Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Lukež 12

Sv. Lukež :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

12
1
12,1: Mt 16,6; Mr 8,15
Ko se je bilo medtem zbralo na tisoče ljudstva, tako da so drug drugega tiščali, začne govoriti učencem svojim najprej: Varujte se kvasu farizejev, ki je hinavstvo.
Jezus svari pred hinavščino
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Medtem se je zbralo na tisoče ljudi, tako da so hodili drug po drugem. Jezus je najprej začel govoriti svojim učencem: »Varujte se farizejskega kvasa, ki je hinavščina.
2
12,2–9: Mt 10,26–33
12,2: Mr 4,22; Lk 8,17
Nič pa ni skritega, kar se ne bo odkrilo, in skrivnega, kar se ne bo zvedelo.
Nič ni prikritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo.
3 Zato se bo vse, kar ste pravili v temi, slišalo na svetlem, in kar ste na uho šepetali v kleteh, se bo oznanjevalo na strehah. Zato se bo vse, kar ste rekli v temi, slišalo v luči, in kar ste v sobah povedali na uho, se bo oznanjalo na strehah.«
4 Pravim pa vam, prijateljem svojim: Ne bojte se jih, ki ubijajo telo, a potem ne morejo ničesar več storiti.
Koga se je treba bati
(Mt 10,28–31)
»Vam, svojim prijateljem, pa pravim: Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, potem pa ne morejo storiti nič več.
5 Pokažem pa vam, koga se bojte: bojte se tistega, ki ima oblast, potem ko usmrti, zagnati v pekel. Dà, pravim vam, tega se bojte! Pokazal vam bom, koga se bojte. Bojte se tistega, ki ubije in ima potem oblast vreči v peklensko dolino. Da, rečem vam, tega se bojte!
6 Ne prodajajo li pet vrabcev po dva vinarja? in ne eden izmed njih ni pozabljen pred Bogom. Ali ne prodajajo pet vrabcev za dva novčiča? In vendar Bog ni pozabil na nobenega od njih.
7 A vam so tudi lasje na glavi vsi prešteti. Ne bojte se torej; boljši ste od mnogo vrabcev. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se! Vredni ste več kakor veliko vrabcev.«
8 Pravim vam pa: Vsakega, kdor pripozna mene pred ljudmi, pripozna tudi Sin človekov pred angeli Božjimi;
Kristusa je treba priznati pred ljudmi
(Mt 10,32–33; 12,32; 10,19–20)
»Toda povem vam: Vsakega, ki bo priznal mene pred ljudmi, bo tudi Sin človekov priznal pred Božjimi angeli.
9 kdor pa zataji mene pred ljudmi, zatajen bo pred angeli Božjimi. Kdor pa bo zatajil mene pred ljudmi, bo zatajen pred Božjimi angeli.
10
12,10: Mt 12,32; Mr 3,29
In vsakemu, kdor reče besedo zoper Sina človekovega, se odpusti, a kdor preklinja svetega Duha, mu ne bo odpuščeno.
10 Vsakemu, ki izgovori besedo zoper Sina človekovega, bo odpuščeno; tistemu pa, kdor izgovori kletev zoper Svetega Duha, ne bo odpuščeno.
11
12,11.12: Mt 10,19.20; Mr 13,11; Lk 21,14.15
Kadar pa vas privlečejo v shodnice in h gosposki in pred oblasti, ne skrbite, kako ali s čim bi se zagovarjali ali kaj bi povedali:
11 Kadar vas bodo vlačili pred shodnice, pred vladarje in oblasti, ne skrbite, kako bi se zagovarjali ali kaj bi rekli,
12 zakaj sveti Duh vas nauči v tisti uri, kaj je treba reči. 12 kajti Sveti Duh vas bo poučil tisto uro, kaj je treba reči.«
13 Reče pa mu nekdo izmed množice: Učenik, reci bratu mojemu, naj si razdeli z menoj dedino.
Prilika o nespametnem bogatašu
13 Nekdo iz množice mu je rekel: »Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino z menoj.«
14 On mu pa reče: Človek, kdo me je postavil za sodnika ali delilca vama? 14 On pa mu je dejal: »Človek, kdo me je postavil za sodnika ali delivca nad vaju?«
15 In jim reče: Glejte in varujte se vsake lakomnosti; zakaj čeprav ima kdo preobilo, življenje mu vendar ne priteka iz imetja njegovega. 15 In rekel jim je: »Pazíte in varujte se vsake pohlepnosti, kajti življenje nikogar ni v obilju iz njegovega premoženja.«
16 Pove jim pa priliko, rekoč: Nekemu bogatemu človeku je njiva obilo obrodila. 16 Povedal jim je priliko: »Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo,
17 In premišljuje v sebi in reče: Kaj naj storim, ker nimam kam spraviti letine svoje. Pa reče: 17 zato je v sebi razmišljal: ›Kaj naj storim, ker nimam kam spraviti svojih pridelkov?‹
18 To storim: poderem žitnice svoje in sezidam večje, in tu spravim vse pridelke svoje in blago svoje 18 Rekel je: ›Tole bom storil. Podrl bom svoje kašče in zgradil večje. Vanje bom spravil vse svoje žito in dobrine.
19 in porečem duši svoji: Duša, veliko blaga imaš za veliko let; počivaj, jej, pij, veseli se! 19 Tedaj bom rekel svoji duši: Duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za vrsto let. Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje.‹
20 Reče pa mu Bog: Neumnež, to noč bodo zahtevali dušo tvojo od tebe, in kar si pripravil, čigavo bo? 20 Bog pa mu je rekel: ›Neumnež! To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe, in kar si pripravil, čigavo bo?‹
21 Tako je s tem, kdor sebi zaklade nabira, pa se ne bogati v Bogu. 21 Tako je s tistim, ki sebi nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom.«
22
12,22–31: Mt 6,25–33
Reče pa učencem svojim: Zato vam pravim: Ne skrbite za življenje svoje, kaj boste jedli, tudi za telo svoje ne, kaj boste oblekli.
Skrb in strah
(Mt 6,25–34.19–21)
22 Nato je rekel svojim učencem: »Zato vam pravim: Ne skrbite za življenje, kaj boste jedli, in ne za telo, kaj boste oblekli.
23 Zakaj življenje je več nego hrana in telo več nego obleka. 23 Saj je življenje več kot jed in telo več kot obleka.
24 Poglejte krokarje: ne sejejo in ne žanjejo, nimajo kleti, ne žitnice, in Bog jih živi: koliko ste vi boljši od ptic! 24 Pomislite na vrane: ne sejejo in ne žanjejo. Nimajo ne shrambe ne žitnice in vendar jih Bog hrani. Koliko več kakor ptice ste vredni vi!
25 Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo postavi svoji primakniti en komolec? 25 Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati življenje za en sam komolec?
26 Če torej tudi najmanjšega ne morete, čemu skrbite za drugo? 26 Če torej ne zmorete niti najmanjše reči, kaj ste v skrbeh za drugo?
27
12,27: 1 Kr 10,4–7; 2 Let 9,3–6
Poglejte lilije, kako rastejo: ne trudijo se in ne predejo; pravim vam pa: tudi Salomon v vsej svoji slavi ni bil oblečen kakor njih ena.
27 Pomislite na lilije, kako rastejo. Ne delajo in ne predejo, toda povem vam: Še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor katera izmed njih.
28 Če pa travo na polju, ki danes stoji, a jutri jo vržejo v peč, Bog tako oblači, koliko bolj vas, maloverneži! 28 Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, koliko bolj bo vas, maloverni!
29 Tudi vi ne iščite, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne vznemirjajte se s takimi skrbmi, 29 Zato tudi vi ne iščite, kaj boste jedli in kaj boste pili. Ne delajte si s tem skrbi!
30 zakaj vsega tega iščejo narodi tega sveta; a Oče vaš ve, da tega potrebujete. 30 Vse to namreč iščejo narodi sveta. Vaš Oče vendar ve, da to potrebujete.
31 Marveč iščite kraljestva Božjega, in vse to vam bo pridano. 31 Iščite njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo.
32 Ne boj se, mala čreda! kajti Oče vaš je sklenil, dati vam kraljestvo. 32 Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da kraljestvo.
33
12,33.34: Mt 6,20.21
Prodajte imetje svoje in dajajte miloščino. Napravite si mošnje, ki ne ostare, zaklad, ki ne izgine, v nebesih, kjer se tat ne približuje in tudi molj ne razjeda.
33 Prodajte svoje premoženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda.
34 Kajti kjer je zaklad vaš, tam bo tudi srce vaše. 34 Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.«
35
12,35.36: Mt 25,1–13
Naj vam bodo ledja opasana in sveče prižgane,
Budni služabnik
(Mt 24,45–51)
35 »Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane,
36
12,36: Mr 13,34–36
in bodite podobni ljudem, ki pričakujejo gospodarja svojega, kdaj se vrne z ženitnine, da mu precej odpro, kadar pride in potrka.
36 vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka.
37 Blagor tistim hlapcem, katere najde gospodar, kadar pride, čujoče. Resnično vam pravim, da se opaše in jih posadi za mizo, ter bo pristopil in jim stregel. 37 Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne! Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posadil za mizo. Pristopil bo in jim stregel.
38 In če pride ob drugi straži ali če pride ob tretji straži in jih najde tako, blagor tistim hlapcem. 38 In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih najde takó, blagor jim!
39
12,39–46: Mt 24,43–51
12,39.40: Mt 24,43.44
Vedite pa to: Ko bi vedel hišni gospodar, ob kateri uri pride tat, bi čul in ne bi dal podkopati hiše svoje.
39 Vedite pa: Če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pustil vlomiti v svojo hišo.
40 Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti Sin človekov pride ob uri, ko se vam ne bo dozdevalo. 40 Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«
41 Reče pa Peter: Gospod, praviš li to priliko za nas ali tudi za vse?
41 Peter je rekel: »Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse?«
42 Gospod pa reče: Kdo neki je zvesti in modri oskrbnik, ki ga postavi gospodar nad družino svojo, naj jim daje odmerjeno hrano ob svojem času? 42 Gospod je dejal: »Kdo je torej zvesti in preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil nad svojo služinčad, da ji odmeri hrano ob pravem času?
43 Blagor tistemu hlapcu, ki ga najde njegov gospodar, kadar pride, da tako dela. 43 Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob prihodu našel, da tako dela!
44 Resnično vam pravim, da ga postavi nad vsem imetjem svojim. 44 Resnično, povem vam: Čez vse svoje premoženje ga bo postavil.
45 Ako pa poreče ta hlapec v srcu svojem: Gospodar moj odlaša prihod svoj, in začne pretepati hlapce in dekle ter jesti in piti in pijančevati: 45 Če pa ta služabnik reče v svojem srcu: ›Moj gospodar zamuja s svojim prihodom‹ in začne pretepati hlapce in dekle, pojedati, popivati in se upijanjati,
46 pride gospodar tega hlapca ob dnevu, ko ne pričakuje, in ob uri, katere ne ve, in ga preseka in delež mu dá med neverniki. 46 bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve; presekal ga bo na dvoje in mu dal delež z neverniki.
47 Tisti hlapec pa, ki je vedel voljo gospodarja svojega, pa se ni pripravil in tudi ni storil po volji njegovi, bo zelo tepen; 47 Kajti tisti služabnik, ki spozna voljo svojega gospodarja, a ničesar ne pripravi in ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen.
48 a tisti, ki je ni vedel, pa je storil, kar je kazni vredno, bo malo tepen. Od vsakega pa, komur je dano mnogo, se bo mnogo zahtevalo; in komur so izročili mnogo, od tega bodo toliko več zahtevali. 48 Tisti pa, ki je ne spozna in stori kaj takega, kar zasluži udarce, bo malo tepen. Od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo, in komur so veliko zaupali, bodo od njega toliko več terjali.«
49 Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kaj hočem, če že gori.
Zaradi Jezusa se delijo duhovi
(Mt 10,34–36)
49 »Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel!
50
12,50: Mr 10,38
S krstom pa imam biti krščen, in kako bridko mi je, dokler se ne dopolni!
50 Moram pa prejeti krst in v kakšni stiski sem, dokler se to ne dopolni.
51
12,51–53: Mt 10,34.35
Menite li, da sem prišel, da dam na zemljo mir? Nikakor, pravim vam, marveč razpor.
51 Mislite, da sem prišel prinašat mir na zemljo? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost.
52 Kajti odslej jih bo pet v eni hiši razprtih, trije z dvema in dva s tremi; 52 Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih: trije proti dvema in dva proti trem;
53
12,53: Mih 7,6
oče se razpre s sinom in sin z očetom, mati s hčerjo in hči z materjo, tašča s snaho svojo in snaha s taščo.
53 razdelili se bodo:
Oče proti sinu
in sin proti očetu;
mati proti hčeri
in hči proti materi;
tašča proti svoji snahi
in snaha proti tašči
54
12,54–56: Mt 16,2.3
Pravil je pa tudi množicam: Kadar vidite oblak, da se vzdiga od zahoda, precej pravite: Dež bo! In zgodi se tako.
Znamenje časa
(Mt 16,2–3)
54 Tudi množicam je govoril: »Kadar vidite, da se na zahodu dviga oblak, takoj pravite: ›Dež prihaja,‹ in tako se zgodi.
55 In kadar čutite, da vleče jug, pravite: Vroče bo! In zgodi se. 55 Kadar pa piha jug, pravite: ›Vročina bo,‹ in je res.
56 Hinavci, lice zemlje in neba veste presojati, kako pa, da tega časa ne veste presojati? 56 Hinavci! Obličje zemlje in neba znate presojati, kako da ne znate presojati tega časa?«
57 Zakaj pa tudi sami od sebe ne sodite, kar je prav?
Spravi se s tožnikom
(Mt 5,25–26)
57 »Zakaj tudi sami od sebe ne presojate, kaj je prav?
58
12,58.59: Mt 5,25.26
Zato ko greš z nasprotnikom svojim k poglavarju, potrudi se po poti, da se ga rešiš, da te morda ne privleče k sodniku, in sodnik te izroči biriču, in birič te vrže v ječo.
58 Kadar greš s svojim nasprotnikom k oblastniku, med potjo stôri vse, da se pobotaš z njim in te ne privleče pred sodnika. Sodnik te bo izročil pazniku, paznik pa vrgel v ječo.
59 Pravim ti, nikakor ne prideš iz nje, dokler ne plačaš tudi zadnjega vinarja. 59 Povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča.«

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 45.605.139, danes: 26.346
Čas izvajanja programa: 0.07s