Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Lukež 2

Sv. Lukež :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2
1
2,1–7: Mt 1,18–25
Zgodi se pa tiste dni, da izide povelje od cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet.
Jezusovo rojstvo
(Mt 1,18–25)
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet.
2 To popisovanje je bilo prvo, ko je vladal v Siriji Cirenij. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji.
3 In šli so vsi, da se zapišejo, vsak v svoje mesto. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj.
4 Napoti se pa tudi Jožef iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v mesto Davidovo, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz hiše in rodovine Davidove, Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine,
5 da se zapiše z Marijo, zaročeno mu ženo, ki je bila noseča. da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča.
6 Zgodi se pa, ko sta bila tam, da se dopolnijo dnevi, da porodi. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila.
7 In rodi sina svojega prvenca ter ga povije v plenice in ga položi v jasli, ker jima ni bilo prostora v prenočišču. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.
8 In pastirji so čuli v tistem kraju pod milim nebom in so stražili po noči svojo čredo.
Pastirji in angeli
V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi.
9 In angel Gospodov pristopi k njim, in slava Gospodova jih obsije, in silno se prestrašijo. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili.
10 In angel jim reče: Ne bojte se, kajti glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo vsemu ljudstvu: 10 Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo.
11 ker vam se je danes rodil Zveličar, ki je Kristus Gospod, v mestu Davidovem. 11 Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod.
12 In to vam bodi znamenje: Našli boste dete v plenice povito, ležeče v jaslih. 12 To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.«
13 In hipoma se pokaže z angelom množica nebeške vojske, ki so hvalili Boga in govorili: 13 In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila:
14 Slava na višavah Bogu
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.
14 »Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«
15 In zgodi se, ko odidejo angeli od njih v nebesa, pa reko pastirji med seboj: Pojdimo do Betlehema in poglejmo to reč, ki se je zgodila, ki nam jo je oznanil Gospod.
15 Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!«
16 In pridejo jadrno in najdejo Marijo in Jožefa in dete, da leži v jaslih. 16 Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli.
17 Ko ga pa vidijo, oznanijo vest, ki jim je bila povedana o tem detetu. 17 Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku.
18 In vsi, ki slišijo, se čudijo temu, kar jim pripovedujejo pastirji. 18 In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji.
19 Marija pa ohrani vse te besede, premišljujoč jih v srcu svojem. 19 Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu.
20 In vrnejo se pastirji, slaveč in hvaleč Boga za vse, kar so slišali in videli, kakor jim je bilo povedano. 20 In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
21
2,21: a 3 Mz 12,3; b Lk 1,31
In ko se dopolni osem dni, da ga obrežejo, mu dado ime Jezus, katero je bil imenoval angel, preden je bil spočet v telesu.
21 Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu.
22
2,22–24: 3 Mz 12,6–8
In ko se jima dopolnijo dnevi očiščevanja po postavi Mojzesovi, ga prineso v Jeruzalem, da ga postavijo pred Gospoda,
Jezusa darujejo v templju
22 Ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda,
23
2,23: 2 Mz 13,2.12
kakor je pisano v postavi Gospodovi: »Vsak moški prvorojenec naj se imenuje svet Gospodu,«
23 kakor je zapisano v Gospodovi postavi: Vsak moški prvorojenec naj se imenuje svet Gospodu,
24 in da opravijo daritev po tem, kar je rečeno v postavi Gospodovi: dve grlici ali dva golobiča. 24 in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi: dve grlici ali dva golobčka.
25 In glej, v Jeruzalemu je bil človek, ki mu je bilo ime Simeon, in ta človek je bil pravičen in pobožen in je čakal tolažbe Izraelove, in sveti Duh je bil nad njim.
25 Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim.
26 In sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne zazre Kristusa Gospodovega. 26 In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Mesija.
27 In pride po Duhu v tempelj. In ko prineso starši otroka Jezusa v tempelj, da opravita zanj po šegi postave, 27 V Duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave,
28 ga vzame tudi on v naročje svoje in hvali Boga in reče: 28 ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel:

29 Sedaj odpuščaš hlapca svojega, Gospod,
po besedi svoji v miru,
29 »Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika
po svoji besedi v miru,
30 ker so videle oči moje zveličanje tvoje,
30 kajti moje oči so videle tvojo rešitev,
31 ki si ga pripravil pred obličjem vseh narodov,
31 ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev:
32
2,32: Iz 42,6; 49,6; 52,10
luč v razsvetljenje poganov
in v slavo ljudstva tvojega Izraela.
32 luč v razodetje poganom
in slavo Izraela, tvojega ljudstva.«

33 In njegov oče in mati njegova se čudita temu, kar se je govorilo o njem.
33 Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem.
34 In blagoslovi ju Simeon in reče Mariji, materi njegovi: Glej, ta je postavljen v padec in v vstajenje mnogim v Izraelu in za znamenje, kateremu se bo nasprotovalo 34 Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje,
35 (a tebi sami presune meč dušo), da se razodenejo misli iz mnogih src. 35 in tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.«
36 In bila je tu prerokinja Ana, hči Fanuelova, iz Aserjevega rodu. Ta je učakala visoko starost: ko je bila živela z možem sedem let po devištvu svojem,
36 Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je sedem let preživela z možem,
37 je bila zdaj vdova okoli štiriinosemdesetih let. Ona ni odhajala od templja in je s postom in z molitvami služila Bogu noč in dan. 37 nato pa je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu.
38 In ta pristopi ravno tisto uro, in je hvalila Gospoda in govorila o njem vsem, ki so čakali odrešitve Jeruzalema. 38 Prav tisto uro je stopila tja in zahvaljujoč se slavila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odkupitev Jeruzalema.
39
2,39: Mt 2,23
In ko vse po postavi Gospodovi izvrše, se vrnejo v Galilejo, v mesto svoje Nazaret.
Vrnitev v Nazaret
39 Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret.
40 A dete je raslo in se krepilo v duhu in se napolnjevalo modrosti, in milost Božja je bila z njim. 40 Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim.
41
2,41: 2 Mz 12,1–27; 5 Mz 16,1–8
In njegovi starši so hodili vsako leto v Jeruzalem na velikonočni praznik.
Deček Jezus v templju
41 Njegovi starši so vsako leto ob prazniku pashe hodili v Jeruzalem.
42 In ko mu je bilo dvanajst let in so šli v Jeruzalem po navadi tega praznika, je šel z njimi. 42 Ko je bil star dvanajst let, so šli na pot po praznični navadi.
43 In ko so dopolnili praznične dni in se napotili domov, je ostal deček Jezus v Jeruzalemu; in njegovi starši tega niso vedeli. 43 In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili.
44 Misleč pa, da je pri potni druščini, preideta dan hodá in ga iščeta pri sorodnikih in pri znancih. 44 Mislili so, da je pri popotni druščini in so prehodili pot enega dne. Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci.
45 In ko ga ne najdeta, se vrneta v Jeruzalem in ga iščeta. 45 Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali.
46 In zgodi se po treh dneh, da ga najdeta v templju, kjer je sedel sredi učenikov ter jih poslušal in jih vpraševal. 46 Po treh dneh so ga našli v templju. Tam je sedèl med učitelji, jih poslušal in vpraševal.
47 Čudili so se pa vsi, ki so ga poslušali, razumu njegovemu in odgovorom njegovim. 47 In vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori.
48 In ko ga ugledata, se zavzameta, in reče mu mati njegova: Sin, kaj si nama storil tako? Glej, oče tvoj in jaz sva te z žalostjo iskala. 48 Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako storil? Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala.«
49 On jima reče: Kaj, da sta me iskala? Nista li vedela, da moram biti v tem, kar je Očeta mojega? 49 Dejal jima je: »Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?«
50 In ona nista razumela besede, ki jo je jima rekel. 50 Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel.
51 Ter gre z njima in pride v Nazaret, in bil jima je pokoren. In mati njegova je hranila vse te besede v srcu svojem. 51 Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu.
52
2,52: 1 Sam 2,26; Prg 3,4
In Jezus je napredoval v modrosti in rasti, in v milosti pri Bogu in pri ljudeh.
52 Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 45.605.003, danes: 26.210
Čas izvajanja programa: 0.09s