Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

3 Mojzes 25

3 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Sveta leta
Sobotno leto
25
Gospod je spregovoril Mojzesu na Sinajski gori in rekel: »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Ko boste prišli v deželo, ki vam jo dajem, naj zemlja počiva, naj obhaja soboto za Gospoda. Šest let posevaj svoje polje in šest let obrezuj svoj vinograd in spravljaj njegov pridelek, sedmo leto pa naj ima zemlja sobotni počitek, soboto za Gospoda: polja ne posevaj in vinograda ne obrezuj! Kar ti po žetvi zraste samo od sebe, tega ne žanji in grozdja z neobrezane trte
Db. grozdja tvojega nazirca.
ne trgaj; naj bo to leto sobotnega počitka za zemljo. Jej tisto, kar obrodi zemlja, ki počiva. To velja zate, za sužnja in sužnjo, za najemnika in tujca, ki bivajo pri tebi. Tudi živini in zverem, ki so v tvoji deželi, bodi v živež, kar bo zemlja obrodila.‹«
Sveto leto (jubilej)
»›Štej si sedem sobotnih let, sedemkrat sedem let, tako boš iz sedmih sobotnih let dobil devetinštirideset let. Deseti dan sedmega meseca, na spravni dan, daj zatrobiti na rog naznanilo, po vsej vaši deželi dajte trobiti na rog! 10 Posvetite petdeseto leto in razglasite po deželi osvoboditev vsem njenim prebivalcem! To naj vam bo jubilej in vsakdo naj se vrne k svoji lastnini, vsak k svoji rodbini. 11 Petdeseto leto naj vam bo leto jubileja; ne sejte in tega, kar samo zraste, ne žanjite in ne trgajte v neobrezanem vinogradu. 12 To je namreč jubilej, naj vam bo svet. Jejte pa, kar zraste na polju.
13 V tem jubilejnem letu se vrnite vsak k svoji lastnini! 14 Če kaj prodaš svojemu rojaku ali od njega kaj kupiš, ne smete izkoriščati drug drugega. 15 Kupuj od rojaka glede na število let, ki so pretekla od jubileja, in naj ti prodaja glede na število letin. 16 Če je let več, plačuj večjo kupnino, in če je let manj, plačuj manjšo kupnino; kajti prodaja ti število letin. 17 Nikar ne izkoriščajte drug drugega! Boj se svojega Boga; kajti jaz sem Gospod, vaš Bog.
18 Izpolnjujte torej moje zakone in držite se mojih odlokov in jih izpolnjujte, da boste varno prebivali v deželi! 19 Zemlja bo dajala svoj sad, jedli boste do sitega in v njej varno prebivali. 20 Morda boste rekli: Kaj bomo jedli v sedmem letu, če ne bomo sejali in ne spravljali pridelkov? 21 Zapovedal bom svojemu blagoslovu, da vam v šestem letu obrodi za tri leta pridelkov. 22 Ko boste sejali osmo leto, boste jedli stare pridelke; vse do devetega leta, dokler ne bo pospravljena letina, boste lahko jedli staro.
23 Zemlje ne smete prodajati za zmeraj, kajti zemlja je moja, vi ste le tujci in gostači pri meni. 24 V vsej deželi, kjer bo vaša lastnina, dovoljujte ponovni odkup zemlje! 25 Če tvoj brat obuboža in mora prodati del svoje lastnine, naj pride njegov odkupitelj – to je najbližji sorodnik – in naj odkupi, kar njegov brat prodaja. 26 Če pa kdo nima odkupitelja, pa si sam opomore in pridobi, kolikor je za odkup potrebno, 27 naj izračuna, koliko let je preteklo od prodaje, in naj preostanek povrne kupcu; potem pride zemlja
Dodano.
spet njemu v last. 28 Če ne zmore toliko, kolikor bi mu moral vrniti, naj to, kar je prodal, ostane v kupčevi roki do jubilejnega leta. Ob jubileju bo prosto in spet pride njemu v last.
29 Če kdo proda stanovanjsko hišo v mestu z obzidjem, jo sme odkupiti do konca leta, v katerem jo je prodal; pravica za njen odkup torej obstaja leto
Dodano.
dni. 30 Če pa je do preteka celega leta ne odkupi, naj hiša v obzidanem mestu
Konzonantno besedilo v mestu, ki nima obzidja.
ostane za zmeraj tistemu, ki jo je kupil, in njegovim potomcem; niti ob jubileju ni prosta. 31 Hiše v vaseh, ki nimajo obzidja, je treba prištevati k polju na deželi; mogoče jih je odkupiti in ob jubileju so proste. 32 V levitskih mestih smejo leviti hiše v mestih, ki jim pripadajo, vselej odkupiti. 33 Če pa kdo od levitov prodane hiše ne odkupi, je hiša v mestu ob jubileju prosta in pride spet njemu v last; kajti hiše v mestih, ki pripadajo levitom, so njihova lastnina sredi Izraelovih sinov. 34 Pašne zemlje, ki pripada tem mestom, pa ni dovoljeno prodajati, ker je za zmeraj njihova lastnina.
35 Če tvoj brat poleg tebe obuboža in se ne more več vzdrževati, ga podpiraj, kakor da bi bil tujec ali gostač,
Hebr. nejasno.
da bo mogel živeti poleg tebe! 36 Ne jemlji od njega obresti in ga ne odiraj, temveč boj se svojega Boga, da bo tvoj brat mogel živeti poleg tebe! 37 Ne posojaj mu denarja z obrestmi in ne dajaj mu hrane za oderuške cene! 38 Jaz sem Gospod, vaš Bog, ki sem vas izpeljal iz egiptovske dežele, da bi vam dal kánaansko deželo in bil vaš Bog.
39 Če tvoj brat poleg tebe obuboža in se ti proda, ga ne sili, da bi ti služil s suženjskim delom. 40 Naj bo pri tebi kot najemnik, kot gostač; služi naj pri tebi do jubilejnega leta. 41 Potem naj odide od tebe z otroki vred; naj gre nazaj k svoji rodbini in se vrne k lastnini svojih očetov. 42 Kajti moji služabniki so, ki sem jih izpeljal iz egiptovske dežele; ne smejo se prodajati, kakor se prodajajo sužnji. 43 Ne gospoduj mu nasilno; boj se svojega Boga!
44 Kar pa zadeva tvojega sužnja in tvojo sužnjo, ki ju moraš imeti, kupujte sužnje izmed narodov, ki so okoli vas! 45 Smete jih kupovati tudi izmed otrok gostačev, ki bivajo pri vas, in iz njihovih rodbin, ki so pri vas, ki so se rodili v vaši deželi, in naj bodo vaša lastnina. 46 Morete jih zapustiti svojim otrokom za vami, da postanejo njihova dedna last; smete jih imeti kot sužnje za vselej. Toda svojim bratom, Izraelovim sinovom, drug drugemu ne smete nasilno gospodovati.
47 Če tujec ali gostač poleg tebe obogati, tvoj brat poleg tebe pa obuboža in se proda tujcu, gostaču poleg tebe ali potomcu tujčeve rodbine, 48 naj ima pravico, da ga potem, ko se je prodal, kdo odkupi. Naj ga odkupi kateri od njegovih bratov; 49 lahko pa tudi stric ali bratranec; ali naj ga odkupi kdo drug izmed sorodnikov njegovega mesa,
Tj. krvnih sorodnikov.
njegove rodbine; ali pa naj se, če si opomore, sam odkupi. 50 S kupcem naj izračuna čas od leta, ko se mu je prodal, do jubilejnega leta. Razdelita naj ceno, za katero se mu je prodal, po številu let. Njegovo bivanje pri njem naj se računa kakor najemnikova službena doba. 51 Če manjka še veliko let, naj kot odkupnino plača sorazmeren del denarja, za katerega je bil kupljen. 52 Če pa je ostalo le malo let do jubileja, naj mu zaračuna in naj plača odkupnino glede na ta leta. 53 Naj bo poleg njega kot najemnik, ki služi leto za letom, gospodar
Dodano.
pa mu ne sme pred tvojimi očmi nasilno gospodovati. 54 Če se nikakor ne odkupi, naj v jubilejnem letu z otroki vred prost odide.‹«
Opozorilo na zavezo
55 »›Kajti Izraelovi sinovi so moji služabniki, moji služabniki so, ki sem jih izpeljal iz egiptovske dežele. Jaz sem Gospod, vaš Bog.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 137.075.957, danes: 56.231
Cas izvajanja programa: 0.05s

Zakaj imamo prevod, ki je standardni?

Kupuj  z 10% velikonocnim popustom!

Kaj podariti birmancu? Darilo z vsebino, Sveto pismo!

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.