Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Kološanom 1

Kološanom :1 2 3 4

Pavla apostola list Kološanom
1
1 Pavel, apostol Kristusa Jezusa po volji Božji, in Timotej, brat,
PISMO KOLOŠANOM
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pavel, po Božji volji apostol Kristusa Jezusa, in brat Timótej
2 svetim v Kolosah in vernim bratom v Kristusu: Milost vam in mir od Boga Očeta našega in Gospoda Jezusa Kristusa! svetim v Kolósah in zvestim bratom v Kristusu: milost vam in mir od Boga, našega Očeta.
3 Zahvaljujemo Boga, Očeta Gospoda našega Jezusa Kristusa, in molimo vedno za vas,
Pavel se zahvaljuje Bogu za Kološane
Kadar molimo za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu, Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa.
4 ker smo slišali za vero vašo v Kristusu Jezusu in za ljubezen, ki jo imate do vseh svetih, Slišali smo namreč o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih,
5 zaradi upanja, ki se vam hrani v nebesih in ki ste o njem prej slišali v besedi resnice evangelija; in sicer zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste slišali že prej, v besedi resnice evangelija,
6 ta je prišel k vam, kakor je tudi po vsem svetu razširjen in rodi sad in raste, kakor tudi med vami, od dne, ko ste čuli in spoznali milost Božjo v resnici; ki je navzoč pri vas, kakor tudi sicer prinaša sad in se razrašča po vsem svetu. Tako je bilo tudi pri vas od dne, ko ste zanj slišali in v resnici spoznali Božjo milost.
7
1,7: Kol 4,12; Flm 1,23
kakor ste se jo naučili znati od Epafra, ljubljenega sohlapca našega, ki je zvest služabnik Kristusov za vas,
O tem vas je poučil Epafrá, naš ljubljeni soslužabnik, ki nas nadomešča kot zvest Kristusov služabnik.
8 ki nam je tudi naznanil ljubezen vašo v Duhu. On nam je tudi povedal o vaši ljubezni v Duhu.
9 Zato molimo tudi mi od dne, ko smo to slišali, neprestano za vas in prosimo, da se napolnite s spoznanjem volje njegove v vsej modrosti in razumnosti duhovni,
Kristusova oseba in delo
Zato tudi mi vse od dne, ko smo slišali o tem, ne nehamo moliti in prositi za vas, da bi se izpopolnili po globokem spoznanju njegove volje, v vsej modrosti in duhovni razumnosti,
10 da živite dostojno Gospoda, v vsem njemu po volji, in rodite sad v vsakem dobrem delu ter rastete po spoznanju Božjem, 10 da bi živeli, kakor je vredno Gospoda, in bili njemu v vsem všeč, da bi obrodili sad v vsakršnem dobrem delu in rastli v spoznanju Boga,
11 z vso močjo krepčani po krepkosti slave njegove za vso stanovitnost in potrpežljivost, z radostjo 11 po moči njegovega veličastva okrepljeni z vso silo, za vso stanovitnost in potrpežljivost,
12 zahvaljujoč Očeta, ki nas je storil sposobne za delež dediščine svetih v luči, 12 in bi se z veseljem zahvaljevali Očetu, ki vas je usposobil za delež svetih v luči.
13 ki nas je rešil iz teme oblasti in prestavil v kraljestvo Sina ljubezni svoje, 13 On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega Sina,
14
1,14: Ef 1,7
v katerem imamo odrešenje, odpuščenje grehov.
14 v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov.
15 On je podoba Boga nevidnega, prvorojenec vse stvaritve,
15 Ta je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva,
16 ker v njem je bilo ustvarjeno vse, v nebesih in na zemlji, vidno in nevidno, ali prestoli, ali gospostva, ali poglavarstva, ali oblastva: vse je ustvarjeno po njem in zanj; 16 kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj.
17 in on je pred vsem in vse ima obstanek v njem. 17 On je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno vse
18
1,18: Ef 1,22.23
In on je glava telesa, cerkve; on, ki je začetek, prvorojenec izmed mrtvih, da bi bil on v vsem prvi.
18 in on je glava telesa, to je Cerkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi.
19 Kajti vzvidelo se je Očetu, da v njem prebiva vsa polnost
Ali: Kajti vsa polnost Božja je sklenila prebivati v njem.
19 Bog je namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost
20
1,20: Ef 2,16
in da po njem spravi vse s seboj, storivši mir po krvi križa njegovega, po njem, bodisi kar je na zemlji, bodisi kar je v nebesih.
20 in da je po njem spravil s sabo vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih.
21 Tudi vas, ki ste bili nekdaj odtujeni in sovražni v mišljenju pri svojih delih hudobnih, –
21 Tudi vi ste nekoč živeli v hudobnih delih, v razumu odtujeni in sovražni.
22 zdaj pa vas je spravil v telesu mesa njegovega, po njegovi smrti, da vas postavi svete in brezmadežne in brez graje pred seboj, 22 Zdaj pa vas je Bog spravil s seboj po njegovem telesu iz mesa, prek smrti, da bi vas privedel pred svoje obličje svete, brezgrajne in neoporečne,
23 ako le vztrajate v veri, utrjeni in stanovitni, in se ne ganete od upanja evangelija, ki ste ga slišali, oznanjevanega vsemu stvarjenju pod nebom; tega evangelija sem jaz Pavel postal služabnik. 23 če le ostanete utemeljeni v veri in trdni ter se ne pustite odtrgati od upanja evangelija, o katerem ste slišali. Ta evangelij je bil oznanjen vsemu stvarstvu pod nebom, in jaz, Pavel, sem postal njegov služabnik.
24 Sedaj se veselim v trpljenju svojem za vas in dopolnjujem, kar zaostaja od stisk Kristusovih, na mesu svojem za telo njegovo, ki je cerkev;
Pavlovo služenje Cerkvi
24 Zdaj se veselim, ko trpim za vas ter s svoje strani dopolnjujem v svojem mesu, kar primanjkuje Kristusovim bridkostim, in to v prid njegovemu telesu, ki je Cerkev.
25 katere sem jaz postal služabnik po oskrbništvu Božjem, ki mi je dano za vas, da izpolnim besedo Božjo, 25 Postal sem njen služabnik po načrtu, ki mi ga je Bog določil, da izpolnim Božjo besedo,
26 skrivnost, ki je bila skrita od vekov in od rodov, zdaj pa je bila razodeta svetim njegovim, 26 skrivnost, ki je bila skrita pred veki in rodovi in se je zdaj razodela njegovim svetim.
27 ki jim je Bog hotel naznaniti, kakšno je bogastvo slave te skrivnosti med pogani, ki je Kristus v vas, upanje slave; 27 Njim je Bog hotel oznaniti, kakšno je bogastvo slave te skrivnosti med pogani, namreč Kristus v vas, upanje slave.
28 njega mi oznanjamo, opominjajoč vsakega človeka in učeč vsakega človeka v vsej modrosti, da napravimo vsakega človeka popolnega v Kristusu; 28 Kajti njega oznanjamo, ko vsakega človeka spodbujamo in vsakega človeka poučujemo z vso modrostjo, da bi vsakega napravili popolnega v Kristusu.
29 za to se tudi trudim, boreč se po krepkosti njegovi, ki deluje v meni z močjo. 29 V ta namen se tudi trudim in bojujem, z njegovo močjo, ki v meni silovito deluje.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.535.451, danes: 24.990
Čas izvajanja programa: 0.03s