Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Kološanom 2

Kološanom :1 2 3 4

2
1 Hočem namreč, da veste, kako hud boj imam za vas in zanje, ki so v Laodiceji, in za vse, ki niso videli obličja mojega v mesu,
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Hočem namreč, da veste, kako zelo se moram bojevati za vas, za one v Laodikeji in za vse, ki me osebno niso videli,
2 da prejmejo njih srca tolažbo, da so združeni v ljubezni in za vse bogastvo popolnega prepričanja razuma, da prav spoznajo skrivnost Božjo, Kristusa, da bi potolaženi v svojih srcih in združeni v ljubezni, imeli vse bogastvo gotovosti v dojemanju in bi globoko spoznali Božjo skrivnost, Kristusa,
3 v katerem so skriti vsi zakladi modrosti in spoznanja. v katerem so skriti vsi zakladi modrosti in spoznanja.
4 To pa pravim, da vas nihče ne prevara z dozdevno pametnimi besedami. To pravim, da bi vas nihče ne zavajal s slepljivim pregovarjanjem.
5 Kajti čeprav sem po mesu daleč, v duhu sem vendar z vami, radujoč se in gledajoč vašo rednost in trdnost vere vaše v Kristusa. Kajti čeprav sem v mesu odsoten, sem vendar v duhu med vami in se veselim, ko vidim, kako urejeno je vaše življenje in kako trdna je vaša vera v Kristusa.
6 Kakor ste torej sprejeli Kristusa Jezusa, Gospoda, tako živite v njem,
Polnost življenja v Kristusu
Kakor ste torej sprejeli Gospoda Kristusa Jezusa, v njem živite,
7 ukoreninjeni in sezidani v njem in utrjeni v veri, kakor ste bili poučeni, in bodite po njej obilni v zahvaljevanju. ukoreninjeni in sezidani v njem ter utrjeni v veri, kakor ste bili v njej poučeni, polni zahvaljevanja.
8 Pazite, da vas kdo ne upleni z modrijanstvom in prazno prevaro, po izročilu človeškem, po začetnih naukih sveta in ne po Kristusu;
Glejte, da vas kdo ne ujame s filozofijo in prazno prevaro, ravnaje se po človeškem izročilu in po prvinah tega sveta, ne pa po Kristusu.
9 ker v njem prebiva vsa polnost božanstva telesno, Kajti v njem telesno biva vsa polnost božanstva.
10 in v njem ste dopolnjeni, ki je glava vsakega gospodstva in vsake oblasti; 10 V njem imate svojo polnost tudi vi, kajti on je glava vsakršnega vladarstva in oblasti.
11 ki ste bili v njem tudi obrezani z obrezo, ne storjeno z rokami, ko ste slekli telo mesa, z obrezo Kristusovo, 11 V njem ste bili tudi obrezani, in sicer z obrezo, ki je ni naredila človeška roka, ampak s Kristusovo obrezo, s katero ste slekli svoje meseno telo.
12
2,12: Rim 6,4
pokopani z njim vred v krstu, v katerem ste tudi vstali z njim od smrti po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil izmed mrtvih.
12 S krstom ste bili namreč pokopani skupaj z njim, v njem ste bili tudi obujeni, po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil od mrtvih.
13
2,13: Ef 2,1–5
In vas, ki ste bili mrtvi v grehih in neobrezi mesa svojega, tudi vas je oživil z njim vred, ko nam je odpustil vse grehe,
13 Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe
14
2,14: Ef 2,15
in izbrisal rokopis zoper nas, ki nam je bil po poveljih nasproten, in ga je odpravil, pribivši ga z žeblji na križ,
14 in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ.
15 in je razorožil poglavarstva in oblasti in jih postavil očitno na ogled in slavil zmago nad njimi v njem. 15 Razorožil je vladarstva in oblasti ter jih izpostavil javnemu zgledovanju, ko je v njem slavil zmago nad njimi.
16
2,16: Rim 14,1–6
Naj vas torej ne sodi kdo v jedi ali pijači, ali glede praznika ali mlaja ali sobote;
16 Naj vas potemtakem nihče ne obsoja zaradi jedi in pijače ali zaradi praznikov, mlajev in sobot.
17 to vse je senca prihodnjih reči, telo pa je Kristusovo. 17 Kajti vse te reči so senca prihodnjih, telo pa je Kristusovo.
18 Nihče naj vas ne pripravi ob zmagovalcev plačilo s tem, da svoji volji ugaja v ponižnosti in češčenju angelov, ko se peča s tem, česar ni videl, ker ga za nič napihuje mišljenje mesa njegovega, 18 Ne pustite, da vam vzame nagrado tak, ki se vdaja samoponiževanju in češčenju angelov, ko vrta v svoja domnevna videnja in se brez vzroka napihuje v svojem mesenem umu,
19
2,19: Ef 4,16
in ker se ne drži Glave, iz katere raste vse telo, po členovju in vezeh podpirano in zvezano, v rasti Božji.
19 ne drži pa se glave, iz katere se po sklepnih vezeh hrani in povezuje celotno telo in tako uspeva v Božji rasti.
20 Če ste torej umrli s Kristusom začetnim naukom sveta, zakaj se, kakor da bi še v svetu živeli, pokorite poveljem:
Novo življenje v Kristusu
20 Če ste torej s Kristusom odmrli prvinam sveta, zakaj bi si dali prepovedovati, kakor da še živite posvetno:
21 »Ne dotakni se, in ne pokusi, in ne potipaj!« 21 »Ne prijemaj, ne okušaj, ne dotikaj se!«
22 (kar je vse v pogubo določeno po rabi) po zapovedih in naukih človeških? 22 Saj mora vse to izginiti z uporabo. To so človeške zapovedi in nauki.
23 To ima sicer videz modrosti v svojevoljni službi Božji in ponižnosti in neprizanesljivosti proti telesu, a nima nič vrednosti in služi le v zadovoljitev mesa. 23 S svojo umišljeno pobožnostjo, ponižnostjo in strogostjo do telesa dajejo te reči sicer vtis modrosti, a dejansko niso za drugo, kot da gódijo mesu.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.487.686, danes: 26.941
Čas izvajanja programa: 0.03s