Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Lukež 17

Sv. Lukež :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

17
1
17,1.2: Mt 18,6.7; Mr 9,42
Reče pa učencem svojim: Ni mogoče, da ne bi bilo prilik za pohujšanje; toda gorje tistemu, po katerem prihajajo.
Nekaj Jezusovih izrekov
(Mt 18,6–7.21–22; Mr 9,42)
17 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
In rekel je svojim učencem: »Ni mogoče, da bi pohujšanja ne prišla, toda gorje tistemu, po katerem pridejo!
2 Bolje bi mu bilo, da mu obesijo mlinski kamen na vrat in ga vržejo v morje, nego da pohujša enega teh malih. Bolje je zanj, da mu obesijo mlinski kamen na vrat in ga vržejo v morje, kakor da pohujša enega od teh malih.
3
17,3.4: Mt 18,21.22
17,3: Mt 18,15
Varujte se! Ako se pregreši brat tvoj, posvari ga; in če se izpokori, odpusti mu.
Varujte se! Če tvoj brat greši, ga pograjaj, in če se skesa, mu odpústi.
4 In če se pregreši sedemkrat na dan zoper tebe, pa se sedemkrat na dan obrne do tebe, rekoč: Žal mi je! odpusti mu. Če greši sedemkrat na dan zoper tebe in se sedemkrat na dan obrne k tebi ter reče: ›Kesam se,‹ mu odpústi.«
5 Reko pa apostoli Gospodu: Pomnoži nam vero!
Apostoli so rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!«
6 Gospod pa reče: Ako bi imeli vero, kolikršno je gorčično zrno, bi rekli tej murvi: Izderi se in presadi se v morje! in poslušala bi vas. Gospod pa jim je dejal: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami vred in se presadi v morje,‹ in bi vam bila pokorna.
7 Kdo izmed vas ima pa hlapca, ki orje ali pase, da bi mu, kadar pride s polja, rekel: Precej pojdi in sedi za mizo!
Kdo izmed vas bo svojemu služabniku, ki orje ali pase, dejal, ko pride s polja: ›Pridi brž in sédi za mizo!‹
8 Ne poreče li mu marveč: Pripravi, kar bom večerjal, in opaši se ter mi strezi, dokler se ne najem in napijem, in potem jej in pij ti? Mar mu ne bo rekel: ›Pripravi mi kaj za večerjo, prepaši se in mi strezi, dokler jem in pijem, nato boš ti jedel in pil.‹
9 Ali se mar zahvali hlapcu, da je storil, kar mu je bilo ukazano? Nikar. Se mar zahvaljuje služabniku, ker je naredil, kar mu je bilo ukazano?
10 Tako tudi vi, kadar storite vse, kar vam je ukazano, recite: Nepridni hlapci smo; storili smo le, kar smo bili dolžni storiti. 10 Tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite: ›Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.‹«
11 In zgodi se ob njegovem potovanju v Jeruzalem, da gre sredi med Samarijo in Galilejo.
Jezus ozdravi deset gobavcev
11 Ko je potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo.
12 In ko pride v neko vas, ga sreča deset gobavih mož, ki so stali od daleč. 12 Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti deset gobavih mož. Od daleč so se ustavili
13 In ti povzdignejo glas, rekoč: Jezus, učenik, usmili se nas! 13 in na ves glas govorili: »Jezus, Učenik, usmili se nas!«
14
17,14: 3 Mz 14,1–32
In ko jih ugleda, jim reče: Pojdite, pokažite se duhovnikom! In zgodi se, ko so šli, so bili očiščeni.
14 Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In med potjo so bili očiščeni.
15 Eden pa izmed njih, ko je videl, da je ozdravel, se vrne, hvaleč Boga z močnim glasom, 15 Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga.
16 in pade na obraz pred noge njegove ter se mu zahvali; in ta je bil Samarijan. 16 Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil Samarijan.
17 Odgovori pa Jezus in reče: Ali jih ni bilo deset očiščenih, kje pa je onih devet? 17 Jezus pa je odgovoril: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet?
18 Ali ni nobenega drugega, ki bi se vrnil, da bi dal Bogu hvalo, razen tega tujca? 18 Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca?«
19 In reče mu: Vstani, pojdi! vera tvoja te je rešila. 19 In rekel mu je: »Vstani in pojdi! Tvoja vera te je rešila.«
20 Ko ga pa vprašajo farizeji, kdaj pride kraljestvo Božje, jim odgovori in reče: Kraljestvo Božje ne pride, vzbujajoč pozornost;
Kako prihaja Božje kraljestvo
(Mt 24,23–28.37–41)
20 Ko so ga farizeji vprašali, kdaj pride Božje kraljestvo, jim je odgovoril: »Božje kraljestvo ne pride takó, da bi zbujalo pozornost.
21 tudi ne poreko: Glej, tu je! ali: Glej, tam je! Kajti, glejte, kraljestvo Božje je sredi vas. 21 Tudi ne bodo govorili: ›Glejte, tukaj je‹ ali ›Tam je,‹ kajti glejte, Božje kraljestvo je med vami.«
22 Reče pa učencem: Pridejo dnevi, ko boste želeli videti enega od dni Sina človekovega, in ne boste videli.
22 Učencem pa je rekel: »Prišli bodo dnevi, ko boste želeli videti enega izmed dni Sina človekovega, pa ga ne boste videli.
23
17,23.24: Mt 24,23.26.27
In poreko vam: Glej, tu je! ali: Glej, tam je! Ne hodite tja in tudi ne sledite jim.
23 In govorili vam bodo: ›Glejte, tam je‹ ali ›Glejte, tukaj je.‹ Ne hodíte tja in se ne zaganjajte za njimi!
24 Zakaj kakor blisk, ki švigne z enega kraja neba in se zasveti do drugega kraja neba, tako bode Sin človekov v dan svoj. 24 Kakor namreč blisk posveti od enega konca neba do drugega, tako bo Sin človekov na svoj dan.
25 Ali poprej mora veliko pretrpeti in zavržen biti od tega rodu. 25 Prej pa bo moral veliko pretrpeti in biti zavržen od tega rodu.
26
17,26.27: Mt 24,37–39
17,26: 1 Mz 6,5–8
In kakor je bilo v dnevih Noetovih, tako bode tudi v dneh Sina človekovega:
26 Kakor je bilo v Noetovih dneh, takó bo tudi v dneh Sina človekovega:
27
17,27: 1 Mz 7,6–24
jedli so, pili so, ženili so se, možile so se, do dneva, ko je stopil Noe v barko ter je prišel potop in vse pogubil.
27 jedli so, pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo in je prišel potop ter vse pokončal.
28
17,28.29: 1 Mz 18,20–19,25
Enako tudi, kakor je bilo v dnevih Lotovih: jedli so, pili so, kupovali so, prodajali so, sadili so, zidali so;
28 Podobno bo, kakor je bilo v Lotovih dneh: jedli so, pili, kupovali, prodajali, sadili in zidali,
29 ali tisti dan, ko je šel Lot iz Sodome, je ogenj in žveplo dežilo z neba in je vse pogubilo. 29 toda na dan, ko je šel Lot iz Sódome, sta padala z neba ogenj in žveplo in vse pokončala.
30 Ravno tako bode tisti dan, ko se razodene Sin človekov. 30 Takó bo tudi na dan, ko se bo razodel Sin človekov.
31
17,31: Mt 24,17.18; Mr 13,15.16
Tisti dan, kdor bo na strehi, a orodje njegovo v hiši, naj ne stopa doli, da ga vzame; in kdor bo na polju, naj se tudi ne ozira na to, kar je zadaj.
31 Kdor bo tisti dan na strehi, svoje stvari pa bo imel v hiši, naj ne hodi dol, da bi jih vzel, in kdor bo na polju, naj se ne obrača nazaj.
32
17,32: 1 Mz 19,26
Spominjajte se žene Lotove!
32 Spomnite se Lotove žene!
33
17,33: Mt 10,39; 16,25; Mr 8,35; Lk 9,24; Jn 12,25
Kdorkoli hoče dušo svojo ohraniti, jo izgubi; a kdor jo izgubi, ji pomore v življenje.
33 Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa ga bo izgubil, ga bo rešil.
34 Pravim vam: Tisto noč bodeta dva na eni postelji: eden bo vzet, a drugi puščen. 34 Povem vam: Tisto noč bosta dva na eni postelji; eden bo sprejet, drugi puščen.
35
17,35: Mt 24,41
Dve bosta mleli skupaj: ena bo vzeta, a druga puščena. [36
17,36: Mt 24,40
Dva bosta na njivi: eden bo vzet, a drugi puščen.]
35 Dve bosta skupaj mleli: ena bo sprejeta, druga puščena.«
37
17,37: Mt 24,28
In odgovarjajoč mu, reko: Kje, Gospod? A on jim reče: Kjer je truplo, tam se bodo zbirali tudi orli.
37 Odvrnili so mu: »Kje bo to, Gospod?« Rekel jim je: »Kjer je truplo, tam se bodo zbrali jastrebi.«

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.536.965, danes: 26.504
Čas izvajanja programa: 0.06s