Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Kološanom 3

Kološanom :1 2 3 4

3
1
3,1: Ps 110,1
Če ste torej bili obujeni s Kristusom vred, iščite, kar je gori, kjer je Kristus, sedeč na desnici Božji.
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici.
2 V mislih imejte, kar je gori, ne, kar je na zemlji. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji.
3 Kajti umrli ste, in življenje vaše je skrito s Kristusom v Bogu. Kajti umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu.
4 Kadar se prikaže Kristus, ki je življenje naše, tedaj se prikažete tudi vi z njim v slavi. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi.
5 Morite torej ude svoje, ki so na zemlji: nesramnost, nečistost, strast, hudo poželenje in lakomnost, ki je malikovanje,
Zato omrtvite v sebi to, kar teži k zemlji: nečistovanje, nečistost, strastnost, hudobno poželenje in slo po čim večjem imetju, ki je toliko kot malikovanje.
6 zavoljo katerih grehov prihaja jeza Božja nad sinove nepokorščine, Zaradi tega prihaja Božja jeza na sinove nepokorščine,
7 ki ste med njimi tudi vi hodili nekdaj, ko ste živeli v teh grehih. med katerimi ste bili nekoč tudi vi, ko ste tako živeli.
8 Sedaj pa odložite tudi vi vse to: jezo, srd, hudobnost, preklinjanje, nečedno besedovanje iz svojih ust; Zdaj pa tudi vi odvrzite vse to: jezo, vzkipljivost, hudobnost, obrekovanje, nesramno govorjenje svojih ust.
9
3,9: Ef 4,22
ne lažite drug drugemu; ker ste slekli starega človeka z dejanji njegovimi
Ne lažite drug drugemu, saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred
10
3,10: a Ef 4,24; b 1 Mz 1,26
in oblekli novega, ki se obnavlja v spoznanje po podobi njega, ki ga je ustvaril;
10 in oblekli novega, ki se prenavlja za spoznanje, po podobi svojega Stvarnika.
11 kjer ni Grka in Juda, obreze in neobreze, tujca, Scita
T. j. surov divjak.
, hlapca, svobodnega, marveč vse in v vseh Kristus.
11 Kjer je to, ni več ne Grka ne Juda, ne obrezanega ne neobrezanega, ne barbara ne Skita, ne sužnja ne svobodnega, ampak vse in v vseh je Kristus.
12
3,12.13: Ef 4,2
Oblecite torej kot izvoljeni Božji, sveti in ljubljeni, srčno usmiljenje, blagovoljnost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost;
12 Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost.
13
3,13: Ef 4,32
prenašajte drug drugega in si odpuščajte, če ima kdo tožbo zoper koga, kakor je tudi Kristus odpustil vam, tako tudi vi;
13 Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte.
14 vrhu vsega tega pa oblecite ljubezen, ki je popolnosti vez. 14 Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti.
15 In mir Kristusov naj vlada v srcih vaših, ki ste bili vanj tudi poklicani v enem telesu; in hvaležni bodite. 15 In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu, in bodite hvaležni.
16
3,16.17: Ef 5,19.20
Beseda Kristusova prebivaj v vas obilno z vso modrostjo; učite in opominjajte se med seboj s psalmi in hvalospevi in pesmami duhovnimi, v milosti pojoč v srcu svojem Bogu.
16 Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu.
17 In vse, kar počenjate v besedi in dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa, zahvaljujoč Boga Očeta po njem. 17 In vse, kar koli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu.
18
3,18–4,1: Ef 5,22–6,9
3,18: 1 Pt 3,1
Žene, bodite pokorne svojim možem, kakor se spodobi, v Gospodu.
Stanovske dolžnosti v novem življenju
18 Žene, podrejajte se svojim možem, kakor se spodobi v Gospodu.
19
3,19: 1 Pt 3,7
Možje, ljubite žene svoje in ne bodite osorni proti njim.
19 Možje, ljubíte svoje žene in ne bodite osorni do njih.
20 Otroci, bodite poslušni roditeljem v vsem, kajti to je ugodljivo v Gospodu.
20 Otroci, ubogajte svoje starše v vsem, kajti to je všeč Gospodu.
21 Očetje, ne dražite otrok svojih, da ne bodo malosrčni. 21 Očetje, ne grenite svojih otrok, da ne zapadejo v malodušje.
22 Hlapci, bodite poslušni v vsem gospodarjem po mesu, ne služite le na oko, kakor ljudem ugajajoč, temveč v preprostosti srca, boječ se Gospoda.
22 Sužnji, ubogajte v vsem svoje zemeljske gospodarje, in sicer ne samo takrat, kadar vas vidijo, kakor da bi hoteli ugajati ljudem, ampak v preprostosti srca in v strahu Gospodovem.
23 Vse, kar storite, delajte iz duše, kakor Gospodu in ne ljudem, 23 Kar koli že delate, delajte iz srca, kot da delate za Gospoda, ne za ljudi,
24 vedoč, da od Gospoda prejmete povračilo dediščine; Gospodu Kristusu hlapčujete. 24 saj veste, da boste v povračilo prejeli dediščino od Gospoda. Služíte Gospodu Jezusu.
25
3,25: 5 Mz 10,17
Krivičnik pa prejme, kar je krivičnega storil; in ni ga licegledja pri Bogu.
25 Kajti kdor dela krivico, bo požel, kar je krivičnega storil, in nihče se ne bo oziral na osebo.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.486.798, danes: 26.053
Čas izvajanja programa: 0.03s