Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Dejanja 10

Dejanja :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10
1 Bil je pa neki mož v Cezareji, po imenu Kornelij, stotnik čete, ki se je imenovala Laška,
Peter in Kornelij
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V Cezareji je živel mož z imenom Kornelij, stotnik čete, ki se je imenovala itálska.
2 pobožen in bogaboječ z vso hišo svojo, ki je dajal veliko miloščine ljudem in je molil k Bogu neprenehoma. Bil je pobožen in bogaboječ z vso svojo družino. Ljudem je delil obilno miloščino in vedno molil k Bogu.
3 Ta je videl v prikazni razločno, okoli devete ure po dnevi, angela Božjega, da je prišel k njemu in mu rekel: Kornelij! Podnevi – približno ob deveti uri – je v prikazni razločno videl, kako prihaja k njemu Božji angel, ki ga je ogovoril: »Kornelij!«
4 On pa pogleda nanj, se preplaši in reče: Kaj je, Gospod? On pa mu veli: Molitve tvoje in miloščine tvoje so prišle v spomin pred Bogom. Kornelij se je zastrmel vanj in preplašen vprašal: »Kaj je, gospod?« Angel mu je rekel: »Tvoje molitve in tvoje miloščine so prišle k Bogu in spomnil se je nate.
5 In sedaj pošlji v Jopo mož in pokliči Simona, ki ima priimek Peter. In zdaj pošlji nekaj mož v Jopo, da ti pripeljejo Simona, ki se imenuje Peter!
6 On gostuje pri nekem Simonu strojarju, čigar hiša je pri morju. Ta je gost pri strojarju Simonu, ki ima hišo ob morju.«
7 Ko pa odide angel, ki je govoril z njim, pokliče dva domačih svojih in pobožnega vojaka izmed teh, ki so mu vedno služili, Ko je angel, ki mu je to govoril, odšel, je Kornelij poklical dva izmed svojih služabnikov in vojaka, pobožnega moža iz svojega zvestega spremstva.
8 in razloživši jim vse, jih pošlje v Jopo. Povedal jim je vse in jih poslal v Jopo.
9
10,9–32: Apd 11,5–14
A drugi dan, ko so ti bili na potu in so se mestu bližali, gre Peter na streho molit, okoli šeste ure.
Naslednjega dne, ko so bili ti na poti in so se že bližali mestu, se je Peter vzpel na teraso, da bi molil; bilo je okrog poldne.
10 Postane pa lačen in hoče kaj zaužiti; ko pa pripravljajo, se zamakne 10 Postal je lačen in zaželel si je jesti. Pripravljali so mu jed, njega pa je obšlo zamaknjenje.
11 in ugleda nebo odprto in da prihaja navzdol nekaka posoda kakor velik prt, in se za četvere vogle spušča na zemljo; 11 Videl je odprto nebo, iz katerega se je spuščala posoda, podobna velikemu platnenemu prtu; s štirimi vogali se je spuščala na zemljo.
12 v njej so bili raznovrstni četveronožci in zveri in golazen zemlje in ptice nebeške. 12 V njej so bile vsakovrstne štirinožne živali in laznina zemlje in ptice neba.
13 In veli mu glas: Vstani, Peter, kolji in jej! 13 In do njega je prišel glas: »Vstani, Peter, zakolji in jej!«
14 Peter pa reče: Nikakor ne, Gospod, kajti nikoli še nisem jedel kaj nagnusnega ali nečistega. 14 Peter je odgovoril: »Ne, Gospod! Še nikoli nisem jedel nič omadeževanega in nečistega.«
15 In glas mu zopet v drugič veli: Kar je Bog očistil, ne imej ti za nečisto. 15 Glas pa mu je drugič rekel: »Kar je Bog očistil, ne imenuj nečisto!«
16 To pa se je zgodilo trikrat; in takoj je bila posoda vzeta gori v nebo. 16 To se je ponovilo še tretjič in posoda se je v hipu dvignila v nebo.
17 Ko pa je Peter sam pri sebi preudarjal, kaj bi neki pomenila ta prikazen, ki jo je videl, glej, možje, ki jih je bil poslal Kornelij, so izprašali hišo Simonovo in so stali pred vrati.
17 Peter je v sebi ugibal, kaj naj bi pomenila prikazen, ki jo je videl. In glej, možje, ki jih je bil poslal Kornelij, so poizvedovali, kje je Simonova hiša, in že so stali pri vratih.
18 In pokličejo ter vprašajo, če Simon, s priimkom Peter, tu gostuje. 18 Zaklicali so in vprašali, ali se tu kot gost mudi Simon, ki se imenuje Peter.
19 Medtem pa, ko Peter še premišljuje o prikazni, mu veli Duh: Glej, trije možje te iščejo. 19 Peter je še vedno premišljal o prikazni, ko mu je Duh rekel: »Glej, trije možje te iščejo.
20 Vstani torej, stopi doli in pojdi z njimi brez pomišljevanja; zakaj jaz sem jih poslal. 20 Vstani in stopi dol! Brez odlašanja odpotuj z njimi, kajti jaz sem jih poslal!«
21 In Peter gre doli k možem in jim reče: Glejte, jaz sem, ki ga iščete. Kaj je vzrok, da ste prišli? 21 Peter je stopil k njim in rekel: »Glejte, jaz sem tisti, ki ga iščete! Kaj vas je pripeljalo sem?«
22 Oni pa reko: Kornelij stotnik, mož pravičen in bogaboječ, ki je na dobrem glasu pri vsem ljudstvu judovskem, je prejel povelje od svetega angela, naj te pokliče v hišo svojo, da sliši besede od tebe. 22 Odgovorili so: »Stotnik Kornelij, pravičen in bogaboječ mož, za katerega pričuje vse judovsko ljudstvo, je dobil od svetega angela naročilo, naj te povabi na svoj dom in posluša tvoje besede.«
23 Pokliče jih torej noter in vzame pod streho.
A drugi dan vstane in odide z njimi, in nekaj bratov iz Jope gre z njim.
23 Povabil jih je v hišo in pogostil.
Drugi dan je vstal in odpotoval z njimi; spremljalo ga je nekaj bratov iz Jope.
24 In drugega dne pridejo v Cezarejo. A Kornelij jih je pričakoval, ko je bil sklical sorodnike svoje in bližnje prijatelje. 24 Naslednjega dne je prispel v Cezarejo; tam ga je že čakal Kornelij, ki je povabil k sebi svoje sorodnike in bližnje prijatelje.
25 In zgodi se, ko gre Peter noter, da mu pride Kornelij naproti in mu pade k nogam ter ga moli. 25 Peter je hotel vstopiti, tedaj pa mu je Kornelij prišel naproti in padel pred njim na kolena.
26 Peter pa ga vzdigne, rekoč: Vstani! tudi jaz sem človek. 26 Peter mu je vêlel vstati z besedami: »Vstani! Tudi jaz sem samo človek.«
27 In razgovarjaje se z njim, stopi noter in jih najde veliko zbranih, 27 Medtem ko se je z njim pogovarjal, je stopil v hišo; tam je našel zbranih veliko ljudi.
28 in jim reče: Vi veste, da ni dovoljeno Judu, družiti se ali hoditi k ljudem drugega naroda; a meni je Bog pokazal, naj ne imenujem nikogar nagnusnega ali nečistega. 28 Rekel jim je: »Dobro veste, da je zoper postavo, če se človek judovskega rodu druži ali shaja s človekom tujega rodu. Meni pa je Bog pokazal, da ne smem nobenega človeka imenovati omadeževanega ali nečistega.
29 Zato sem tudi brez ugovora prišel, ko sem bil poklican. Vprašam torej, iz katerega vzroka ste poslali pome? 29 Zato sem brez ugovora prišel, ko ste me poklicali. Toda rad bi vas vprašal, zakaj ste poslali pome.«
30 In Kornelij reče: Pred štirimi dnevi do te ure sem molil ob devetih v hiši svoji; in glej, mož se postavi pred menoj v svetlem oblačilu in veli: 30 Kornelij mu je odgovoril: »Bilo je pred štirimi dnevi, prav ob istem času. Molil sem ob deveti uri v svoji hiši in glej, predme je stopil mož v belem oblačilu
31 Kornelij, uslišana je molitev tvoja in miloščine tvoje so v spominu pred Bogom. 31 in mi rekel: ›Kornelij! Bog je uslišal tvojo molitev in se spomnil tvoje miloščine.
32 Pošlji torej v Jopo in pokliči Simona s priimkom Peter; on gostuje v hiši Simona strojarja pri morju. 32 Pošlji v Jopo in pokliči Simona, ki se imenuje Peter; kot gost se mudi pri strojarju Simonu, ki ima hišo ob morju.‹
33 Zato sem precej poslal k tebi, in ti si prav storil, da si prišel. Sedaj torej smo vsi mi tu pred obličjem Božjim, da slišimo vse, kar ti je ukazano od Gospoda. 33 Takoj sem poslal pote. Lepo si storil, da si prišel. In tako smo zdaj vsi zbrani vpričo Boga, da slišimo vse, kar ti je naročil Gospod.«
34
10,34: 5 Mz 10,17
Tedaj odpre Peter usta in reče: V resnici spoznavam, da Bog ne gleda na lice,
Petrov govor v Kornelijevi hiši
34 Tedaj je Peter spregovoril: »Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo,
35 temveč v vsakem narodu mu je prijeten, kdor se ga boji in dela pravično; 35 temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna.
36 po besedi, ki jo je poslal sinovom Izraelovim, oznanjujoč blagovestje o miru po Jezusu Kristusu – ta je vsem Gospod! 36 Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega.
37 Vi veste, kaj se je godilo po vsej Judeji, počenši od Galileje, po krstu, ki ga je oznanjeval Janez, 37 Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez:
38 veste o Jezusu iz Nazareta, kako ga je pomazilil Bog s svetim Duhom in z močjo; ki je hodil okrog, deleč dobrote in ozdravljajoč vse, ki so bili obvladani od hudiča, ker je bil Bog z njim. 38 Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim.
39 In mi smo priče vsemu, kar je storil v deželi Judov in v Jeruzalemu; ki so ga tudi na les obesili in umorili. 39 Mi smo priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili.
40 Tega je Bog obudil tretji dan in dal, da so ga videli, 40 Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval,
41 ne vse ljudstvo, nego priče, poprej izvoljene od Boga, mi, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je bil vstal iz mrtvih. 41 ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od mrtvih.
42 In on nam je ukazal, naj propovedujemo ljudstvu in pričamo, da je on od Boga postavljeni sodnik živih in mrtvih. 42 Nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih.
43 Temu pričajo vsi preroki, da prejme po imenu njegovem odpuščenje grehov vsak, kdor veruje vanj. 43 O njem pričujejo vsi preroki: Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi.«
44 Ko je Peter še govoril te besede, pride sveti Duh na vse, ki so poslušali besedo.
Pogani prejmejo Svetega Duha
44 Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo.
45 In zavzemo se verniki iz obreze, ki so bili prišli s Petrom, da se je tudi na pogane izlil dar svetega Duha; 45 Verniki iz obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili, kako da se dar Svetega Duha razliva tudi na pogane;
46 kajti slišali so jih govoriti jezike in poveličevati Boga. Tedaj izpregovori Peter: 46 slišali so jih namreč, kako govorijo z darom jezikov in poveličujejo Boga. Tedaj je Peter spregovoril:
47 Ali more kdo zabraniti vodo, da se ne bi krstili ti, ki so prejeli svetega Duha, kakor tudi mi? 47 »Ti ljudje so prejeli Svetega Duha tako kakor mi. Ali more kdo braniti, da ne bi bili tudi krščeni z vodo?«
48 In ukaže jih krstiti v imenu Jezusa Kristusa. Tedaj ga zaprosijo, naj ostane pri njih nekoliko dni. 48 In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa. Nato so ga prosili, naj ostane še nekaj dni med njimi.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.537.612, danes: 27.151
Čas izvajanja programa: 0.06s