Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Hebrejcem 10

Hebrejcem :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10
1 Kajti ker ima postava le senco prihodnjih dobrot, ne prave podobe stvari, ne more vsako leto z istimi žrtvami, ki jih neprenehoma darujejo, nikdar popolne storiti teh, ki z njimi pristopajo.
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Postava vsebuje le senco prihodnjih dobrin in ne prave podobe stvari. Zato kljub istim žrtvam, ki jih neprestano darujejo iz leta v leto, nikoli ne more pripeljati do popolnosti niti tistih, ki se približujejo.
2 Ali bi jih sicer ne nehali darovati, ker bi službo opravljajoči, enkrat očiščeni, več ne imeli zavesti grehov? Mar jih sicer ne bi nehali opravljati, saj se darovalci, ko bi bili enkrat očiščeni, ne bi več zavedali nobenega greha?
3 A prav s temi žrtvami se obnovi spomin grehov vsako leto. Toda po njih se vsako leto oživlja spomin na grehe.
4 Nemogoče je namreč, da bi kri bikov in kozlov odvzemala grehe.
Nemogoče je namreč, da bi grehe odvzemala kri volov in kozlov.
5
10,5–7: Ps 40,7–9
Zato govori Kristus, prihajajoč na svet:
»Žrtve in daru nisi hotel,
telo pa si mi pripravil;
Zato pravi ob svojem prihodu na svet:
Žrtve in daritve nisi hotel,
a telo si mi pripravil.
6 žgalne daritve in daritve za grehe
ti niso bile po volji,
Žgalne daritve in daritve za greh
ti niso bile všeč.
7 tedaj sem rekel: Glej, prihajam
(na čelu knjige je pisano o meni),
da izpolnim, o Bog, voljo tvojo.«
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam;
v zvitku knjige je pisano o meni,
da izpolnim, o Bog, tvojo voljo.«
8 Govoreč prej: »Žrtev in darov in žgalnih daritev in daritev za greh« (ki se vendar darujejo po postavi) »nisi hotel in ti niso bile po volji,«
Prej pravi: Žrtev in daritev in žgalnih daritev in daritev za greh nisi hotel in ti niso bile všeč. In te se darujejo po postavi.
9 je rekel dalje: »Glej, prihajam, da izpolnim voljo tvojo.« Prvo odpravlja, da postavi drugo. Za tem je rekel: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo.
Prvo torej odpravlja, da bi postavil drugo.
10 Na podlagi te volje smo posvečeni po daritvi telesa Jezusa Kristusa enkrat za vselej. 10 V tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa posvečeni enkrat za vselej.
11
10,11: 2 Mz 29,38
In vsak duhovnik stoji vsak dan v službi in daruje večkrat iste žrtve, ki nikdar ne morejo odvzeti grehov;
11 Vsak duhovnik dan za dnem stoje opravlja bogoslužje in večkrat daruje iste žrtve, ki nikoli ne morejo odvzeti grehov.
12
10,12.13: Ps 110,1
on pa je potem, ko je daroval eno samo žrtev za grehe, sedel za večno na desnico Božjo
12 Ta pa je za grehe daroval eno samo žrtev in za vekomaj sédel na Božjo desnico.
13 in čaka odslej, da bodo sovražniki njegovi položeni za podnožje nogam njegovim. 13 Odtlej pa čaka, da bodo njegovi sovražniki položeni k njegovim nogam za podnožje.
14 Kajti z eno daritvijo je za večno popolne storil tiste, ki se posvečujejo. 14 Z eno samo daritvijo je torej za vselej naredil popolne tiste, ki so posvečeni.
15 Izpričuje nam pa to tudi sveti Duh; ko je bil namreč rekel:
15 To nam namreč pričuje tudi Sveti Duh, saj najprej pravi:
16
10,16: Jer 31,33
»To je zaveza, ki jo bom sklenil z njimi
po tistih dneh,« govori Gospod:
»Postave svoje dam v njih srca
in v njih misli jih zapišem
16 To je zaveza, ki jo bom sklenil z njimi
po tistih dneh, govori Gospod:
Svoje postave bom dal v njihova srca,
v njihov razum jih bom zapisal,
17
10,17: Jer 31,34
in njih grehov in pregreškov se ne bom spominjal več.«
17 in njihovih grehov in njihovih nepostavnosti
se ne bom več spominjal.
18 Kjer je pa odpuščenje teh, ni več daritve za grehe.
18 Kjer pa je vse to odpuščeno, ni več daritve za grehe.
19 Ker imamo torej, bratje, trdno zaupanje, da nam je prost vhod v svetišče po krvi Jezusovi,
Spodbuda in opomin
19 Bratje, ker imamo zaupnost, da po Jezusovi krvi stopamo v svetišče,
20 kateri vhod nam je posvetil kakor novo in živo pot skozi zagrinjalo, to je meso svoje, 20 in sicer po novi in živi poti, ki nam jo je odprl skozi zagrinjalo, to je skozi svoje meso,
21 in ker imamo duhovnika velikega čez hišo Božjo: 21 in imamo tudi veličastnega duhovnika nad Božjo hišo,
22
10,22: 3 Mz 8,30; Ezk 36,25
pristopimo z resničnim srcem, v popolni gotovosti vere, v srcih pokropljeni in očiščeni slabe vesti in po telesu umiti s čisto vodo.
22 prihajajmo z resničnim srcem in v polni gotovosti vere, saj smo v srcih očiščeni slabe vesti in naše telo je umito s čisto vodo.
23 Držimo se izpovedi svojega upanja neomahljivo; kajti zvest je on, ki je obljubil. 23 Oklepajmo se neomajne izpovedi upanja, ker je on, ki je dal obljubo, vreden zaupanja.
24 In opazujmo se med seboj, da se izpodbujamo k ljubezni in k dobrim delom; 24 Mislimo drug na drugega, takó da se spodbujajmo k ljubezni in dobrim delom.
25 in ne opuščajmo zbora svojega, kakor je nekaterim navada, marveč opominjajmo drug drugega, in to tolikanj bolj, kolikor bolj vidite, da se bliža dan Gospodov. 25 Ne zapuščajmo svojega zbora, kakor imajo nekateri navado, marveč drug drugega spodbujajmo, in to tem bolj, čim bolj vidite, da se bliža dan.
26 Ako namreč prostovoljno grešimo, potem ko smo prejeli spoznanje resnice, ni nobene žrtve več za grehe,
26 Če namreč prostovoljno grešimo, potem ko smo dobili spoznanje resnice, ne ostane za grehe nobena žrtev več,
27
10,27: Iz 26,11
ampak neko strašno pričakovanje sodbe in gorečnost ognja, ki bo ugonabljal nasprotnike.
27 ampak le strašno čakanje na sodbo in razjarjenost ognja, ki bo požrl nasprotnike.
28
10,28: 5 Mz 17,6; 19,15
Kdor prelomi postavo Mojzesovo, umre brez usmiljenja po izpovedbi dveh ali treh prič:
28 Če kdo Mojzesovo postavo zavrže, ga po pričevanju dveh ali treh prič brez usmiljenja doleti smrt.
29
10,29: 2 Mz 24,8
koliko hujšo kazen, menite, zasluži, kdor je Sina Božjega teptal in zaničeval kri zaveze, ki je bil z njo posvečen, in grdil Duha milosti?
29 Kaj mislite, koliko hujšo kazen bo zaslužil šele tisti, ki potepta Božjega Sina, tisti, ki ima za navadno tisto kri zaveze, s katero je bil posvečen, tisti, ki zasramuje Duha milosti?
30
10,30: a 5 Mz 32,35; b 5 Mz 32,36
Poznamo namreč njega, ki je rekel: »Moje je maščevanje, jaz bom povračal, govori Gospod;« in zopet: »Gospod bo sodil ljudstvo svoje.«
30 Saj vendar vemo, kdo je rekel:
Moje je maščevanje, jaz bom povrnil,
in spet:
Gospod bo sodil svoje ljudstvo.
31 Strašno je pasti v roke živega Boga!
31 Strašno je pasti v roke živega Boga.
32 Spominjajte se pa prejšnjih dni, v katerih ste, potem ko ste bili razsvetljeni, prestali mnogi boj trpljenja,
32 Spomnite se prejšnjih dni. Potem ko ste bili razsvetljeni, že ste v trpljenju prestali velik boj.
33 zdaj v sramoti in stiski na ogled postavljeni, zdaj tesno združeni z njimi, ki se jim je enako godilo. 33 Zdaj ste bili javno izpostavljeni sramotenjem in stiskam, zdaj ste bili tovariši tistih, ki jih je to zadelo.
34 Kajti tudi z jetniki ste imeli sočutje in rop imetja svojega ste z veseljem trpeli, vedoč, da imate boljše imetje in stalno v nebesih. 34 Tudi z vklenjenimi ste sočustvovali. Z veseljem ste prenesli, da so vam pobrali imetje, ker ste vedeli, da imate boljšo in neminljivo posest.
35 Ne mečite torej od sebe srčne zaupnosti svoje, ki ima veliko plačilo. 35 Ne zavržite torej svoje zaupnosti, ki jo čaka veliko plačilo.
36 Stanovitnosti vam je namreč potreba, da dobite obljubo, storivši voljo Božjo. 36 Samo stanovitnost vam je potrebna, pa boste izpolnili Božjo voljo in tako dosegli, kar je obljubljeno.
37
10,37.38: Hab 2,3.4
Kajti
»malo, malo še,
in pride on, ki ima priti, in ne bo se mudil.
37 Zakaj še malo, prav malo
in prišel bo ta, ki prihaja, in ne bo odlašal.
38 Pravičnik moj pa bo živel iz vere,«
in: »Ako se umakne, duši moji ne bode po volji.«
38 Moj pravični bo živel iz vere.
In: Če pa se odtegne,
moja duša nad njim nima veselja.
39 Mi pa nismo izmed onih, ki se umikajo in se pogube, temveč ki verujejo in ohranijo dušo.
39 Mi pa nismo med tistimi, ki bi odstopali in se tako pogubili, temveč med tistimi, ki verujejo in tako rešijo dušo.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 45.604.968, danes: 26.175
Čas izvajanja programa: 0.04s