Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Efežanom 4

Efežanom :1 2 3 4 5 6

4
1 Prosim vas torej jaz, jetnik v Gospodu, da živite dostojno poklicu, ki ste z njim bili poklicani,
Opomin k edinosti
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zato vas jaz, jetnik v Gospodu, opominjam, da živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani,
2
4,2: Kol 3,12.13
z vso ponižnostjo in krotkostjo, s potrpežljivostjo, prenašajoč se med seboj v ljubezni,
v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug drugega.
3 skrbno si prizadevajoč, ohraniti edinost Duha v vezi miru. Prizadevajte si, da ohranite edinost Duha z vezjo miru:
4 Eno je telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani v enem upanju poklica svojega; eno telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani v enem upanju svojega poklica.
5 en Gospod, ena vera, en krst; En Gospod, ena vera, en krst:
6 en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh nas. en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in v vseh.
7 Vsakemu pa izmed nas je dana milost po meri daru Kristusovega.
Vsakomur izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru.
8
4,8: Ps 68,19
Zato pravi:
»Šel je v višavo, ujete pripeljal jetnike,
dal je dari ljudem.«
Zato je rečeno:
Povzpel se je na višavo, ujete peljal ujetnike,
dal je darove ljudem.
9 Tisto pa: Šel je v višavo, kaj je drugega, nego da je tudi šel prej doli v spodnje kraje zemlje?
Kaj pa pomeni beseda Povzpel se je, če ne to, da se je prej spustil v spodnje kraje zemlje?
10 On, ki je šel doli, je tisti, ki je šel tudi gori nad vsa nebesa, da bi vse napolnil. 10 On, ki se je spustil, je isti, ki se je vzdignil čez vsa nebesa, da bi napolnil vse.
11 In on je dal nekatere za apostole, nekatere za preroke, nekatere za evangeliste, nekatere za pastirje in učenike, 11 In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi oznanjevalci evangelija, spet drugi pastirji in učitelji,
12 v pripravo svetih, za delo službe, za zdelovanje telesa Kristusovega, 12 da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa,
13 dokler ne dospemo vsi do edinosti vere in spoznanja Sinu Božjega, do moža doraslega, do mere dovršene rasti polnosti Kristusove, 13 dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove polnosti.
14 da ne bodemo več deca in nas ne bo semtertja metala in gonila vsaka sapa nauka, ki prihaja po zvijačnosti ljudi, po prekanjenosti za zvito zapeljevanje; 14 Tako ne bomo več nedorasli otroci, ki jih premetava in kot valove razburka vsak veter nauka v človeški zvijačnosti in pretkanosti, v blodnem zavajanju.
15 temveč da rastemo, držeč se resnice v ljubezni, v vsem do njega, ki je glava, Kristus; 15 Pač pa živimo iz resnice v ljubezni, da bomo v vsem rastli vanj, ki je glava, Kristus.
16
4,16: Kol 2,19
iz katerega vse telo, združeno in zedinjeno po pripomoči slehernega člena, po delovanju v meri vsakega uda rast telesa vrši v napredek svoj, v ljubezni.
16 Iz njega dobiva rast celotno telo, združeno in spojeno z njim, ob sodelovanju celotnega veziva, po delovanju, v skladu z mero slehernega dela, tako da omogoča rast telesa in gradi samega sebe v ljubezni.
17 To torej pravim in pričam v Gospodu, da ne živite več tako, kakor žive tudi pogani v ničemurnosti srca svojega,
Staro in novo življenje
17 Zato vam pravim in vas rotim v Gospodu: ne živite več, kakor živijo pogani, v ničevosti svojega uma.
18 otemnjeni v razumu, odtujeni življenju Božjemu zaradi nevednosti, ki je v njih, vsled otrplosti njih srca, 18 Zaradi nevednosti, ki je v njih, in zaradi trdote njihovega srca jim je razum otemnel in so se odtujili Božjemu življenju.
19 ki so se, ko so postali brezčutni, vdali razuzdanosti, da strežejo sleherni nečistosti z lakomnostjo. 19 Ko so tako otopeli, so se prepustili razuzdanosti, da so z nenasitnim pohlepom počenjali vsakršne nečistosti.
20 Vi pa se niste tako naučili Kristusa, 20 Vi pa se niste tako učili Kristusa,
21 ako ste ga slišali in ste bili poučeni v njem, kakor je resnica v Jezusu: 21 če ste ga le poslušali in se dali o njem poučiti, kakor je resnica v Jezusu.
22
4,22: Kol 3,9
da ste slekli z ozirom na prejšnje življenje starega človeka, ki gine po slah prevare,
22 Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej in ki ga uničujejo blodna poželenja,
23 a da se obnavljate v duhu uma svojega, 23 da se prenovite v duhu svojega uma
24
4,24: a Kol 3,10; b 1 Mz 1,26
in ste oblekli novega človeka, ustvarjenega po Bogu v pravičnosti in svetosti resnice.
24 in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.
25
4,25: Zah 8,16
Zato, iznebivši se laži, govorite resnico vsak z bližnjim svojim, ker smo udje med seboj.
Navodila za novo življenje
25 Zato opustite laž in govorite resnico vsak s svojim bližnjim, saj smo med seboj deli enega telesa.
26
4,26: Ps 4,5
Jezite se, a ne grešite! Sonce naj ne zaide nad jezo vašo,
26 Jezite se, a nikar ne grešite; sonce naj ne zaide nad vašo jezo
27 in ne dajte prostora hudiču. 27 in ne dajajte prostora hudiču.
28 Kdor je kradel, ne kradi več, temveč trudi se, delajoč dobro z lastnimi rokami, da ima kaj podeliti potrebnemu. 28 Kdor krade, naj ne krade več, ampak naj se trudi s svojimi rokami in dela to, kar je dobro, da bo lahko dal tistemu, ki je v potrebi.
29 Nobena gnila beseda ne izidi iz vaših ust, ampak če je katera dobra za napredek, kjer je treba, da dá milost poslušalcem. 29 Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo.
30 In ne žalite svetega Duha Božjega, ki ste z njim zapečateni za odrešenja dan. 30 Ne žalostite Božjega Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve.
31 Vsaka bridkost in srd in jeza in vpitje in preklinjanje izgini od vas z vso hudobnostjo vred. 31 Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred.
32
4,32: Kol 3,13
Bodite pa med seboj blagi, milosrčni, odpuščajte drug drugemu, kakor je tudi Bog v Kristusu vam odpustil.
32 Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 45.607.067, danes: 28.274
Čas izvajanja programa: 0.03s