Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

I Korinčanom 7

I Korinčanom :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7
1 Zastran tega pa, kar ste mi pisali: Dobro je človeku, žene se ne dotikati.
Zakon
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zdaj pa k vprašanjem iz vašega pisma. Za človeka je dobro, da se ženske ne dotika.
2 A da ne bo nečistosti, zato imej vsak svojo ženo in vsaka imej svojega moža. Ker pa obstaja nevarnost nečistovanja, naj ima vsak svojo ženo in vsaka naj ima svojega moža.
3 Ženi mož izpolnjuj dolžnost, takisto tudi žena možu. Mož naj ženi izpolni dolžnost, prav tako tudi žena možu.
4 Žena nad svojim telesom nima oblasti, temveč mož; takisto tudi nad svojim telesom nima oblasti mož, temveč žena. Žena nima oblasti nad svojim telesom, marveč mož, enako pa tudi mož nima oblasti nad svojim telesom, marveč žena.
5 Ne odtegujta se drug drugemu, razen z dogovorom za čas, da bi bolj utegnila moliti in bi zopet skupaj bivala, da vaju ne izkuša satan zavoljo nezdržljivosti vajine. Ne odtegujta se drug drugemu, razen morda za nekaj časa, in sicer sporazumno, da se bosta lahko posvetila molitvi. Potem pa bodita spet skupaj, da vaju zaradi vajinega pomanjkljivega samoobvladovanja ne bi skušal satan.
6 To pa govorim kot dopuščenje, ne kot zapoved. To pravim iz prizanesljivosti, ni pa ukaz.
7 Hotel bi pa, da bi bili vsi ljudje, kakor sem jaz; toda vsak ima svoj dar milosti od Boga, ta tako, a drugi tako. Želel bi, da bi bili vsi ljudje kakor jaz. Toda vsak ima svoj milostni dar od Boga, eden tako, drugi tako.
8 Pravim pa neoženjenim in vdovam: Dobro jim je, če ostanejo kakor jaz.
Povem pa samskim in vdovam, da je zanje dobro, če ostanejo kakor jaz.
9 Če se pa ne morejo zdržati, naj stopijo v zakon, ker je bolje stopiti v zakon nego pa goreti. Če pa se ne morejo obvladati, naj se poročijo, ker je boljše skleniti zakon kakor plameneti.
10
7,10.11: Mt 5,32; 19,9; Mr 10,11.12; Lk 16,18
Zakonskim pa naročam ne jaz, ampak Gospod, naj se ne loči žena od moža
10 Zakoncem pa naročam – ne jaz, temveč Gospod – naj se žena ne loči od moža.
11 (če pa se vendar loči, naj ostane brez moža ali pa naj se spravi z možem), in mož naj ne odpušča žene. 11 Če se že loči, naj ostane neomožena ali naj se z možem spravi. Tudi mož naj žene ne odpušča.
12 Drugim pa pravim jaz, ne Gospod: Če ima kateri brat ženo nevernico in ona privoljuje prebivati z njim, naj se ne loči z njo. 12 Drugim pravim jaz, ne Gospod: če ima kak brat neverno ženo in je ta voljna živeti z njim, naj je ne odpušča,
13 In žena, če ima moža nevernika in on privoljuje prebivati z njo, naj se ne loči z njim. 13 in če ima kakšna žena nevernega moža, pa je ta voljen živeti z njo, naj moža ne odpušča.
14 Posvečen je namreč mož nevernik po ženi in žena nevernica je posvečena po bratu; ker bi sicer bili nečisti vaši otroci, sedaj pa so sveti. 14 Neverni mož je namreč posvečen po ženi in neverna žena je posvečena po vernem možu. Sicer bi bili vaši otroci nečisti, tako pa so sveti.
15 Če se pa hoče nevernik ločiti, naj se loči. Ni suženjski vezan brat ali sestra v takih slučajih; na mir pa nas je poklical Bog. 15 Če pa se neverni hoče ločiti, naj se loči. Brat ali sestra v takih primerih nista suženjsko vezana. Bog vas je namreč poklical k miru.
16 Ker kaj veš, žena, če moža zveličaš? ali kaj veš, mož, če ženo zveličaš? 16 Kaj veš, žena, če boš rešila moža, kaj veš, mož, če boš rešil ženo?
17 Le kakor je vsakemu podelil Gospod, kakor je vsakega poklical Bog, tako naj ravna. In tako velevam po vseh cerkvah.
Življenje po Gospodovih naročilih
17 Sicer pa naj vsak živi tako, kakor mu je odmeril Gospod in kakor je koga poklical Bog. Tako ukazujem po vseh Cerkvah.
18 Obrezan li je kdo poklican? Naj se ne dela neobrezanega. V neobrezi je kdo poklican? Naj se ne obrezuje. 18 Kdor je bil poklican obrezan, naj obreze ne poskuša skriti. Kdor je bil poklican neobrezan, naj se ne da obrezati.
19 Obreza ni nič in neobreza ni nič, ampak izpolnjevanje Božjih zapovedi. 19 Obreza ni nič in tudi neobrezanost ni nič, ampak izpolnjevanje Božjih zapovedi.
20 Vsak naj ostane v tem poklicu, v katerem je bil poklican. 20 Vsak naj ostane v tistem stanu, v katerem je bil poklican.
21 Suženj si bil poklican? Ne maraj; ali če moreš postati svoboden, poprimi se rajši svobode. 21 Si bil suženj, ko si bil poklican? Nič ne maraj za to. Če pa lahko postaneš svoboden, izkoristi priložnost.
22 Kajti kdor je v Gospodu poklican suženj, je svobodnik Gospodov, tako tudi kdor je poklican svobodnik, je suženj Kristusov. 22 Suženj, ki je poklican v Gospodu, je namreč Gospodov osvobojenec, in prav tako je tisti, ki je poklican kot svobodnjak, Kristusov suženj.
23 Za drago ceno ste kupljeni; ne postanite sužnji ljudem. 23 Za visoko ceno ste bili odkupljeni; ne postanite sužnji ljudem.
24 Vsakdo, bratje, naj ostane pri Bogu v tem, v čemer je bil poklican. 24 Bratje, vsak naj ostane pred Bogom v tistem stanu, v katerem je bil poklican.
25 Zastran devic pa nimam Gospodove zapovedi, ali dajem svet, kakor kateri sem prejel milost od Gospoda, da bi bil zvest.
Poročeni in samski
25 Glede deviških nimam Gospodovega naročila, dajem pa nasvet, ker sem prejel milost od Gospoda, da sem vreden zaupanja.
26 Menim torej, da je to dobro spričo sedanje nuje, namreč da je dobro biti človeku tako, kakor je. 26 Mislim, da je to dobro zaradi sedanje stiske – da je namreč dobro, če človek živi tako.
27 Si li privezan na ženo, ne išči razveze. Si li prost žene, ne išči žene. 27 Če pa si vezan na ženo, ne išči razveze, in če nisi vezan na ženo, žene ne išči.
28 A če se tudi oženiš, se ne pregrešiš; tudi devica, če se omoži, se ne pregreši; toda telesne nadloge bodo imeli taki; jaz bi vam pa rad prizanesel. 28 Pa tudi če se oženiš, ne grešiš; in če se deviška omoži, ne greši, vendar bodo taki imeli stisko v mesu. Jaz pa bi vam rad prizanesel.
29 To pa pravim, bratje: čas je prikrajšan, da bodo odslej tudi tisti, ki imajo žene, kakor bi jih ne imeli;
29 To pa rečem, bratje, da je odmerjeni čas kratek. Odslej naj bodo tisti, ki imajo žene, kakor da jih ne bi imeli,
30 in kateri jokajo, kakor bi ne jokali; in kateri se vesele, kakor bi se ne veselili; in kateri kupujejo, kakor bi v lasti ne imeli; 30 tisti, ki jočejo, kakor da ne bi jokali, tisti, ki se veselijo, kakor da se ne bi veselili, tisti, ki kupujejo, kakor da ne bi nič imeli,
31 in kateri uživajo ta svet, kakor bi ga ne uživali; kajti prehaja obraz tega sveta. 31 in tisti, ki ta svet uporabljajo, kakor da ga ne bi izrabljali, kajti podoba tega sveta mineva.
32 Hotel bi pa, da ste brez skrbi. Kdor je neoženjen, skrbi za to, kar je Gospodovega, kako bi bil Gospodu po volji. 32 Hočem, da bi bili vi brez skrbi. Kdor ni oženjen, skrbi za to, kar je Gospodovo, kako bi ugajal Gospodu,
33 Kdor se je pa oženil, skrbi za to, kar je na svetu, kako bi ženi ugajal. 33 kdor pa je oženjen, skrbi za to, kar je svetno, kako bi ugajal ženi,
34 Razloček je tudi med ženo in devico. Katera je brez moža, skrbi za to, kar je Gospodovega, da bi bila sveta s telesom in z duhom. Omožena pa skrbi za to, kar je na svetu, kako bi ugajala možu. 34 in je razdvojen. Samska in deviška skrbi za to, kar je Gospodovo, da bi bila sveta po telesu in po duhu. Tista pa, ki je omožena, skrbi za to, kar je svetno, kako bi ugajala možu.
35 To pa govorim vam samim na korist, ne da vržem zanko na vas, temveč da spodobno ravnate in stanovitno služite Gospodu brez ovire. 35 To pravim vam v korist; ne zato, da bi vam nastavljal zanko, temveč zato, da bi mogli pošteno in nemoteno služiti Gospodu.
36 A če kdo meni, da spravi v sramoto devico svojo, ko bi bila v prezreli dobi, in potreba tako zahteva, kar hoče, naj dela, ne greši; naj se možé!
36 Če kdo misli, da bi se zaradi močnih strasti vedel do svoje device nespodobno in mora priti do tega, naj stori, za kar se je odločil. Tak ne greši. Naj se poročita.
37 Kdor pa stoji trden v srcu svojem in nima potrebe, a ima oblast nad lastno voljo, in je tako odločil v srcu svojem, da obvaruje svojo devico, stori dobro. 37 Kdor pa se je v svojem srcu trdno odločil in ni v nobeni stiski ter obvlada svojo voljo in je v svojem srcu sklenil, da bo pazil na svojo devico, bo storil prav.
38 Tako kdor moži devico svojo, dela tudi dobro, a kdor je ne omoži, stori bolje. 38 Kdor torej poroči svojo devico, stori prav, kdor pa je ne poroči, stori še bolje.
39 Žena je vezana, dokler živi njen mož; ako ji pa mož umre, je prosta, da se omoži, s komer hoče, samo v Gospodu.
39 Žena je vezana, dokler njen mož živi. Če pa mož zaspi, je prosta. Naj se omoži, s komer hoče, da se le v Gospodu.
40 Ali srečnejša je po mojem mnenju, če ostane tako; mislim pa, da imam tudi jaz Duha Božjega. 40 Po mojem mnenju je sicer bolj srečna, če ostane tako. Mislim pa, da imam tudi jaz Božjega Duha.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 45.605.209, danes: 26.416
Čas izvajanja programa: 0.04s