Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

I Janez 2

I Janez :1 2 3 4 5

2
1 Otročiči moji, to vam pišem, da ne grešite. Ako se pa kdo pregreši, imamo Odvetnika pri Očetu, Jezusa Kristusa pravičnega;
Kristus je naš zagovornik
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili! Če pa že kdo stori greh, imamo pri Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega.
2 in on je sprava za grehe naše, ne pa samo za naše, ampak tudi za vsega sveta grehe. On je namreč spravna daritev za naše grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za ves svet.
3 In po tem vemo, da smo ga spoznali, ako držimo zapovedi njegove. Da smo ga spoznali, spoznavamo po tem, če izpolnjujemo njegove zapovedi.
4 Kdor pravi: Spoznal sem ga, a ne drži zapovedi njegovih, je lažnik in v njem ni resnice; Kdor pravi: »Poznam ga,« pa se njegovih zapovedi ne drži, je lažnivec in v njem ni resnice.
5 kdor pa izpolnjuje besedo njegovo, v njem je resnično ljubezen Božja dopolnjena. Po tem vemo, da smo v njem. V tistem pa, ki se drži njegove besede, je Božja ljubezen resnično postala popolna. Po tem spoznavamo, da smo v njem.
6 Kdor pravi, da v njem ostaja, mora tudi tako živeti, kakor je on živel. Kdor pravi, da ostaja v njem, je dolžan tudi sam živeti tako, kakor je živel on.
7
2,7: Jn 13,34
Ljubljeni, ne pišem vam nove zapovedi, ampak zapoved staro, ki ste jo imeli od začetka. Stara zapoved je beseda, ki ste jo slišali.
Nova zapoved
Ljubi, ne pišem vam nove zapovedi, temveč staro zapoved, tisto, ki jo imate že od začetka. In stara zapoved je beseda, ki ste jo slišali.
8 Zopet vam pišemo novo zapoved, kar je resnično v njem in v vas; ker tema gine in prava luč že sveti. Pa vendar vam pišem novo zapoved, namreč to, kar je resnično v njem in v vas: tema izginja in resnična luč že sveti.
9 Kdor pravi, da je v luči, pa sovraži brata svojega, je v temi še do sedaj. Kdor pravi, da je v luči, pa svojega brata sovraži, je še zdaj v temi.
10 Kdor ljubi brata svojega, ostaja v luči in pohujšanja ni v njem. 10 Kdor svojega brata ljubi, ostaja v luči in v njem ni pohujšanja.
11 Kdor pa sovraži brata svojega, je v temi in hodi po temi in ne ve, kam gre, ker tema je oslepila oči njegove. 11 Kdor pa svojega brata sovraži, je v temi in hodi v temi in ne ve, kam gre, ker mu je tema zaslepila oči.
12 Pišem vam, otročiči, ker so vam grehi odpuščeni zaradi imena njegovega.
12 Pišem vam, otroci,
ker so vam zaradi njegovega imena odpuščeni grehi.
13 Pišem vam, očetje, ker ste spoznali njega, ki je od začetka. Pišem vam, mladeniči, ker ste premagali Hudobnega.
13 Pišem vam, očetje,
ker ste spoznali njega, ki je od začetka.
Pišem vam, mladi,
ker ste premagali hudiča.
14 Pisal sem vam, otročiči, ker ste spoznali Očeta. Pisal sem vam, očetje, ker ste spoznali njega, ki je od začetka. Pisal sem vam, mladeniči, ker ste krepki, in beseda Božja ostaja v vas, in premagali ste Hudobnega.
14 Vam, otroci, sem pisal,
ker ste spoznali Očeta.
Vam, očetje, sem pisal,
ker ste spoznali tistega, ki je od začetka.
Vam, mladi, sem pisal,
ker ste močni
in je Božja beseda v vas
in ste premagali hudiča.
15 Ne ljubite sveta, ne tega, kar je na svetu. Če kdo ljubi svet, ni ljubezni Očetove v njem.
15 Ne ljubite sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu! Če kdo ljubi svet, v njem ni Očetove ljubezni,
16 Zakaj vse, kar je na svetu: poželenje mesa in poželenje oči in življenja napuh, ni iz Očeta, temveč je iz sveta. 16 kajti vse, kar je v svetu – poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja – ni od Očeta, ampak od sveta.
17 In svet gine in poželenje njegovo; kdor pa dela voljo Božjo, ostane vekomaj. 17 Svet in njegovo poželenje mineta; kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, ostane vekomaj.
18 Otročiči, poslednja ura je, in kakor ste slišali, da se antikrist bliža, so že sedaj vstali mnogi antikristi: odtod spoznavamo, da je poslednja ura.
Antikrist
18 Otroci, poslednja ura je in kakor ste slišali, da prihaja antikrist, je veliko antikristov že zdaj tu. Iz tega spoznavamo, da je poslednja ura.
19 Izmed nas so izšli, ali niso bili iz nas; kajti ko bi bili iz nas, bi bili ostali z nami: toda odšli so, da se pokažejo, da niso vsi iz nas. 19 Odšli so od nas, a niso bili od nas. Ko bi namreč bili od nas, bi ostali z nami, a niso, da bi se razkrilo, da niso vsi od nas.
20 In vi imate maziljenje od Svetega in veste vse. 20 Vi pa imate maziljenje od Svetega in vsi to veste.
21 Nisem vam pisal, ker ne znate resnice, ampak ker jo znate in ker ni nobene laži iz resnice. 21 Ne pišem vam, ker bi ne poznali resnice, ampak prav zato, ker jo poznate in veste, da nobena laž ni iz resnice.
22 Kdo je lažnik, če ne tisti, kdor taji, da Jezus je Kristus? Ta je antikrist, ki taji Očeta in Sina. 22 Kdo je lažnivec, če ne tisti, ki zanika, da je Jezus Mesija? Antikrist je tisti, ki zanika Očeta in Sina.
23 Vsak, ki taji Sina, tudi Očeta nima; kdor pripoznava Sina, ima tudi Očeta. 23 Kdor zanika Sina, tudi Očeta nima; kdor pa prizna Sina, ima tudi Očeta.
24 Vi pa – kar ste slišali od začetka, to naj ostane v vas. Če ostane v vas, kar ste slišali od začetka, tudi vi ostanete v Sinu in v Očetu. 24 V vas pa naj ostaja to, kar ste slišali od začetka. Če bo v vas ostalo to, kar ste slišali od začetka, boste tudi vi ostali v Sinu in Očetu.
25 In ta je obljuba, ki nam jo je obljubil: večno življenje. 25 In obljuba, ki nam jo je dal sam, je večno življenje.
26 To sem vam pisal za tiste, ki vas slepe.
26 To vam pišem glede tistih, ki vas skušajo zapeljati.
27 In za vas: maziljenje, ki ste ga prejeli od njega, ostaja v vas, in treba ni, da bi vas kdo učil; temveč kakor vas maziljenje njegovo uči vsega in je resnično in ni laž, in kakor vas je poučilo, tako ostanite v njem. 27 Kar pa zadeva vas: maziljenje, ki ste ga dobili od njega, ostaja v vas in zato ni treba, da vas kdo uči. Kakor vas njegovo maziljenje uči o vsem in je resnično in ni laž, tako ostajajte v njem, kakor vas je poučilo.
28 In sedaj, otročiči, ostanite v njem, da imamo, če se on prikaže, trdno zaupanje in ne bomo osramočeni pred njim ob prihodu njegovem.
Božji otroci
28 Zato, otroci, ostajajte v njem, da bomo lahko polni zaupnosti, ko se razodene, in da ne bomo pred njim osramočeni, kadar pride.
29 Ako veste, da je pravičen, spoznajte, da je vsak, ki dela pravičnost, iz njega rojen. 29 Če veste, da je pravičen, spoznavate, da je tudi vsak, ki ravna pravično, rojen iz njega.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 64.129.083, danes: 5.825
Čas izvajanja programa: 0.02s