Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Knjige v SSP3:

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Apostolska dela 1

Apostolska dela :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Apostolska dela
Uvod
1
V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem, kar je Jezus delal in učil
1
1
V prvi knjigi tj. v Lukovem evangeliju. Začetni stavki Apd se neposredno navezujejo na zaključni odstavek Lk.
do dne, ko je bil vzet v nebesa. Še prej je apostolom, ki si jih je bil izbral, dal naročila po Svetem Duhu.
2–3
V Lk sta Jezusovo vstajenje in vnebohod dozdevno strnjena v en sam dan, v Apd pa je med njima štirideset dni časovnega razmaka. Izraza štirideset dni morda ne gre razumeti strogo kronološko, ampak ima simboličen pomen: kakor se je Jezus štirideset dni z molitvijo in postom pripravljal na javno delovanje (prim. Mt 4,1–11), tako zdaj apostole štirideset dni utrjuje v veri in pripravlja na javno nastopanje.
Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živi: štirideset dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu.
Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na Očetovo obljubo, »o kateri ste slišali od mene;
zakaj Janez je krščeval v vodi,
Ali z vodo.
vi pa boste v nekaj dneh krščeni
Tj. potopljeni, zaliti.
v Svetem Duhu«.
Ali s Svetim Duhom.

5
Janez: Krstnik; prim. Lk 3,16.
Jezusov vnebohod
(Mr 16,19–20; Lk 24,50–53)
Ko so bili zbrani, so ga vprašali: »Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?«

6
Apostoli so še zmerom pod vplivom narodno-državnih pričakovanj, zato očitno mislijo na posvetno obnovo izraelskega kraljestva, Jezus pa jim govori o Božjem kraljestvu (v. 3).
Rekel jim je: »Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti.
Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.«
8
Kakor je Jezus pred začetkom svojega javnega delovanja prejel »moč Svetega Duha« (prim. Lk 4,1.14), tako jo morajo prejeti tudi apostoli. Sveti Duh bo neposredno navdihoval njihovo delovanje med pogani; prim. 8,15.17.29.40; 10,19.44–47; 11,12.15; 13,2.4; 15,8; 16,6–7; 19,1–7; 20,22–23; 21,11.
Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom.
10 Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih,
11 ki sta rekla: »Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.«
Apostoli izvolijo Judovega naslednika
12 Tedaj so se z gore, ki se imenuje Oljska in je sobotni dan hodá oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem.

12
sobotni dan hodá: gre za razdaljo, ki jo je bilo – po rabinskih predpisih – dovoljeno prehoditi v soboto (ok. 900 m).
13 Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali: Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda.
14 Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.
14
To je zadnje mesto v SP, kjer se omenja Jezusova mati Marija.
15 V tistih dneh je Peter vstal sredi bratov, zbrala se je skupina kakih sto dvajset ljudi, in rekel:

15
bratov: »bratje« je ena najpogostejših oznak za kristjane, zlasti v Jeruzalemu; prim. 11,1; 12,17; 14,2; 21,17. – kakih sto dvajset ljudi: o vprašanju, ali je treba to število razumeti dobesedno ali v kakem simboličnem pomenu, so razpravljali že cerkveni očetje (Avguštin, Hieronim).
16 »Bratje! Moralo se je izpolniti Pismo, kakor je Sveti Duh napovedal po Davidovih ustih o Judu: postal je vodnik tistih, ki so zgrabili Jezusa.
16–22
V Apd se zvrsti 24 govorov, in sicer jih eno tretjino (osem) govori apostol Peter; vsako od prvih petih poglavij vsebuje po en Petrov govor (prim. v. 16–22; 2,14–36; 3,12–26; 4,8–12; 5,29–32), nato pa sledijo še trije (prim. 10,34–43; 11,5–17; 15,7–11).
17 Bil je prištet med nas in deležen naše službe.
18 Z nagrado, ki jo je dobil za svoje umazano delo,
Db. S plačilom krivičnosti.
je kupil zemljišče; padel je z glavo navzdol, tako da se je razpočil in se mu je izsulo vse drobovje.

18
Z nagrado, ki jo je dobil za svoje umazano delo db. S plačilom krivičnosti.
19 To se je razvedelo med vsemi, ki prebivajo v Jeruzalemu, tako da se tisto zemljišče zdaj v njihovem jeziku imenuje Hakéldama, kar pomeni ›Njiva krvi‹.
20 V knjigi psalmov je namreč pisano:
Njegovo bivališče naj postane puščava,
nihče naj v njem ne prebiva.
In dalje:
Njegovo službo naj prevzame kdo drug.

20
službo: gr. beseda (episkopé) je pozneje začela označevati škofovsko službo.
21 Tu so možje, ki so hodili z nami ves čas, dokler je Gospod Jezus prihajal k nam in odhajal od nas,
22 od Janezovega krsta do dne, ko je bil vzet od nas. Eden od njih mora biti z nami priča njegovega vstajenja!«
22
Samo kdor je hodil z Jezusom od Janezovega krsta do vnebohoda, je lahko priča Jezusovega vstajenja.
23 Predlagali so dva, Jožefa, ki se je imenoval Bársaba, z vzdevkom Just, in Matija.
24 Nato so takóle molili: »Gospod, ti poznaš srca vseh, pokaži, katerega od teh dveh si izbral,
25 naj prevzame mesto v tej službi in apostolstvo, od katerega je odpadel Juda, da je šel na svoj kraj!«
26 In žrebali so, žreb pa je določil Matija, in pridružili so ga enajstim apostolom.
26
žreb: tudi v SZ so se Judje pogosto zatekli k žrebanju, kadar so bili v zadregi za pravilno odločitev (npr. kadar je bilo treba izmed več kandidatov izbrati primernega nosilca kake dolžnosti, duhovnika ali sodnika).

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 126.184.239, danes: 19
Cas izvajanja programa: 0.04s

Beri Sveto pismo v vecji pisavi za 20% popusta!

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.