Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Dejanja 13

Dejanja :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

13
1 Bili so pa v cerkvi, ki je bila v Antiohiji, preroki in učitelji: Barnaba in Simeon, ki se je imenoval Niger, in Lucij Cirenec, in Manahem, ki je bil odgojen s Herodom četrtnikom, in Savel.
Cerkev pooblasti Barnaba in Savla za misijonarsko delo
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V antiohijski Cerkvi so bili preroki in učitelji: Barnaba, Simeon z vzdevkom Niger, Lukij iz Cirene, Manaén, ki je bil v mladosti vrstnik četrtnega oblastnika Heroda, in Savel.
2 Ko so pa oni opravljali službo Gospodu in se postili, veli sveti Duh: Odločite mi Barnaba in Savla za delo, na katero sem ju poklical. Ko so opravljali službo Gospodu in se postili, jim je Sveti Duh rekel: »Odberite mi Barnaba in Savla za delo, kamor sem ju poklical!«
3 Tedaj so ju, ko so se bili postili in molili in položili nanju roke, odpustili. Nato so med postom in molitvijo položili nanju roke in ju odposlali.
4 Ona pa, poslana od svetega Duha, gresta doli v Selevcijo, in odtod se peljeta po morju na Ciper.
Barnaba in Savel na Cipru
Tako sta bila odposlana po Svetem Duhu in prispela sta v Selevkíjo, od tam pa sta odplula na Ciper.
5 In ko prideta v Salamino, oznanjujeta besedo Božjo po shodnicah Judov; imela sta pa tudi Janeza s seboj za strežnika. Tam sta v Salamini po judovskih shodnicah oznanjala Božjo besedo; in za pomočnika sta imela Janeza.
6 In ko sta prešla ves otok do Pafa, najdeta nekega čarovnika, lažnivega preroka, ki je bil Jud in mu je bilo ime Barjezus; Obhodila sta ves otok do Pafosa. Tam sta naletela na judovskega vražarja in lažnega preroka z imenom Barjezus;
7 in bil je pri namestniku Sergiju Pavlu, pametnem možu. Ta je poklical Barnaba in Pavla in želel slišati besedo Božjo. ta je spremljal prokonzula Sergija Pavla, ki je bil bister mož. Poklical je Barnaba in Savla k sebi, ker je želel slišati Božjo besedo.
8 Ali ustavljal se jima je Elima, čarovnik (tako namreč se tolmači ime njegovo), prizadevajoč si, da bi namestnika odvrnil od vere. Toda Elíma, »Vražar«, to namreč v prevodu pomeni njegovo ime, jima je nasprotoval in skušal prokonzula odvrniti od vere.
9 Savel pa, ki se imenuje tudi Pavel, se napolni svetega Duha ter ga ostro pogleda Savel, ki mu je bilo ime tudi Pavel, pa ga je ostro pogledal in mu poln Svetega Duha rekel:
10 in reče: O, poln vsakršne zvijače in vsakršne hudobije, sin hudičev, sovražnik vsake pravičnosti, ali ne boš nehal prevračati ravnih potov Gospodovih? 10 »O ti, ki si poln vseh zvijač in vse hudobije, ti sin hudičev, sovražnik vse pravičnosti! Ali ne boš nehal kriviti Gospodovih ravnih poti?
11 In sedaj, glej, roka Gospodova je zoper tebe in oslepiš in ne boš videl sonca do nekaj časa. In pri tej priči se zgrneta nanj mrak in tema, in tipajoč okoli, išče, kdo bi ga za roko vodil. 11 Glej, udarila te bo Gospodova roka, oslepel boš in nekaj časa ne boš videl sonca!« In v hipu sta ga zagrnila mrak in tema, tipal je naokrog in iskal, da bi ga kdo peljal za roko.
12 Tedaj je namestnik, videč, kaj se je zgodilo, sprejel vero in se je čudil nauku Gospodovemu. 12 Ko je prokonzul videl, kaj se je zgodilo, je veroval; tako ga je prevzel Gospodov nauk.
13 Ko se pa odpeljejo iz Pafa, pridejo Pavel in njegova sopotnika v Pergo v Pamfiliji. Janez pa se loči od njiju in se vrne v Jeruzalem.
Pavel in Barnaba v Pizidiji
13 Pavel je s spremljevalcema odplul iz Pafosa in prispel v Pergo v Pamfiliji. Tu se je Janez ločil od njiju in se vrnil v Jeruzalem.
14 Ona pa gresta iz Perge naprej in prideta v Pisidijsko Antiohijo. In v sobotni dan gresta v shodnico in sedeta. 14 Ona dva pa sta iz Perge potovala naprej in prišla v pizidijsko Antiohijo. Na sobotni dan sta šla v shodnico in sedla.
15 Po branju postave in prerokov pa pošljejo načelniki shodnice k njima s tem poročilom: Moža in brata, če imata besedo opomina in tolažbe za ljudstvo, govorita! 15 Ko so prebrali postavo in preroke, so se načelniki shodnice obrnili k njima in rekli: »Brata, če imata kako spodbudno besedo za ljudstvo, povejta!«
16 Vstane torej Pavel in pomigne z roko, naj umolknejo, ter reče:
Možje Izraelci in kateri se bojite Boga, poslušajte!
16 Tedaj je Pavel vstal, dal znamenje z roko in rekel:
»Možje Izraelci in vi, ki se bojite Boga, poslušajte!
17
13,17: a 2 Mz 1,7; b 2 Mz 12,51
Bog tega naroda, Izraela, je izvolil očete naše in povišal ljudstvo, ko je prebivalo na tujem v zemlji Egiptovski, in s povzdignjeno roko jih je izpeljal iz nje.
17 Bog tega izraelskega ljudstva je izvolil naše očete in poveličal ljudstvo v egiptovskem izgnanstvu ter ga z dvignjeno roko popeljal iz njega.
18
13,18: 4 Mz 14,34; 5 Mz 1,31
In okoli štirideset let je imel potrpljenje z njih vedenjem v puščavi.
18 Kakih štirideset let jih je hranil v puščavi.
19
13,19: a 5 Mz 7,1; b Joz 14,1
In pokončavši sedem narodov v zemlji Kanaanski, jim je razdelil v dediščino njih zemljo
19 Pokončal je sedem narodov v kánaanski deželi in jim razdelil njihovo zemljo v dediščino.
20
13,20: a Sod 2,16; b 1 Sam 3,20
za kakih štiristo in petdeset let. In potem jim je dajal sodnike do Samuela preroka.
20 To je trajalo približno štiristo petdeset let. Nato jim je dal sodnike do preroka Samuela.
21
13,21: a 1 Sam 8,5; b 1 Sam 10,21
In odtlej so zahtevali kralja, in dal jim je Bog Savla, sinu Kisovega, moža iz rodu Benjaminovega, štirideset let.
21 Tedaj so si zaželeli kralja in Bog jim je dal Savla, Kiševega sina, moža iz Benjaminovega rodu, za štirideset let.
22
13,22: a 1 Sam 13,14; b 1 Sam 16,12; Ps 89,21
In ko je bil tega zavrgel, jim je za kralja obudil Davida, ki mu je tudi pričujoč rekel: Našel sem Davida, sina Jesejevega, moža po srcu svojem, ki bo delal vso voljo mojo.
22 Ko ga je Bog zavrgel, jim je za kralja obudil Davida. O njem je sam potrdil: Našel sem Davida, Jesejevega sina, moža po svojem srcu, ki bo izpolnil vse, kar hočem.
23 Iz njegovega semena je Bog po svoji obljubi privedel Izraelu Zveličarja, Jezusa, 23 Iz njegovega rodu je Bog, kakor je bil obljubil, poslal Izraelu odrešenika Jezusa,
24
13,24: Mr 1,4; Lk 3,3
potem ko je Janez, nastopivši pred javnim prihodom njegovim, oznanil krst izpokorjenja vsemu ljudstvu Izraelovemu.
24 ki ga je pred njegovim prihodom Janez s krstom pokore napovedoval vsemu izraelskemu ljudstvu.
25
13,25: a Jn 1,20; b Mt 3,11; Mr 1,7; Lk 3,16; Jn 1,27
Ko je pa Janez tek svoj dopolnjeval, je dejal: Nisem tisti, ki menite, da sem. Toda glejte, za menoj prihaja, ki mu nisem vreden odvezati obuvala z nog.
25 Ko pa je Janez končaval svoj tek, je govoril: ›Mar mislite, da sem jaz? Jaz nisem. Toda glejte, za mano pride on, in jaz nisem vreden, da bi odvezal sandale z njegovih nog.‹
26 Možje in bratje, sinovi rodu Abrahamovega in kateri se med vami boje Boga: nam se je poslala beseda tega zveličanja.
26 Bratje, sinovi Abrahamovega rodu, in vi, ki se bojite Boga! Nam je bila poslana beseda tega odrešenja.
27 Zakaj prebivalci v Jeruzalemu in njih poglavarji ga niso spoznali in so s svojo sodbo izpolnili govore prerokov, ki se vsako soboto bero; 27 Prebivalci Jeruzalema in njihovi voditelji ga niso spoznali. S svojo sodbo so izpolnili besede prerokov, ki jih berejo vsako soboto.
28
13,28: Mt 27,22.23; Mr 15,13.14; Lk 23,21–23; Jn 19,15
in dasi niso našli nobene krivde za smrt, so vendar prosili Pilata, naj ga umori.
28 Čeprav niso našli nobene krivde, da bi zaslužil smrt, so od Pilata zahtevali, naj ga dá usmrtiti.
29
13,29: Mt 27,57–61; Mr 15,42–47; Lk 23,50–56; Jn 19,38–42
In ko so dovršili vse, kar je bilo pisano o njem, so ga sneli z lesa in položili v grob.
29 In ko so izpolnili vse, kar je bilo zapisano o njem, so ga sneli z lesa in položili v grob.
30 A Bog ga je obudil iz mrtvih. 30 Toda Bog ga je obudil od mrtvih.
31
13,31: Apd 1,3
In prikazoval se je več dni tem, ki so bili z njim vred prišli iz Galileje v Jeruzalem, ki so zdaj njegove priče pred ljudstvom.
31 Več dni se je prikazoval tistim, ki so prišli z njim iz Galileje v Jeruzalem; ti so zdaj njegove priče pred ljudstvom.
32 In mi vam oznanjujemo blagovestje o obljubi, ki je bila dana očetom, 32 In tudi mi vam oznanjamo, da se je izpolnila obljuba, dana očetom.
33
13,33: Ps 2,7
da jo je Bog izpolnil nam, njih otrokom, obudivši Jezusa, kakor je tudi pisano v drugem psalmu: »Sin moj si ti; jaz sem te danes rodil.«
33 Bog jo je izpolnil nad nami, ki smo njihovi otroci, s tem da je obudil Jezusa, kakor je zapisano v drugem psalmu:
Ti si moj sin,
danes sem te rodil.
34
13,34: Iz 55,3
Da ga je pa obudil iz mrtvih, da se ne vrne več v trohnenje, o tem je rekel tako: »Dam vam obljube
Drugi tolmačijo: milosti. Glej Iz 55,3.
Davidove, svete in zanesljive.«
34 Rekel je, da ga je obudil od mrtvih, ker noče, da bi se vrnil v trohnobo. In prav tako je rekel:
Zvestó vam bom izpolnil obljube, dane Davidu.
35
13,35: Ps 16,10
Zato pravi tudi na drugem mestu: »Ne daš, da bi Svetnik tvoj videl trohnenje.«
35 Zato tudi drugje pravi:
Svojemu Svetemu ne boš dal gledati trohnobe.
36 David namreč, ko je bil ob svojem času poslužil volji Božji
Ali: svojemu rodu poslužil po volji Božji.
, je zaspal in položili so ga k očetom njegovim in je videl trohnenje.
36 David je v svojem rodu služil Bogu pri tem načrtu; zaspal je in je bil pokopan k očetom in videl je trohnobo.
37 Ta pa, ki ga je Bog obudil, ni videl trohnenja. 37 Ta pa, ki ga je Bog obudil, ni videl trohnobe.
38 Znano vam torej bodi, možje in bratje, da se vam po njem oznanjuje odpuščenje grehov; 38 Vedite, bratje: po njem se vam oznanja odpuščanje grehov.
39 in vsega, česar se niste mogli opravičiti v Mojzesovi postavi, se v njem opraviči vsak, kdor veruje. 39 In vsak, kdor veruje, dobi v njem opravičenje od vsega, od česar niste mogli dobiti opravičenja v Mojzesovi postavi.
40 Glejte torej, da ne pride na vas, kar je rečeno v prerokih: 40 Glejte torej, da ne pride na vas, kar je napovedano po prerokih:
41
13,41: Hab 1,5
»Glejte, zaničevalci, in čudite se in izginite;
zakaj jaz delam delo v dneh vaših,
delo, ki ga ne boste verovali, če vam kdo natanko pove.«
41 Ozrite se, zaničevalci,
čudíte se in izginite!
Zakaj opravil bom delo v vaših dneh –
če bi vam kdo o tem delu pripovedoval, ne bi verjeli.«
42 Ko sta pa šla iz shodnice, so ju prosili, naj bi jim še drugo soboto govorila te besede.
42 Ob odhodu so ju prosili, naj jim prihodnjo soboto spregovorita o pomenu teh besed.
43 In ko se je zbor razšel, gre veliko Judov in pobožnih pojudencev za Pavlom in Barnabom, ki z njimi govorita in jih izpodbujata, naj vztrajajo v milosti Božji. 43 Ko se je zbor razšel, je veliko Judov in pobožnih spreobrnjencev spremljalo Pavla in Barnaba. Ona dva pa sta se z njimi pogovarjala in jih spodbujala, naj vztrajajo v Božji milosti.
44 A drugo soboto se je skoro vse mesto zbralo, da bi slišali besedo Božjo.
44 Naslednjo soboto se je zbralo skoraj vse mesto, da bi slišali Gospodovo besedo.
45 Videč pa Judje množice, se napolnijo zavisti in ugovarjajo temu, kar je pravil Pavel, nasprotujoč in preklinjajoč. 45 Ob pogledu na množice je Jude obšla nevoščljivost; ugovarjali so Pavlovim besedam in preklinjali.
46 In Pavel in Barnaba srčno rečeta: Vam se je morala najprej govoriti beseda Božja; toda ker jo zametujete in se sami za nevredne štejete večnega življenja, glej, obračava se do poganov. 46 Tedaj sta Pavel in Barnaba pogumno spregovorila: »Vam bi se morala najprej oznaniti Božja beseda. Ker pa jo zavračate in se sami nimate za vredne večnega življenja, glejte, se obračava k poganom.
47
13,47: Iz 42,6; 49,6
Kajti tako nam je zapovedal Gospod:
»Postavil sem te za luč poganom,
da bodeš v zveličanje vsem do konca zemlje.«
47 Tako nam je namreč naročil Gospod:
Postavil sem te za luč narodom,
da boš v odrešenje do skrajnih mej sveta.«
48 Ko so pa pogani to slišali, so se veselili in slavili besedo Gospodovo; in sprejeli so vero, kolikor jih je bilo odločenih za večno življenje.
48 Ob teh besedah so se pogani razveselili in poveličevali Gospodovo besedo; in tisti, ki so bili določeni za večno življenje, so sprejeli vero.
49 Beseda Gospodova pa se je raznašala po vsej deželi. 49 In Gospodova beseda se je širila po vsej deželi.
50 Judje pa naščujejo pobožne in odlične žene in mestne prvake, in povzročijo preganjanje zoper Pavla in Barnaba ter ju izženo iz svojih krajev. 50 Medtem so Judje nahujskali pobožne in ugledne žene in mestne prvake; zanetili so preganjanje zoper Pavla in Barnaba ter ju izgnali iz svoje dežele.
51
13,51: Mt 10,14; Mr 6,11; Lk 9,5; 10,11
A ona sta otresla prah z nog svojih nanje, in prišla sta v Ikonijo.
51 Ona dva sta proti njim otresla prah s svojih nog in odpotovala v Ikónij,
52 Učenci pa so se napolnjevali veselja in svetega Duha. 52 učenci pa so bili polni veselja in Svetega Duha.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.487.609, danes: 26.864
Čas izvajanja programa: 0.08s