Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik



Podpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Dejanja 2

Dejanja :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2
1
2,1: 3 Mz 23,15–21; 5 Mz 16,9–11
In ko pride petdeseti dan, so bili vsi ene misli skupaj.
Prihod Svetega Duha
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju.
2 Kar nastane šum z neba kakor piš silnega vetra in napolni vso hišo, kjer so sedeli. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.
3 In se jim prikažejo razdeljeni jeziki kakor ognjeni, in sedejo na slehernega med njimi; Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden.
4 in vsi se napolnijo svetega Duha in začno govoriti v drugih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.
5 Bivali so pa takrat v Jeruzalemu Judje, bogaboječi možje, iz vsakega naroda, ki je pod nebom.
V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom.
6 Ko je pa nastal ta šum, se snide množica, in groza jih obide: zakaj vsak izmed njih sliši, da govore v njegovem jeziku. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku.
7 In vsi se zavzemajo in čudijo ter govore: Glej, niso li vsi ti, ki govore, Galilejci? Strmeli so, se čudili in govorili: »Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci?
8 In kako mi slišimo vsak svoj jezik, ki smo se v njem rodili? Kako, da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku?
9 Parčani in Medi in Elamljani, in ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadociji, Pontu in Aziji, Parti, Medijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji,
10 Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v krajih Libije pri Cireni, in prišleci iz Rima, 10 v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj,
11 Judje in pojudenci, Krečani in Arabci: slišimo, da nam govore v naših jezikih velika dela Božja. 11 Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci – vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«
12 In vsi se zavzemajo in strmé, drug drugemu govoreč: Kaj če to biti? 12 Vsi so bili osupli in si tega niso znali razložiti. Drug drugega so spraševali: »Kaj naj to pomeni?«
13 A drugi se posmehujejo in govore: Sladkega vinca so se napili. 13 Nekateri pa so se norčevali in govorili: »Sladkega vina so se napili.«
14 Tedaj se ustopi Peter z enajsterimi in povzdigne glas svoj in jih ogovori: Možje Judje in vsi, ki prebivate v Jeruzalemu, to vam bodi na znanje in poslušajte besede moje!
Peter govori na binkoštni praznik
14 Tedaj je vstal Peter z enajsterimi, povzdignil glas in jih nagovoril: »Judje in vsi, ki prebivate v Jeruzalemu! To védite in prisluhnite mojim besedam!
15 Ti namreč niso pijani, kakor vi menite, ker je šele tretja ura dne; 15 Ti ljudje niso pijani, kakor vi mislite, saj je šele tretja dnevna ura,
16 temveč to je, kar je rečeno po preroku Joelu: 16 temveč izpolnjuje se, kar je bilo napovedano po preroku Joélu:
17
2,17–21: Jl 3,1–5
»In zgodi se v poslednjih dneh, pravi Bog:
izlijem od Duha svojega na vse človeštvo,
in prerokovali bodo sinovi vaši in hčere vaše;
in mladeniči vaši bodo videli prikazni,
in starcem vašim se bodo sanjale sanje;
17 In zgodilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog:
razlil bom od svojega Duha čez vse meso,
in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere
in vaši mladeniči bodo gledali videnja
in vaši starci bodo sanjali v sanjah.
18 in tudi na hlapce svoje in na dekle svoje v tistih dneh
izlijem od Duha svojega, in bodo prerokovali.
18 Tudi čez svoje služabnike in čez svoje dekle
bom v tistih dneh izlil od svojega Duha
in bodo prerokovali.
19 In pokažem čudeže gori na nebu
in znamenja doli na zemlji,
kri in ogenj in kajenje dima;
19 In dal bom čudeže zgoraj na nebu
in znamenja spodaj na zemlji,
kri in ogenj in dimne oblake.
20 sonce se premeni v temo
in mesec v kri,
preden pride dan Gospodov,
veliki in preslavni.
20 Sonce se bo spremenilo v temo
in mesec v kri,
preden pride veliki in sijajni Gospodov dan.
21 In zgodi se, da vsak, kdor bo klical ime Gospodovo, bo zveličan.«
21 In zgodilo se bo: vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen.
22 Možje Izraelci, poslušajte te besede: Jezusa Nazarečana, moža, ki ga je Bog potrdil za vas z močmi in čudeži in znamenji, ki jih je Bog po njem storil med vami, kakor sami veste,
22 Možje Izraelci, poslušajte te besede! Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znamenji, katera je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste,
23
2,23: Mt 27,35; Mr 15,24; Lk 23,33; Jn 19,18
tega, izdanega po trdno določenem sklepu in previdnosti Božji, ste vzeli in po rokah krivičnikov na križ razpeli in umorili.
23 njega so – prav kakor je Bog hotel in predvideval – izročili vam, vi pa ste ga po rokah nepostavnežev pribili na križ in umorili.
24
2,24: Mt 28,5.6; Mr 16,6; Lk 24,5
Njega je Bog obudil, oprostivši ga bolečin smrti; ker tudi ni bilo mogoče, da bi ga bila ona držala.
24 Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih; saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim.
25
2,25–28: Ps 16,8–11
David namreč pravi glede njega:
»Gledal sem Gospoda vedno pred seboj,
ker je na desnici moji, da ne omahnem.
25 David namreč pravi o njem:
Vedno sem videl pred sabo Gospoda,
na moji desnici je, da ne omahnem.
26 Tega se je razveselilo srce moje in se je obradoval jezik moj,
pa še tudi meso moje bo počivalo v upanju,
26 Zato se je razveselilo moje srce in vzradostil se je moj jezik.
In v upanju bo počivalo moje meso,
27 ker ne pustiš duše moje v državi smrti
Grški: v hadesu.
in tudi ne daš, da bi Svetnik tvoj videl trohnenje.
27 ker moje duše ne boš prepustil podzemlju,
svojemu Svetemu ne boš dal gledati trohnobe.
28 Naznanil si mi pota življenja,
napolniš me z veseljem pred obličjem svojim.«
28 Dal si mi spoznati pota življenja,
napolnil me boš z veseljem pred svojim obličjem.
29 Možje in bratje, naj bo dovoljeno, govoriti vam svobodno o očaku Davidu: da je umrl in bil pokopan, in grob njegov je pri nas do tega dne.
29 Bratje! Dovolíte, da vam odkrito spregovorim o očaku Davidu: umrl je, bil pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne.
30
2,30: Ps 132,11; 2 Sam 7,12.13
Ker pa je bil prerok in je vedel, da se mu je s prisego zavezal Bog, da posadi enega iz plodu ledja njegovega na prestol njegov,
30 Ker je bil prerok, je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil, da bo sad njegovih ledij posadil na njegov prestol.
31 je videl naprej in povedal o vstajenju Kristusovem, da se ni pustila duša njegova v državi smrti
Grški: v hadesu.
in tudi meso njegovo ni videlo trohnenja.
31 Videl je v prihodnost in govoril o vstajenju Mesija, da
ni bil prepuščen podzemlju
in njegovo meso ni videlo trohnobe.
32 Tega Jezusa je Bog obudil, čemur smo mi vsi priče.
32 Tega Jezusa je Bog obudil in mi vsi smo temu priče.
33 Z desnico Božjo torej povišan in prejemši obljubo svetega Duha od Očeta, je izlil to, kar vi zdaj vidite in slišite. 33 Bil je povišan na Božjo desnico in od Očeta je prejel obljubo Svetega Duha in tega Duha je razlil, kakor vidite in slišite.
34
2,34.35: Ps 110,1
Kajti David ni šel gori v nebesa, nego sam pravi:
»Rekel je Gospod Gospodu mojemu: Sedi na desnico mojo,
34 David ni šel v nebesa in vendar sam pravi:
Gospod je rekel mojemu Gospodu:
Sédi na mojo desnico,
35 dokler ne položim sovražnikov tvojih nogam tvojim za podnožje.«
35 dokler ne položim tvojih sovražnikov za podnožje tvojih nog.
36 Za gotovo torej vedi vsa hiša Izraelova, da je Bog i za Gospoda i za Kristusa postavil tega Jezusa, ki ste ga vi križali.
36 Zagotovo naj torej vé vsa Izraelova hiša: tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija.«
37 Ko so pa to slišali, jih zbode v srce ter reko Petru in drugim apostolom: Kaj nam je storiti, možje in bratje?
37 Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: »Bratje, kaj naj storimo?«
38 Peter jim pa reče: Izpokorite se in naj se krsti vsakdo izmed vas v imenu Jezusa Kristusa v odpuščenje grehov svojih, in prejmete dar svetega Duha. 38 Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.
39 Kajti za vas velja ta obljuba in za otroke vaše in za vse, ki so še daleč, kolikorkoli jih pokliče Gospod, Bog naš. 39 Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.«
40 In z mnogimi drugimi besedami pričuje in jih opominja, rekoč: Rešite se tega popačenega rodu! 40 Prepričeval jih je še z mnogimi drugimi besedami in jih opominjal in jim govoril: »Rešíte se iz tega pokvarjenega rodu!«
41 Kateri so torej besedo njegovo radi sprejeli, so bili krščeni; in pridružilo se jih je tisti dan kakih tri tisoč duš. 41 Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti; in tega dne se jim je pridružilo približno tri tisoč ljudi.
42 Bili so pa stanovitni v nauku apostolov in v bratovski zvezi in v lomljenju kruha in v molitvah.
Življenje prvih vernikov
42 Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah.
43 Obšel je pa vsako dušo strah; in veliko čudežev in znamenj se je godilo po apostolih.
43 Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamenj.
44
2,44: Apd 4,32–35
Vsi pa, ki so bili sprejeli vero, so bili skupaj in vse so imeli skupno;
44 Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno:
45 in so prodajali lastnine in imetja ter jih razdeljevali vsem, kakor je kdo potreboval. 45 prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval.
46 In vsak dan so bili stanovitno ene misli v templju, in po hišah so lomili kruh in prejemali jed z veseljem in preprostim srcem, 46 Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem.
47 hvaleč Boga in imajoč milost pri vsem ljudstvu. Gospod pa jim je prideval vsak dan teh, ki so se zveličevali. 47 Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 45.605.114, danes: 26.321
Čas izvajanja programa: 0.08s