Domaa stran Svetopisemska druba Slovenije - Nepridobitna druba za prevajanje in irjenje Svetega pisma       
O naem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naa dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi biblinimi drubami in Cerkvami ...Svetopisemska druba na Facebooku  Svetopisemska druba na YouTube

[ Mobilno ]

Nova zaveza
Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje

Psalmi

Psalmi


BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Marko 12

Marko :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prilika o vinogradu in viničarjih
(Mt 21,33–46; Lk 20,9–19)
12
1 In začel jim je govoriti v prilikah: »Neki človek je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal stiskalnico in sezidal stolp. Dal ga je v najem viničarjem in odpotoval. 2 V primernem času je poslal k viničarjem služabnika, da bi prejel od njih del sadov iz vinograda. 3 Ti pa so ga zgrabili, pretepli in odpravili praznih rok. 4 Nato je poslal k njim drugega služabnika. Tega so ranili na glavi in ga ozmerjali. 5 Še enega je poslal in tega so ubili. Takó se je dogajalo še mnogim drugim: ene so pretepli, druge ubili. 6 Imel je še enega, ljubljenega sina. Nazadnje je poslal tega k njim in si mislil: ‘Mojega sina bodo spoštovali.’ 7 Tisti viničarji pa so govorili med seboj: ‘To je dedič. Dajmo, ubijmo ga in dediščina bo naša!’ 8 Zgrabili so ga, ubili in vrgli iz vinograda. 9 Kaj bo torej storil gospodar vinograda? Prišel bo in viničarje pokončal, vinograd pa dal drugim. 10 Ali niste brali tega v Svetem pismu:
‘Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
11 Gospod je to naredil
in čudovito je v naših očeh’?«
12 Tedaj so iskali priložnost, da bi ga prijeli, pa so se zbali ljudi. Spoznali so namreč, da je s priliko meril nanje. Pustili so ga in odšli.
Davek cesarju
(Mt 22,15–22; Lk 20,20–26)
13 Tedaj pošljejo k njemu nekaj farizejev in heródovcev, da bi ga ujeli v besedi. 14 Prišli so in mu rekli: »Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in da se na nikogar ne oziraš, ker ne gledaš na osebo, temveč v resnici učiš božjo pot. Ali smemo cesarju dajati davek ali ne? Naj ga dajemo ali ne?« 15 On pa je poznal njihovo hinavščino in jim je rekel: »Kaj me skušate? Prinesite mi denar, da ga pogledam!« 16 Prinesli so ga. Tedaj jih vpraša: »Čigava je ta podoba in napis?« Odgovorili so mu: »Cesarjeva.« 17 Jezus pa jim je rekel: »Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je božjega!« In zelo so se mu čudili.
Kako je z vstajenjem
(Mt 22,23–33; Lk 20,27–40)
18 K njemu pridejo saduceji, ki pravijo, da ni vstajenja, in ga vprašajo: 19 »Učitelj, Mojzes nam je zapisal: ‘Če komu umrje brat in zapusti ženo, ne zapusti pa otrok, naj njegov brat vzame vdovo in obudi zarod svojemu bratu.’ 20 Bilo je sedem bratov. Prvi se je oženil, in ko je umrl, ni zapustil potomstva. 21 Vzel jo je drugi in umrl, ne da bi pustil za seboj potomstvo, in tretji prav tako. 22 Vseh sedem je ostalo brez potomstva. Nazadnje je umrla tudi žena. 23 Čigava bo žena ob vstajenju, ko bodo oživeli? Vseh sedem jo je namreč imelo za ženo.« 24 Jezus jim je rekel: »Ali se ne motite zato, ker ne poznate ne Svetega pisma in ne božje moči? 25 Ko bodo namreč vstali od mrtvih, se ne bodo ne ženili in ne možile, ampak bodo kakor angeli v nebesih. 26 O tem pa, da bodo umrli vstali, mar niste brali v Mojzesovi knjigi pripovedi o grmu, kako je Bog rekel Mojzesu: ‘Jaz sem Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov’? 27 Ni pa Bog mrtvih, ampak živih. Zelo se motite.«
Največja zapoved
(Mt 22,34–40; Lk 10,25–28)
28 Eden izmed pismoukov je slišal njihovo prerekanje in videl, da jim je dobro odgovoril. Stopil je k njemu in ga vprašal: »Katera je prva od vseh zapovedi?« 29 Jezus je odgovoril: »Prva je: ‘Poslušaj, Izrael, Gospod naš Bog je edini Gospod. 30 Ljubi torej Gospoda, svojega Boga, iz vsega svojega srca, iz vse svoje duše, z vsem svojim mišljenjem in z vso svojo močjo.’ 31 Druga pa je: ‘Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.’ Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.« 32 Pismouk mu je rekel: »Dobro, učitelj! Resnico si povedal: on je edini in ni drugega razen njega 33 in ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umom in z vso močjo ter ljubiti bližnjega kakor sam sebe je več kakor vse žgalne in druge daritve.« 34 Jezus je videl, da je pametno odgovoril, zato mu je rekel: »Nisi daleč od božjega kraljestva.« In nihče si ga ni upal še kaj vprašati.
Vprašanje o Davidovem sinu
(Mt 22,41–46; Lk 20,41–44)
35 Ko je Jezus učil v templju, je povzel besedo in rekel: »Kako morejo pismouki trditi, da je Kristus Davidov sin? 36 David sam je v Svetem Duhu dejal:
‘Gospod je rekel mojemu Gospodu:
Sédi na mojo desnico,
dokler ne položim tvojih sovražnikov pod tvoje noge.’
37 David sam ga torej imenuje Gospoda. Kako more biti potem njegov sin?« In velika množica ga je rada poslušala.
Jezus obtožuje pismouke
(Mt 23,1–36; Lk 20,45–47)
38 Medtem ko je učil, je rekel: »Varujte se pismoukov, ki radi hodijo okrog v dolgih haljah in želijo, da jih pozdravljajo na trgih. 39 Hočejo imeti prve sedeže v shodnicah in častna mesta na gostijah. 40 Vdovam požirajo hiše, pri tem pa na videz pobožno opravljajo dolge molitve. Te bo zadela hujša obsodba.«
Vdovin dar
(Lk 21,1–4)
41 Sedèl je nasproti tempeljski zakladnici in gledal, kako ljudje mečejo denar vanjo. Veliko bogatih je precéj vrglo. 42 Prišla je tudi uboga vdova in je vrgla dva bakrena kovanca, to je en kvadrant. 43 Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično vam povem: ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. 44 Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja; ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za svoje preživljanje.«

Nova zaveza © 1990 United Bible Societies (Združene biblične družbe)
Psalmi © 1989 Mohorjeva družba Celje, uporabljeno z dovoljenjem

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloi Brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 11.364.802, danes: 131.721
Čas izvajanja programa: 0.03s