Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Jakob 5

Jakob :1 2 3 4 5

5
1 Dejte torej vi, bogatini, jokajte in javkajte nad bedami, ki vas zadenejo.
Svarilo bogatim
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
No, bogataši, razjokajte se in tarnajte zaradi nesreč, ki prihajajo nad vas.
2
5,2.3: Mt 6,19
Bogastvo vaše je strohnelo in oblačila vaša so snedli molji.
Vaše bogastvo je preperelo in vaša oblačila so požrli molji.
3 Zlato vaše in srebro je zarjavelo, in njiju rja bode v pričanje zoper vas in bo žrla meso vaše kakor ogenj. Zaklade ste si nabrali v zadnjih dneh! Vaše zlato in srebro je zarjavelo in njuna rja bo pričala zoper vas ter razjedla vaše meso kakor ogenj. V zadnjih dneh ste kopičili zaklade.
4
5,4: 5 Mz 24,14.15
Glejte, plačilo delavcev, ki so poželi polje vaše, pa ste ga jim utrgali, kriči; in vpitje žanjcev je prišlo do ušes Gospoda nad vojskami.
Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delavcem, kateri so poželi vaša polja, kriči – in klici žanjcev so prišli do ušes Gospoda nad vojskami.
5 V požrešnosti ste na zemlji živeli in razkošnosti; srca svoja ste redili v dan klanja. Razkošno ste živeli na svetu, naslajali ste se in za dan klanja zredili svoja srca.
6 Obsodili, umorili ste pravičnega; ne ustavlja se vam. Pravičnega ste obsodili in ubili – ni se vam upiral.
7 Bodite torej potrpežljivi, bratje, do prihoda Gospodovega. Glejte, orač pričakuje dragega sadu zemlje, potrpežljiv zanj, dokler ne dobi zgodnjega in poznega dežja.
Potrpežljivost in molitev
Zato, bratje, potrpite do Gospodovega prihoda! Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in potrpežljivo čaka, dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja.
8 Bodite potrpežljivi tudi vi; pokrepčajte srca svoja, ker prihod Gospodov se je približal. Potrpite tudi vi; utrdite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu.
9 Ne zdihujte drug zoper drugega, bratje, da ne boste sojeni; glejte, sodnik stoji pred vrati. Ne godrnjajte drug nad drugim, bratje, da ne boste obsojeni. Glejte, sodnik stoji pred vrati.
10 Za zgled trpljenja in potrpežljivosti vzemite, bratje, preroke, ki so govorili v imenu Gospodovem. 10 Bratje, za zgled trpljenja in potrpežljivosti si vzemite preroke, ki so govorili v Gospodovem imenu.
11
5,11: a Job 1,21.22; 2,10; b Ps 103,8
Glejte, blagrujemo tiste, ki so bili stanovitni v trpljenju. O stanovitnosti Jobovi ste čuli in konec Gospodov ste videli; kajti bogat v usmiljenju je Gospod in milosrčen.
11 Glejte, blagrujemo tiste, ki so bili stanovitni. Slišali ste o Jobovi stanovitnosti in videli ste Gospodov konec – da je Gospod zelo sočuten in usmiljen.
12
5,12: Mt 5,34–37
Pred vsem pa, bratje moji, ne prisegajte, ne pri nebu, ne pri zemlji, ne kake druge prisege; vaš ›da‹ pa bodi ›da‹ in ›ne‹ bodi ›ne‹, da ne zapadete sodbi.
12 Predvsem pa, moji bratje, ne prisegajte, ne pri nebu ne pri zemlji ne s kako drugo prisego. Vaš »da« naj bo »da« in vaš »ne« naj bo »ne«, da ne zapadete sodbi.
13 Trpi li kdo med vami, naj moli. Je li kdo dobre volje, naj prepeva hvalnice.
13 Če kdo med vami trpi, naj moli. Če je kdo dobre volje, naj pôje hvalnice.
14
5,14: Mr 6,13
Je li kdo bolan med vami, naj pokliče k sebi starešine cerkve, in molijo naj nad njim ter ga mazilijo z oljem v imenu Gospodovem.
14 Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem.
15 In molitev vere bo pomagala bolniku, in Gospod ga ozdravi; in ako je storil grehe, mu bo odpuščeno. 15 In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo obudil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni.
16 Izpovedujte torej drug drugemu grehe in molite drug za drugega, da ozdravite. Mnogo zmore goreča molitev pravičnega. 16 Zato izpovedujte grehe drug drugemu in molíte drug za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima dejavna molitev pravičnega.
17
5,17: 1 Kr 17,1; 18,1
Elija je bil človek, podvržen enakim slabostim kakor mi, in v molitvi je molil, naj ne dežuje, in deževalo ni na zemlji tri leta in šest mesecev.
17 Elija je bil človek, ki je čutil kakor mi, toda ko je goreče molil, da ne bi deževalo, na zemlji ni deževalo tri leta in šest mesecev.
18
5,18: 1 Kr 18,42–45
In zopet je molil, in nebo je dalo dežja in zemlja je rodila sad svoj.
18 Nato je spet molil in nebo je dalo dež in zemlja je rodila svoj sad.
19 Bratje moji, ako kdo izmed vas zabrede od resnice in ga kdo nazaj pripelje,
19 Moji bratje, če kdo od vas zaide od resnice in ga drug spreobrne,
20
5,20: Prg 10,12; 1 Pt 4,8
vedi, da kdor nazaj pripelje grešnika s krive poti njegove, reši dušo njegovo iz smrti in pokrije množico grehov.
20 vedite, da tisti, ki grešnika spreobrne iz blodnje njegove poti, njegovo dušo reši iz smrti in pokrije množico grehov.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.487.003, danes: 26.258
Čas izvajanja programa: 0.03s