Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Lukež 23

Sv. Lukež :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

23
1
23,1–5: Mt 27,1.2.11–14; Mr 15,1–5; Jn 18,28–38
In vstane vsa njih množica ter ga peljejo k Pilatu.
Jezus pred Pilatom
(Mt 27,1–2.11–14; Mr 15,1–5; Jn 18,28–38)
23 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vzdignila se je vsa množica in ga peljala k Pilatu.
2 In začno ga tožiti, govoreč: Tega smo našli, da odvrača narod naš in brani cesarju davek dajati in pravi, da je on Kristus kralj. Začeli so ga tožiti in so govorili: »Tega smo zalotili, da zavaja naš narod in brani cesarju dajati davke ter pravi, da je Mesija, kralj.«
3 A Pilat ga vpraša, rekoč: Si li ti kralj Judov? On pa odgovori in mu reče: Ti praviš. Pilat ga je vprašal: »Si ti judovski kralj?« On pa mu je odgovoril: »Ti praviš.«
4 Pilat pa reče višjim duhovnikom in ljudstvu: Na tem človeku ne vidim nobene krivice. Pilat je rekel vélikim duhovnikom in množici: »Nobene krivde ne najdem na tem človeku.«
5 Oni so pa še bolj silili, govoreč: Ljudstvo hujska, učeč po vsej Judeji, od Galileje, kjer je začel, do sem. Oni pa so še bolj pritiskali in govorili: »Ljudstvo hujska, ko uči po vsej Judeji, od Galileje, kjer je začel, pa vse do sèm.«
6 Pilat pa, ko to sliši, vpraša, če je ta človek Galilejec.
Jezus pred Herodom
Ko je Pilat to slišal, je vprašal, ali je ta človek Galilejec.
7 In ko zve, da je izpod oblasti Herodove, ga pošlje k Herodu, ki je tudi bil te dni v Jeruzalemu. In ko je izvedel, da je izpod Herodove oblasti, ga je poslal k Herodu, ki je bil tiste dni tudi v Jeruzalemu.
8 Ko pa Herod ugleda Jezusa, se zelo razveseli; zakaj že davno ga je želel videti, ker je bil slišal o njem, in nadejal se je, da bo videl kakšen čudež, storjen od njega.
Ko je Herod zagledal Jezusa, se je zelo razveselil. Že precej časa ga je namreč želel videti, ker je slišal o njem. Pričakoval je, da ga bo videl narediti kakšno znamenje.
9 In izprašuje ga z mnogimi besedami, ali on mu ne odgovori ničesar. Spraševal ga je z mnogimi besedami, Jezus pa mu ni nič odgovoril.
10 A višji duhovniki in pismarji so stali poleg in ga trdo tožili. 10 Véliki duhovniki in pismouki so stali zraven in ga silovito obtoževali.
11 Herod pa, ko ga je zasramotil z vojaki svojimi in se mu nasmejal, mu obleče sijajno obleko ter ga pošlje nazaj k Pilatu. 11 Herod ga je skupaj s svojimi vojaki zasramoval, ga v posmeh ogrnil v bleščeče oblačilo in poslal nazaj k Pilatu.
12 In ta dan sta postala Pilat in Herod prijatelja drug drugemu; poprej namreč sta si bila sovražna. 12 Tisti dan sta se Herod in Pilat spoprijateljila; prej sta se namreč sovražila.
13
23,13–25: Mt 27,15–26; Mr 15,6–15; Jn 18,39–19,16
A Pilat skliče višje duhovnike in poglavarje in ljudstvo
Jezusa obsodijo na smrt
(Mt 27,15–26; Mr 15,6–15; Jn 18,39–19,16)
13 Pilat je sklical vélike duhovnike, voditelje in ljudstvo
14 ter jim reče: Pripeljali ste mi tega človeka, kakor da odvrača ljudstvo; in glejte, izprašal sem ga vpričo vas, a nisem našel nobene krivice na tem človeku v tem, za kar ga tožite. 14 ter jim rekel: »Pripeljali ste mi tega človeka, češ da zavaja ljudstvo, jaz pa sem ga vpričo vas zaslišal in nisem našel na njem nobene krivde v stvareh, zaradi katerih ga tožite.
15 Pa tudi Herod ne, zakaj poslal nam ga je nazaj; in glejte, storil ni ničesar, kar bi bilo vredno smrti. 15 Tudi Herod je ni našel, ker ga je poslal nazaj k nam. Glejte, nič smrti vrednega ni storil.
16 Kaznoval ga bom torej in izpustil. [17
23,17: Mt 27,15; Mr 15,6; Jn 18,39
Moral jim je pa o prazniku izpustiti enega jetnika.]
16 Kaznoval ga bom torej in izpustil.«
18 Vsa množica pa hkratu zavpije, rekoč: Proč s tem, izpusti pa nam Baraba! 18 Tedaj so vsi hkrati zavpili: »Proč s tem! Izpústi nam Baraba!«
19 Tega so bili vrgli v ječo zavoljo neke vstaje, ki je izbruhnila v mestu, in zavoljo uboja. 19 Ta je bil namreč vržen v ječo zaradi upora, ki je nastal v mestu, in zaradi umora.
20 Pilat pa jih zopet ogovori, hoteč izpustiti Jezusa. 20 Pilat jih je znova nagovoril, ker je hotel izpustiti Jezusa.
21 Oni pa vpijejo: Križaj, križaj ga! 21 Oni pa so kar naprej vpili: »Križaj, križaj ga!«
22 In reče jim v tretje: Kaj pa je ta storil hudega? Ničesar smrti vrednega nisem našel na njem; kaznoval ga bom torej in izpustil. 22 Še tretjič jih je vprašal: »Kaj je vendar hudega storil? Ničesar, kar bi zaslužilo smrt, nisem našel na njem; kaznoval ga bom torej in izpustil.«
23 A oni so tiščali vanj z velikim vpitjem, zahtevajoč, naj se razpne na križ. In njih vpitje je zmagalo. 23 Oni pa so še vedno na ves glas kričali in zahtevali, naj ga križa. In njihovo vpitje je postajalo čedalje glasnejše.
24 In Pilat razsodi, naj se zgodi, kar zahtevajo. 24 Pilat je razsodil, naj se izpolni njihova zahteva.
25 In izpusti jim tega, ki je bil vržen v ječo zavoljo vstaje in uboja, za katerega so prosili; Jezusa pa izroči njih volji. 25 Izpustil je tistega, ki je bil vržen v ječo zaradi upora in umora in so ga zahtevali, Jezusa pa je izročil njihovi volji.
26
23,26: Mt 27,32; Mr 15,21
In ko so ga peljali iz mesta, zgrabijo nekega Simona Cirenca, ki je šel s polja, in mu zadenejo križ, naj ga ponese za Jezusom.
Jezusa križajo
(Mt 27,32–44; Mr 15,21–32; Jn 19,17–27)
26 Ko so ga odvedli, so prijeli Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja, in mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusom.
27 Šla je pa za njim velika množica ljudstva in žene, ki so jokale in žalovale nad njim.
27 Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žene, ki so se tolkle po prsih in jokale zaradi njega.
28 Obrnivši se pa k njim, reče Jezus: Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, marveč nad seboj jokajte in nad svojimi otroki. 28 Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: »Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki!
29 Kajti glejte, pridejo dnevi, ob katerih poreko: Blagor nerodovitnim in telesom, ki niso rodila, in prsim, ki niso dojile! 29 Glejte, prišli bodo namreč dnevi, ob katerih porečejo: ›Blagor nerodovitnim in telesom, ki niso rodila, in prsim, ki niso dojile!‹
30
23,30: Oz 10,8; Raz 6,16
Tedaj jamejo praviti goram: Padite na nas! in hribom: Pokrijte nas!
30 Takrat bodo začeli govoriti goram:
›Padite na nas!‹
in gričem:
›Pokrijte nas!‹
31 Če namreč z zelenim drevesom tako delajo, kaj se bo godilo s suhim?
31 Kajti če z zelenim lesom delajo takó, kaj se bo zgodilo s suhim?«
32
23,32–46: Mt 27,33–51; Mr 15,22–38; Jn 19,17–30
Peljali so pa z njim vred tudi dva druga, hudodelnika, da ju umore.
32 Gnali pa so še dva druga, ki sta bila hudodelca, da bi ju skupaj z njim usmrtili.
33 In ko pridejo na kraj, ki se imenuje Mrtvaška glava
Latinski: Kalvarija.
, križajo tu njega in hudodelnika, enega na desni, a drugega na levi.
33 In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici.
34
23,34: a Apd 7,60; b Ps 22,19
[A Jezus reče: Oče, odpusti jim! saj ne vedo, kaj delajo.] Deleč pa obleko njegovo, vržejo kocko.
34 Jezus je govoril: »Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo.« Ko so si delili njegova oblačila, so zanje žrebali.
35
23,35: Ps 22,8
In ljudstvo je stalo in gledalo. Zasmehovali so ga pa z njimi vred tudi poglavarji, govoreč: Drugim je pomagal, naj pomore sebi, če je ta Kristus, izvoljenec Božji.
35 Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo. Celo voditelji so se norčevali iz njega in govorili: »Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.«
36
23,36: Ps 69,22
Posmehovali so se mu pa tudi vojaki, in pristopali so in mu podajali octa
36 Posmehovali so se mu tudi vojaki; pristopali so in mu ponujali kisa.
37 in govorili: Če si ti kralj Judov, pomagaj si! 37 Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.«
38 Bil je pa tudi napis nad njim: Ta je kralj Judov. 38 Nad njim je bil tudi napis: »Ta je judovski kralj.«
39 A eden hudodelnikov, ki sta z njim visela, ga je preklinjal, govoreč: Če si ti Kristus, pomagaj sebi in nama!
39 Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril: »Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju!«
40 Drugi pa odgovori in ga posvari, rekoč: Ali se tudi ti ne bojiš Boga, ko si sam prav tako obsojen? 40 Drugi pa mu je odgovoril in ga grajal: »Ali se ti ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi?
41 In midva sicer po pravici, kajti prejemava po delih svojih, kar sva zaslužila; ta pa ni storil nič nepristojnega. 41 In midva po pravici, kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni storil nič hudega.«
42 In reče: Jezus, spomni se me, kadar prideš v kraljestvo svoje. 42 In govoril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!«
43 In Jezus mu reče: Resnično ti pravim, danes boš z menoj v raju. 43 In on mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.«
44 In bilo je že okoli šeste ure, in nastane tema po vsej zemlji do devete ure,
Jezusova smrt
(Mt 27,45–56; Mr 15,33–41; Jn 19,28–30)
44 Bilo je že okrog šeste ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do devete ure,
45
23,45: 2 Mz 26,31–33
ker je sonce otemnelo; in zagrinjalo v svetišču se pretrga po sredi.
45 ker sonce ni dajalo svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo po sredi.
46
23,46: Ps 31,6
In Jezus zakliče z močnim glasom in reče: Oče, v tvoje roke izročam duha svojega! In rekši to, izdahne.
46 Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.« In ko je to rekel, je izdihnil.
47
23,47–49: Mt 27,54–56; Mr 15,39–41
Stotnik pa, ko je videl, kar se je zgodilo, je hvalil Boga in rekel: Zares, ta človek je bil pravičen.
47 Ko je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga in dejal: »Zares, ta človek je bil pravičen.«
48 In vsi ljudje, ki so se sešli to gledat, ko vidijo, kaj se godi, si trkajo na prsi ter se vračajo. 48 In vse množice, ki so se zbrale, da bi gledale, in so videle, kar se je zgodilo, so se nazaj grede tolkle po prsih.
49
23,49: Lk 8,2.3
Od daleč pa so stali vsi znanci njegovi in žene, ki so bile z njim prišle iz Galileje, gledajoč to.
49 Vsi njegovi znanci pa so stali daleč proč; prav tako tudi žene, ki so ga spremljale od Galileje sèm in so to gledale.
50
23,50–56: Mt 27,57–61; Mr 15,42–47; Jn 19,38–42
In glej, mož po imenu Jožef, svetovalec, mož dober in pravičen
Jezusov pogreb
(Mt 27,57–61; Mr 15,42–47; Jn 19,38–42)
50 Prišel je tudi mož, ki mu je bilo ime Jožef. Bil je član vélikega zbora, dober in pravičen mož,
51 (ki ni bil privolil v njih svet in dejanje), iz Arimateje, judovskega mesta, ki je tudi pričakoval kraljestva Božjega: 51 ki ni soglašal z njihovim sklepom in ravnanjem. Doma je bil iz judovskega mesta Arimateje in je pričakoval Božje kraljestvo.
52 ta pristopi k Pilatu in zaprosi truplo Jezusovo. 52 Ta je stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo.
53 In ga sname in zavije v platno, in ga položi v grob, izsekan v skalo, v katerega še nikoli nihče ni bil položen. 53 In snel ga je s križa, ga zavil v kos platna in položil v grob, izdolben v skalo, kamor ni bil še nihče položen.
54 In bil je dan priprave in sobota je nastajala. 54 Bil je dan pripravljanja in bližala se je sobota.
55 Žene pa, ki so bile z njim prišle iz Galileje, so šle za mrtvim in si ogledale grob in kako je položeno truplo njegovo. 55 Žene, ki so prišle z Jezusom iz Galileje, so šle za Jožefom. Videle so grob in kako je bilo njegovo telo položeno.
56
23,56: 2 Mz 20,10; 5 Mz 5,14
In ko se vrnejo, pripravijo dišav in mazil; a v soboto so počivale po zapovedi.
56 Nato so se vrnile ter pripravile dišave in miro.
V soboto pa so po zapovedi počivale.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.536.796, danes: 26.335
Čas izvajanja programa: 0.06s