Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Lukež 24

Sv. Lukež :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

24
1
24,1–12: Mt 28,1–8; Mr 16,1–8; Jn 20,1–10
A prvi dan tedna, zelo zgodaj, pridejo h grobu in prineso, kar so bile pripravile dišav.
Jezusovo vstajenje
(Mt 28,1–10; Mr 16,1–8; Jn 20,1–10)
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Prvi dan tedna so šle žene navsezgodaj h grobu. S seboj so nesle dišave, ki so jih pripravile.
2 Najdejo pa kamen odvaljen od groba; Kamen so našle odvaljen od groba in
3 ko pa stopijo v grob, ne najdejo trupla Gospoda Jezusa. stopile so noter, a telesa Gospoda Jezusa niso našle.
4 In zgodi se, ko se niso mogle načuditi temu, glej, dva moža se postavita poleg njih v svetlih oblačilih. Ko so bile zaradi tega zbegane, sta nenadoma stopila k njim dva moža v sijočih oblačilih.
5 Ko so se pa bale in so povesile lica k zemlji, jim rečeta: Kaj iščete živega med mrtvimi? Prestrašile so se in povesile obraz k tlom. Ona dva pa sta jim rekla: »Kaj iščete živega med mrtvimi?
6
24,6.7: Mt 16,21; 17,22.23; 20,18.19; Mr 8,31; 9,31; 10,33.34; Lk 9,22; 18,31–33
Ni ga tu, nego vstal je. Spomnite se, kako vam je povedal, ko je bil še v Galileji,
Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. Spomnite se, kako vam je govoril, ko je bil še v Galileji:
7 rekoč: Sin človekov mora biti izdan v roke ljudi grešnikov in biti križan, a vstati tretji dan. ›Sin človekov mora biti izročen v roke grešnih ljudi, biti mora križan in tretji dan vstati.‹«
8 In spomnijo se besed njegovih, Tedaj so se spomnile njegovih besed.
9 in se vrnejo od groba ter sporoče vse to enajsterim in vsem drugim. Vrnile so se od groba in vse to sporočile enajsterim in vsem drugim.
10 Bile so pa Marija Magdalena in Joana in Marija, Jakobova mati, in druge z njimi, ki so to pravile apostolom. 10 Bile pa so: Marija Magdalena, Ivana, Marija Jakobova in z njimi še druge žene, ki so to pripovedovale apostolom.
11 In zdele so se jim njih besede kakor prazno govoričenje, in niso jim verjeli. [12 A Peter vstane in pohiti h grobu in, sklonivši se, ugleda samo platnene prte. In odide domov, čudeč se, kaj se je zgodilo.] 11 Toda tem so se te besede zdele blebetanje in jim niso verjeli.
13
24,13–35: Mr 16,12.13
In glej, dva izmed njih sta šla tisti dan v trg, ki je bil šestdeset tečajev daleč od Jeruzalema in mu je bilo ime Emavs.
Pot v Emavs
(Mr 16,12–13)
13 In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema.
14 In pogovarjala sta se med seboj o vsem tem, kar se je zgodilo. 14 Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo.
15 In prigodi se, ko se tako pogovarjata in drug drugega vprašujeta, da se sam Jezus približa in gre z njima. 15 In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima.
16 Ali njune oči so bile zadržane, da ga nista spoznala. 16 Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala.
17 On jima pa reče: Kaki so to pogovori, ki jih imata gredoč med seboj? In ustavita se, gledaje žalostno. 17 Rekel jima je: »O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala
18 Odgovori pa eden, po imenu Kleopa, in mu reče: Si li ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne veš, kaj se je te dni v njem zgodilo? 18 in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?«
19 Pa jima reče: Kaj? Onadva mu pa rečeta: Tisto o Jezusu Nazarečanu, ki je bil mož prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom: 19 »Kaj neki?« je rekel. Dejala sta: »Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom;
20 kako so ga naši višji duhovniki in poglavarji izdali v smrtno obsodbo in ga križali. 20 kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali.
21 Mi pa smo se nadejali, da je on ta, ki ima odrešiti Izraela. Ali vrhu vsega tega je danes že tretji dan, kar se je to zgodilo. 21 Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo.
22 Pa tudi uplašile so nas neke žene izmed naših, ki so bile zgodaj pri grobu, 22 Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu
23 in ko niso našle trupla njegovega, so prišle, pripovedujoč, da so celo videle prikazen angelov, kateri pravijo, da je on živ. 23 in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele celó videnje angelov, ki so dejali, da živi.
24 In nekateri teh, ki so z nami, so šli h grobu in so našli tako, kakor so bile žene povedale, ali njega niso videli. 24 Nekateri izmed naših so šli h grobu in so našli vse takó, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.«
25 In on jima veli: O vi nespametneži in lenega srca, da bi verovali vse, kar so govorili preroki!
25 In on jima je rekel: »O nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki!
26 Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to trpel in tako šel v slavo svojo? 26 Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?«
27 In začne od Mojzesa in vseh prerokov in jima razlaga, kar je v vseh pismih pisano o njem. 27 Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih.
28 In približajo se trgu, v katerega sta šla; in on se dela, kakor da bi hotel dalje iti.
28 Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje.
29 In prisilita ga, govoreč: Ostani z nama, ker se večeri in dan se je že nagnil. In gre noter, da ostane z njima. 29 Silila sta ga in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je, da bi ostal pri njiju.
30 In zgodi se, ko je sedel z njima za mizo, vzame kruh in blagoslovi ter ga prelomi in jima podaje. 30 Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal.
31 In njune oči se odpro in ga spoznata; a on jima izgine izpred oči. 31 Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju.
32 In rečeta drug drugemu: Ali ni srce gorelo v naju, ko nama je govoril po poti, ko nama je razlagal pisma? 32 In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?«
33 In vstaneta še tisto uro in se vrneta v Jeruzalem, in najdeta zbrane enajstere in te, ki so bili z njimi. 33 Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi.
34 Ti pravijo: Res je vstal Gospod in se je prikazal Simonu. 34 Govorili so, da je bil Gospod resnično obujen in se prikazal Simonu.
35 In onadva pripovedujeta, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga spoznala, ko je kruh prelomil. 35 Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.
36
24,36–49: Mt 28,16–20; Mr 16,14–18; Jn 20,19–23; Apd 1,6–8
Ko pa o tem še govore, stopi on sam v sredo mednje in jim reče: Mir vam!
Jezus se prikaže učencem
(Mt 28,16–20; Mr 16,14–18; Jn 20,19–23; Apd 1,6–8)
36 Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!«
37 In oni se uplaše in vsi prestrašeni mislijo, da vidijo duha. 37 Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha.
38 In jim reče: Kaj se plašite? in zakaj dvomljive misli obhajajo vaša srca? 38 Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi?
39 Poglejte roke moje in noge moje, da sem jaz sam; potipajte me in poglejte! Saj duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da imam jaz. 39 Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.«
40 In rekši to, jim pokaže roke in noge svoje. 40 Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge.
41 Ker pa še ne verjamejo od veselja in se čudijo, jim reče: Imate li tu kake jedi? 41 Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?«
42 Oni pa mu dado kos pečene ribe in satovja. 42 Ponudili so mu kos pečene ribe.
43 In vzame in pojé pred njimi. 43 Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel.
44 Reče pa jim: To so besede moje, katere sem vam bil govoril, ko sem bil še z vami, da se mora izpolniti vse, kar je pisano zame v zakonu Mojzesovem in v prerokih in psalmih.
44 Nato jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.«
45 Tedaj jim odpre um, da bi razumeli pisma; 45 Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.
46 in veli jim: Tako je pisano in tako je moral Kristus trpeti in vstati tretji dan iz mrtvih, 46 Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih,
47 in se mora oznanjevati v imenu njegovem izpokorjenje in odpuščenje grehov med vsemi narodi, počenši od Jeruzalema. 47 in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu.
48 Vi pa ste priče temu. 48 Vi ste priče teh reči.
49
24,49: Apd 1,4
In glejte, jaz pošljem obljubo Očeta svojega na vas; a vi ostanite v mestu Jeruzalemu, dokler ne boste oblečeni v moč z višave.
49 In glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega Očeta; vi pa ostanite v mestu, dokler ne boste odeti v moč z višave.«
50
24,50–52: Mr 16,19; Apd 1,9–12
Peljal jih je pa ven, da so bili Betaniji nasproti, in povzdigne roke svoje in jih blagoslovi.
Jezusov vnebohod
(Mr 16,19–20; Apd 1,9–11)
50 Peljal jih je ven proti Betaniji. Povzdignil je roke in jih blagoslovil.
51 In zgodi se, ko jih blagoslavlja, da se loči od njih, in vznese se v nebo. 51 Medtem ko jih je blagoslavljal, se je odmaknil od njih in se vzdignil v nebo.
52 A oni se mu poklonijo in se vrnejo v Jeruzalem z velikim veseljem. 52 Oni pa so se mu poklonili in se v velikem veselju vrnili v Jeruzalem.
53 In bili so vsekdar v templju, hvaleč Boga. 53 Bili so ves čas v templju in so slavili Boga.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.536.197, danes: 25.736
Čas izvajanja programa: 0.05s