Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Efežanom 1

Efežanom :1 2 3 4 5 6

Pavla apostola list Efežanom
1
1
1,1: Apd 18,19–21; 19,1
Pavel, apostol Kristusa Jezusa po volji Božji, svetim, ki so v Efezu, in vernim v Kristusu Jezusu:
PISMO EFEŽANOM
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pavel, po Božji volji apostol Kristusa Jezusa, svetim, ki so v Efezu, in zvestim v Kristusu Jezusu:
2 Milost vam in mir od Boga Očeta našega in Gospoda Jezusa Kristusa! milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa.
3 Hvaljen bodi Bog in Oče Gospoda našega Jezusa Kristusa, ki nas je blagoslovil z vsakim blagoslovom duhovnim v nebesih v Kristusu;
Duhovni blagoslov v Kristusu
Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom:
4 kakor nas je izvolil v njem pred ustanovitvijo sveta, da bodimo sveti in brezmadežni pred obličjem njegovim v ljubezni, pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je
5 odmenivši nas naprej za sinovstvo po Jezusu Kristusu za sebe, kakor je ugajalo volji njegovi, vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje,
6 v hvalo slave milosti svoje, s katero nas je pomilostil v svojem Ljubljencu. v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v Ljubljenem.
7
1,7: Kol 1,14
V katerem imamo odrešenje po krvi njegovi, odpuščenje grehov, po bogastvu milosti njegove,
V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove milosti.
8 katere nam je preobilo podelil v vsej modrosti in razumnosti, To milost je obilno razlil na nas, z vso modrostjo in razumnostjo,
9 razodevši nam skrivnost volje svoje po blagovoljnem sklepu svojem, ki ga je sklenil v sebi ko nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohotnem načrtu, kakor si ga je vnaprej zastavil,
10 za uravnavo izpolnitve časov, da vse zedini pod eno glavo v Kristusu, kar je na nebesih in kar je na zemlji, v njem, 10 da bi ga uresničil v polnosti časov: osrediniti v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji.
11 v katerem smo tudi dobili delež kot naprej odmenjeni po sklepu njega, ki vse dela po ukrepu volje svoje, 11 V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine, smo bili vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje,
12 da bodimo v hvalo slave njegove, ki smo prej stavili upanje v Kristusa. 12 da bi bili mi, ki smo že prej upali v Mesija, v hvalo njegovega veličastva.
13 V katerem ste tudi vi, ko ste slišali besedo resnice, evangelij zveličanja svojega, v katerem ste tudi, sprejemši vero, bili zapečateni s svetim Duhom obljube, 13 V njem ste tudi vi slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen.
14 ki je zastava dediščine naše, v odrešitev lastnine božje, v hvalo slave njegove. 14 Ta je poroštvo naše dediščine, v odkupitev ljudstva, ki si ga je Bog pridobil, v hvalo njegovega veličastva.
15 Zatorej se tudi jaz, ko sem zvedel za vero, ki je pri vas v Gospoda Jezusa, in za ljubezen do vseh svetih,
Pavlova molitev
15 Slišal sem o vaši veri v Gospoda Jezusa in ljubezni do vseh svetih.
16 zahvaljujem neprestano za vas, spominjajoč se vas v molitvah svojih, 16 Zaradi tega se ne neham zahvaljevati za vas in se vas spominjati v svojih molitvah,
17 da vam dá Bog Gospoda našega Jezusa Kristusa, Oče slave, duha modrosti in razodetja v spoznanju njegovem, 17 da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in razodetja, v spoznanju njega,
18 razsvetljene oči srca vašega, da veste, kakšno je upanje poklica njegovega in kakšno bogastvo slave dediščine njegove v svetih, 18 in razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih,
19 in kakšna presilna velikost moči njegove do nas verujočih po delovanju silne moči njegove, 19 kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove silne moči,
20
1,20: Ps 110,1
ki jo je pokazal v Kristusu, zbudivši ga izmed mrtvih in posadivši ga na desnico svojo v nebesih,
20 ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih,
21 nad vsako poglavarstvo in oblast in moč in gospostvo, in nad vsako ime, ki se imenuje ne samo na tem svetu, ampak tudi v prihodnjem; 21 nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem.
22
1,22: Ps 8,7
1,22.23: Kol 1,18
in vse je položil pod noge njegove in njega je dal kot glavo nad vsem cerkvi,
22 In vse je položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse kot glavo Cerkvi,
23 ki je telo njegovo, izpolnitev njega, ki vse v vsem izpolnjuje. 23 ki je njegovo telo, polnost njega, ki v vsem vse izpolnjuje.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 64.128.883, danes: 5.625
Čas izvajanja programa: 0.03s