Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Hebrejcem 9

Hebrejcem :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9
1 Imela je pač tudi prva zaveza predpise za službo božjo in pozemeljsko svetišče.
Zemeljsko in nebeško svetišče
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Prejšnja zaveza je res imela bogoslužna določila in pozemeljsko svetišče.
2
9,2: a 2 Mz 26,1–30; b 2 Mz 25,31–40; c 2 Mz 25,23–30
Šotor namreč je bil napravljen – prvi
Ali: sprednji.
, v katerem so bili svečnik in miza in razpostava kruhov; ta se imenuje Sveto
Ali: svetišče.
.
Postavljen je bil namreč prvi šotor. Temu pravimo »sveto«. V njem so bili svečnik, miza in položeni hlebi.
3
9,3: 2 Mz 26,31–33
Za drugim zagrinjalom pa je bil šotor, imenovan Najsvetejše,
Za drugim zagrinjalom pa je bil šotor, ki mu pravimo »presveto«.
4
9,4: a 2 Mz 30,1–6; b 2 Mz 25,10–16; c 2 Mz 16,33; č 4 Mz 17,23–25; d 2 Mz 25,16; 5 Mz 10,3–5
imajoč zlato kadilnico in skrinjo zaveze, od vseh strani z zlatom okovano, v kateri je bil zlati vrč z mano in zeleneča palica Aronova in plošči zaveze,
V njem je bil zlat kadilni oltar in skrinja zaveze. Ta je bila z vseh strani obložena z zlatom. V njej je bila zlata posoda z mano in Aronova palica, ki je ozelenela, in tabli zaveze.
5
9,5: 2 Mz 25,18–22
nad njo pa keruba slave, obsenčujoča pokrov sprave …, o čemer sedaj ni govoriti podrobno.
Nad njo sta bila keruba veličastva, ki sta metala senco na spravni pokrov. Toda o tem zdaj ne bomo podrobno govorili.
6
9,6: 4 Mz 18,2–6
Ker je torej to tako napravljeno, hodijo v prvi šotor vedno duhovniki opravljat službo,
Te reči so bile torej urejene takole: v prvi šotor stopajo duhovniki vedno, ko opravljajo bogoslužje,
7
9,7: 3 Mz 16,2–34
v drugi šotor pa enkrat na leto sam veliki duhovnik, a ne brez krvi, ki jo prinaša zase in za grehe nevednosti ljudstva.
v drugega pa enkrat na leto samo véliki duhovnik, pa ne brez krvi, ki jo daruje zase in za nenamerne prestopke ljudstva.
8 S tem sveti Duh kaže, da pot do svetišča ni še razodeta, dokler stoji prvi šotor, S tem Sveti Duh kaže, da pot v svetišče še ni odprta, dokler še stoji prvi šotor,
9 ki je podoba za sedanjo dobo; v katerem se darujejo darovi in žrtve, ki ne morejo v vesti popolnoma pomiriti
Dobesedno: popolnega storiti.
tistega, ki opravlja službo,
kar je podoba za sedanji čas. V njem se namreč darujejo daritve in žrtve, ki pa ne morejo tistega, ki službo opravlja, narediti popolnega v vesti,
10 ker so samo mesene naredbe (z jedili in pijačami ter z različnim umivanjem vred) naložene do časa poprave. 10 ker gre le za jedi in pijače in razna krščevanja, pač za mesene predpise, ki so veljali do časa preureditve.
11 Kristus pa je nastopil kot veliki duhovnik prihodnjih dobrot in je šel skozi večji in popolnejši šotor, ki ni z roko narejen, to je, ki ni tega stvarjenja,
11 Nato pa je prišel Kristus kot véliki duhovnik dobrih stvari, ki so se zgodile. Skozi večji in popolnejši šotor, ki ni narejen z rokami, se pravi, ki ni od tega stvarstva,
12 tudi ne po krvi kozlov in telet, ampak po svoji lastni krvi, enkrat za vselej v svetišče, ko je bil pridobil večno rešitev. 12 je stopil v svetišče enkrat za vselej, ne s krvjo kozlov in juncev, temveč s svojo krvjo, in dosegel večno odkupljenje.
13
9,13: a 3 Mz 16,15.16; b 4 Mz 19,9.17–19
Kajti če bikov in kozlov kri in junice pepel, ki pokropi onečiščene, posvečuje za čistost mesa,
13 Kajti če škropljenje s krvjo kozlov in volov in juničjim pepelom omadeževane posvečuje, da se jim očisti meso,
14 kolikanj bolj bo kri Kristusa, ki je po Duhu večnem daroval samega sebe brez madeža Bogu, očistila vest vašo mrtvih del, da služite Bogu živemu! 14 koliko bolj bo kri Kristusa, ki je po večnem Duhu sam sebe brezmadežnega daroval Bogu, očistila našo vest mrtvih del, da bomo služili živemu Bogu.
15 In zato je nove zaveze srednik: da dobé, ko se je smrt zgodila za odrešenje prestopkov, storjenih za prve zaveze, obljubo večne dediščine tisti, ki so poklicani.
15 Zato je srednik nove zaveze, da bi po smrti, ki jo je pretrpel za odkupitev od prestopkov v prvi zavezi, tisti, ki so poklicani, prejeli obljubljeno večno dediščino.
16 Kajti kjer je oporoka
Grška beseda pomeni zavezo in tudi oporoko (testament).
, je treba, da nastopi oporočnikova smrt;
16 Kjer namreč gre za oporoko, mora biti dokazana oporočnikova smrt.
17 zakaj oporoka je šele pri mrtvih veljavna, ker nikdar nima moči, dokler živi oporočnik. 17 Oporoka je namreč veljavna po smrti, saj nima moči, dokler oporočnik živi.
18 Zato tudi prva zaveza ni bila posvečena brez krvi. 18 Zato tudi prva zaveza ni stopila v veljavo brez krvi.
19
9,19.20: 2 Mz 24,6–8
Ko je bil namreč Mojzes vsako zapoved po postavi oznanil vsemu ljudstvu, je vzel kri telet in kozlov z vodo in škrlatno volno in z izopom ter je pokropil knjigo samo in vse ljudstvo, govoreč:
19 Ko je namreč Mojzes oznanil vsemu ljudstvu vse zapovedi, kakor so v postavi, je vzel kri juncev in kozlov z vodo, s škrlatno rdečo volno in s hizopom, pokropil knjigo in vse ljudstvo
20 »To je kri zaveze, ki jo je vam Bog zapovedal.« 20 in rekel: To je kri zaveze, ki vam jo je Bog zapovedal.
21
9,21: 3 Mz 8,15
In tudi šotor in vse orodje službe božje je enako pokropil s krvjo.
21 Prav tako je s krvjo pokropil tudi šotor in vse bogoslužno orodje.
22
9,22: 3 Mz 17,11
In s krvjo se skoraj vse očišča po postavi, in brez prelitja krvi se ne zgodi odpuščenje.
22 In po postavi se skoraj vse očiščuje s krvjo in brez krvi ni odpuščanja.
23 Potrebno je torej bilo, da se ›podobe nebeških stvari‹ očiščajo s takimi, nebeške stvari same pa z boljšimi žrtvami mimo teh.
Kristusova žrtev odvzema greh
23 Že podobe nebeških reči morajo torej biti očiščene s takimi žrtvami, nebeške reči same pa z žrtvami, ki so od teh boljše.
24 Kajti Kristus ni šel v svetišče z roko narejeno, ki je le pravega svetišča podoba, temveč v samo nebo, da se sedaj kaže obličju Božjemu za nas; 24 Kristus namreč ni stopil v svetišče, ki bi ga naredila roka in bi bilo le odtis resničnega, ampak v sama nebesa, da se je zdaj za nas pojavil pred Božjim obličjem,
25 tudi ni šel samega sebe večkrat darovat, kakor veliki duhovnik prihaja v svetišče vsako leto s tujo krvjo 25 tudi ne, da bi sebe večkrat daroval, kakor véliki duhovnik hodi v svetišče vsako leto s tujo krvjo.
26 (sicer bi bil moral mnogokrat trpeti od ustanovitve sveta): sedaj pa na konci vekov se je enkrat prikazal v izbrisanje greha po žrtvi svoji. 26 Ko bi bilo tako, bi moral od začetka sveta večkrat trpeti. Tako pa se je razodel enkrat ob koncu vekov, da je prek svoje žrtve odpravil greh.
27 In kakor je človeku namenjeno enkrat umreti, po tem pa sodba, 27 Kakor je ljudem določeno enkrat umreti, nato pa pride sodba,
28
9,28: Iz 53,12
tako se je tudi Kristus enkrat daroval, da bi odvzel mnogih grehe, v drugič pa se prikaže ne zaradi greha, temveč v zveličanje njim, ki ga pričakujejo.
28 tako se je tudi Kristus enkrat daroval, da je odvzel grehe mnogih. Drugič pa se bo prikazal brez greha, v odrešenje tistih, ki ga pričakujejo.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.487.214, danes: 26.469
Čas izvajanja programa: 0.03s