Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Marko 1

Sv. Marko :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evangelij po sv. Marku
1
1 Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Sina Božjega.
EVANGELIJ PO MARKU
PRIPRAVA NA JEZUSOVO JAVNO DELOVANJE
Oznanjevanje Janeza Krstnika
(Mt 3,1–12; Lk 3,1–9.15–17; Jn 1,19–28)
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina;
2
1,2–8: Mt 3,1–11; Lk 3,2–16; Jn 1,19–28
1,2: Mal 3,1
Kakor je pisano v preroku Izaiju:
»Glej, pošiljam angela svojega pred obličjem tvojim,
ki pripravi pot tvojo.
kakor je zapisano pri preroku Izaiju:
Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot.
3
1,3: Iz 40,3
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite pot Gospodov,
poravnajte steze njegove,«
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!
4 tako je nastopil Janez Krstnik v puščavi, oznanjujoč krst izpokorjenja v odpuščenje grehov.
Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in je oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov.
5 In k njemu je prihajala vsa Judejska dežela in vsi Jeruzalemci, in krstil jih je v reki Jordanu, pripoznavajoče grehe svoje. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe.
6
1,6: 2 Kr 1,8
Bil je pa Janez oblečen v velblodjo dlako in usnjen pas je imel okoli ledja svojega, in jedel je kobilice in divji med.
Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med.
7 In propovedoval je, govoreč: Močnejši od mene gre za menoj, kateremu nisem vreden, sklonivši se, odvezati jermenov na obuvalu njegovem. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal.
8 Jaz sem vas krstil z vodo, ali on vas bo krstil s svetim Duhom. Jaz sem vas krstil v vodi, on pa vas bo krstil v Svetem Duhu.«
9
1,9–11: Mt 3,13–17; Lk 3,21.22; Jn 1,32–34
In zgodi se tiste dni, da pride Jezus iz Nazareta v Galileji, in Janez ga krsti v Jordanu.
Jezusov krst
(Mt 3,13–17; Lk 3,21–22)
Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu.
10 In precej, ko stopi iz vode, zagleda, da se odpirajo nebesa, in Duh kakor golob gre navzdol nanj. 10 Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo, in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob.
11
1,11: 1 Mz 22,2; Ps 2,7; Iz 42,1; Mt 3,17; 12,18; Mr 9,7; Lk 3,22
In glas se začuje iz nebes: Ti si Sin moj ljubljeni, ti si po moji volji.
11 In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«
12
1,12.13: Mt 4,1–11; Lk 4,1–13
In precej ga odvede Duh v puščavo.
Hudič skuša Jezusa
(Mt 4,1–11; Lk 4,1–13)
12 Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo.
13 In v puščavi je bil štirideset dni, in satan ga je izkušal, in bival je med zvermi; in angeli so mu stregli. 13 V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli.
14
1,14.15: Mt 4,12–17; Lk 4,14.15
Ko so pa Janeza izročili Herodu, pride Jezus v Galilejo, oznanjujoč evangelij Božji
JEZUSOVO DELOVANJE V GALILEJI
Začetek javnega delovanja
(Mt 4,12–17; Lk 4,14–15)
14 Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij
15
1,15: Mt 3,2
in govoreč: Čas je dopolnjen in Božje kraljestvo se je približalo. Izpokorite se in verujte v evangelij!
15 in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!«
16
1,16–20: Mt 4,18–22; Lk 5,2–11; Jn 1,40–42
Hodeč ob Galilejskem morju, pa ugleda Simona in Andreja, njegovega brata, da mečeta mreže v morje; bila sta namreč ribiča.
Jezus pokliče štiri ribiče
(Mt 4,18–22; Lk 5,1–11)
16 Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča.
17 In reče jima Jezus: Pojdita za menoj, in naredim, da postaneta lovca ljudi. 17 Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi!«
18 In popustita precej mreže svoje ter gresta za njim. 18 Takoj sta pustila mreže in šla za njim.
19 In prišedši malo dalje, ugleda Jakoba, sina Zebedejevega, in njegovega brata Janeza; tudi ona popravljata v ladji mreže. 19 Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže.
20 In precej ju pokliče, in popustita svojega očeta Zebedeja v ladji z najemniki in odideta za njim. 20 Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.
21
1,21–28: Lk 4,31–37
In pridejo v Kafarnavm; in precej v soboto gre v shodnico in uči.
Mož z nečistim duhom
(Lk 4,31–37)
21 Prišli so v Kafarnáum. Takoj v soboto je šel v shodnico in učil.
22
1,22: Mt 7,28.29
In oni ostrme ob nauku njegovem, kajti uči jih, kakor kdor ima oblast in ne kakor pismarji.
22 Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor pismouki.
23 In precej se pokaže, da je v njih shodnici človek, ki ima nečistega duha; 23 V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil:
24 ta zavpije, rekoč: Kaj imaš z nami, Jezus Nazareški? Prišel si, da nas pogubiš? Poznam te, kdo si: Svetnik Božji. 24 »Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, Božji.«
25 In zapreti mu Jezus, rekoč: Umolkni in izidi iz njega. 25 Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!«
26 In nečisti duh ga strese in zakriči z močnim glasom ter izide iz njega. 26 Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega.
27 In vsi se prestrašijo, tako da vprašujejo drug drugega, govoreč: Kaj je to? Kakšen nov nauk! Z oblastjo ukazuje tudi nečistim duhovom, pa so mu pokorni. 27 Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.«
28 In precej se raznese glas o njem povsod po vsej Galilejski pokrajini. 28 In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici Galileje.
29
1,29–34: Mt 8,14–16; Lk 4,38–41
In precej gredo iz shodnice in pridejo v hišo Simonovo in Andrejevo z Jakobom in Janezom vred.
Jezus jih veliko ozdravi
(Mt 8,14–17; Lk 4,38–41)
29 Ko so prišli iz shodnice, so se z Jakobom in Janezom takoj napotili v Simonovo in Andrejevo hišo.
30 Tašča Simonova pa je ležala mrzlična, in precej mu povedo o njej. 30 Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so mu povedali o njej.
31 In pristopi, jo prime za roko ter vzdigne, in mrzlica jo pusti, in ona jim je stregla. 31 Pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla.
32 Zvečer pa, ko je sonce zatonilo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedence. 32 Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene.
33 In vse mesto je bilo zbrano pri vratih. 33 Vse mesto se je zbralo pred vrati.
34 In ozdravil je mnogo bolnikov različnih bolezni in zlih duhov je mnogo izgnal ter ni dovolil govoriti zlim duhovom, ker so ga poznali. 34 In ozdravil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko demonov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so ga poznali.
35
1,35–39: Lk 4,42–44
In zjutraj, ko je še tema bila, vstane in gre ven ter odide na samoten kraj in tam moli.
Jezus potuje in uči
(Lk 4,42–44)
35 Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil.
36 In za njim pohiti Simon in kateri so bili z njim, 36 Simon in njegovi tovariši so mu sledili.
37 in ko ga najdejo, mu reko: Vsi te iščejo. 37 Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.«
38 In jim reče: Pojdimo drugam, v bližnje trge, da bom tudi tam propovedoval, kajti zato sem prišel. 38 Rekel jim je: »Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem prišel.«
39
1,39: Mt 4,23; 9,35
Ter gre in propoveduje v njih shodnicah po vsej Galileji in izganja zle duhove.
39 In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal demone.
40
1,40–45: Mt 8,2–4; Lk 5,12–16
In pride k njemu gobavec, ga klečé prosi in mu reče: Če hočeš, me moreš očistiti.
Jezus očisti gobavca
(Mt 8,1–4; Lk 5,12–16)
40 K njemu je prišel gobavec in ga na kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš očistiti.«
41 In Jezus, ganjen usmiljenja, iztegne roko svojo in se ga dotakne ter mu reče: Hočem, bodi očiščen! 41 Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!«
42 In mu precej preide goba in bil je čist. 42 Gobe so takoj izginile in bil je očiščen.
43 In ostro mu zapretivši, ga precej odpošlje 43 Jezus ga je brž jezno poslal ven in mu rekel:
44
1,44: 3 Mz 14,1–32
in mu veli: Glej, da nikomur nič ne poveš, temveč pojdi, pokaži se duhovniku in daruj za očiščenje svoje, kar je ukazal Mojzes, njim v pričevanje.
44 »Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.«
45 On pa, ko izide, začne z vnemo oznanjevati in razglašati reč, tako da ni mogel Jezus nič več očitno priti v mesto, ampak je bival zunaj po samotnih krajih; in prihajali so k njemu od vseh strani. 45 Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni več mogel v mesto odkrito, ampak je bival zunaj na samotnih krajih. In vendar so od vsepovsod prihajali k njemu.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 45.606.442, danes: 27.649
Čas izvajanja programa: 0.07s