenega mesta niso našli.
Bili so lačni in žejni,
njihova duša v njih je omagala.
V svoji stiski so vpili h Gospodu,
iz njihovih tesnob jih je rešil:
vodil jih je po pravi poti,
da so šli proti naseljenemu mestu.
Naj se zahvaljujejo Gospodu za njegovo dobroto,
za njegova čudovita dela v blagor človeškim sinovom,
ker je nasitil poželjivo grlo
in napolnil lačno dušo z dobrim.

10 Nekateri so bivali v temi in smrtni senci,
jetniki bede in železja,
11 ker so se upirali Božjim besedam
in so zasmehovali sklep Najvišjega.
12 Srce jim je ponižal z mukami,
spotaknili so se, pa ni bilo pomočnika.
13 V svoji stiski so vpili h Gospodu,
iz njihovih tesnob jih je rešil:
14 potegnil jih je iz teme in smrtne sence,
pretrgal jim je spone.
15 Naj se zahvaljujejo Gospodu za njegovo dobroto,
za njegova čudovita dela v blagor človeškim sinovom,
16 ker je razbil bronasta vrata
in presekal železne zapahe.

17 Neumni so zaradi poti svojega hudodelstva,
zaradi svojih krivd so trpeli muke.
18 Vsako jed je mrzila njihova duša,
dospeli so do vrat smrti.
19 V svoji stiski so vpili h Gospodu,
njihovih tesnob jih je odrešil:
20 poslal je svojo besedo in jih ozdravil,
potegnil jih je iz njihovih jam.
21 Naj se zahvaljujejo Gospodu za njegovo dobroto,
za njegova čudovita dela v blagor človeškim sinovom.
22 Naj darujejo zahvalne daritve,
z vriskanjem naj pripovedujejo o njegovih delih.

23 Tisti, ki so z ladjami odpluli na morje,
da bi trgovali na velikih vodah,
24 tisti so videli Gospodova dela
in njegove čudeže v vrtincu.
25 Rekel je, in je vzdignil veter,
nevihto, ki je visoko dvignila valove.
26 Vzpenjali so se do neba, spuščali do brezen,
njihova duša je v nesreči drhtela.
27 Opotekali so se in omahovali kakor pijani,
vsa njihova modrost je bila pogoltnjena.
28 V svoji stiski so vpili h Gospodu,
iz njihovih tesnob jih je izpeljal.
29 Vihar je spremenil v tišino,
utihnili so valovi.
30 Razveselili so se, da so se pomirili,
vodil jih je v pristanišče po njihovi želji.
31 Naj se zahvaljujejo Gospodu za njegovo dobroto,
za njegova čudovita dela v blagor človeškim sinovom.
32 Naj ga povzdigujejo v zboru ljudstva,
v krogu starešin naj ga hvalijo.

33 Spremenil je reke v puščavo,
izvire voda v suho pokrajino;
34 rodovitno deželo v solno pustinjo
zaradi hudobije prebivalcev v njej.
35 Spremenil je puščavo v vodno površino,
suho deželo v izvire voda.
36 Tja je naselil lačne,
da so ustanovili mesto za bivanje;
37 posejali so polja in zasadili vinograde,
vzgojili so sad za žetev.
38 Blagoslavljal jih je, da so se silno množili,
njihove živine jim ni zmanjševal.

39 Potem jih je bilo manj in so oslabeli
zaradi zatiranja, nesreče in žalosti.
40 On, ki zliva zaničevanje nad kneze
in jih pušča, da blodijo po pustinji brez potov,
41 je ščitil ubogega pred bedo
in naredil družine kakor črede.
42 Ko pravični to vidijo, se veselijo,
vse izprijeno pa zapre svoja usta.
43 Kdor je moder, bo na te reči pozoren;
naj ljudje dojamejo Gospodove dobrote.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 136.211.591, danes: 76.568
Cas izvajanja programa: 0.03s

Zakaj imamo prevod, ki je standardni?

Kupuj  z 10% velikonocnim popustom!

Kaj podariti birmancu? Darilo z vsebino, Sveto pismo!

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.