Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Marko 11

Sv. Marko :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11
1
11,1–10: Mt 21,1–9; Lk 19,29–38; Jn 12,12–15
In ko so se približevali Jeruzalemu, Betfagi in Betaniji pri Oljski gori, pošlje dva izmed učencev svojih
JEZUSOVO DELOVANJE V JERUZALEMU
Slovesni prihod v Jeruzalem
(Mt 21,1–11; Lk 19,28–40; Jn 12,12–19)
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko so prišli blizu Jeruzalema, do Bétfage in Betanije ob Oljski gori, je poslal dva izmed svojih učencev
2 in jima reče: Pojdita v vas, ki vama je nasproti, in precej, ko prideta vanjo, najdeta žrebe privezano, ki na njem še noben človek ni sedel: odvežita ga in pripeljita. in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama. Takoj ko prideta vanjo, bosta našla privezanega oslička, na katerem še nikoli ni sedèl noben človek. Odvežita ga in pripeljita.
3 In če vama kdo reče: Kaj delata to? recita: Gospod ga potrebuje in precej ga zopet pošlje sem. In če vama kdo reče: ›Zakaj to delata?‹ recita: ›Gospod ga potrebuje in ga bo takoj poslal nazaj sèm.‹«
4 In odideta ter najdeta žrebe privezano pri vratih zunaj na ulici in ga odvežeta. Odšla sta in našla oslička, privezanega pri vratih zunaj ob cesti, ter ga začela odvezovati.
5 In nekateri tistih, ki so ondi stali, jima reko: Kaj delata, da odvezujeta žrebe? Nekateri izmed tistih, ki so tam stali, so jima rekli: »Kaj delata? Zakaj odvezujeta oslička?«
6 Ona pa jim rečeta, kakor je bil Jezus naročil; in ju puste. Odgovorila sta jim, kakor je rekel Jezus, in so ju pustili.
7 In pripeljeta žrebe k Jezusu in denejo nanje oblačila svoja, in on sede nanje. Pripeljala sta k Jezusu oslička, položila nanj svoja plašča in sédel je nanj.
8 Mnogi pa pogrnejo oblačila svoja po cesti; a drugi steljejo mladičje, ki so ga nasekali po polju. Veliko ljudi je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa veje, ki so jih odlomili na poljih.
9
11,9: Ps 118,25.26
In tisti, ki ga spremljajo spredaj in zadaj, kličejo: Hosana
Glej Mt 21,9.
! Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem!
Tisti, ki so šli pred njim, in tudi tisti, ki so šli za njim, so vzklikali:
»Hozána!
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!
10 Blagoslovljeno kraljestvo, ki prihaja, kraljestvo očeta našega Davida! Hosana na višavah!
10 Blagoslovljeno kraljestvo našega očeta Davida, kraljestvo, ki prihaja!
Hozána na višavah!«
11 In Jezus pride v Jeruzalem in v tempelj; in ko si je vse ogledal, odide, ker je bil že večer, z dvanajsterimi v Betanijo.
11 In prišel je v Jeruzalem, v tempelj. Skrbno si je vse ogledal, in ker je bilo že pozno, je z dvanajsterimi odšel v Betanijo.
12
11,12–14: Mt 21,18.19
In ko so drugi dan šli iz Betanije, postane lačen.
Jezus je nejevoljen nad smokvinim drevesom
(Mt 21,18–19)
12 Ko so šli naslednji dan iz Betanije, je bil lačen.
13 In ugleda od daleč smokvo, ki je imela listje, pa pride, če morda kaj najde na njej; toda ko pristopi k njej, ne najde ničesar razen listja, kajti še ni bil čas za smokve. 13 Od daleč je zagledal smokvino drevo, ki je imelo listje. Šel je pogledat, če bi morda kaj našel na njem. Prišel je do njega, pa ni našel drugega kot listje; ni bil namreč čas za smokve.
14 In Jezus izpregovori in ji reče: Na vekomaj nikoli nihče s tebe sadu ne jej! In slišali so to učenci njegovi. 14 Tedaj mu je rekel: »Naj od tebe nikoli več nihče ne jé sadu!« In njegovi učenci so to slišali.
15
11,15–18: Mt 21,12–16; Lk 19,45–47; Jn 2,14–16
In pridejo v Jeruzalem. In ko stopi Jezus v tempelj, začne izganjati tiste, ki so v templju prodajali in kupovali, in prevrne mize menjalcem in stole prodajalcem golobov
Jezus očisti tempelj
(Mt 21,12–17; Lk 19,45–48; Jn 2,13–22)
15 Prišli so v Jeruzalem: Stopil je v tempelj in začel izganjati tiste, ki so v templju prodajali in kupovali. Menjalcem denarja je prevrnil mize, prodajalcem golobov pa stole
16 in ne pusti, da bi kdo nesel posodo skozi tempelj. 16 in ni pustil, da bi kdo kar koli nesel skozi tempelj.
17
11,17: a Iz 56,7; b Jer 7,11
In uči jih in jim reče: Mar ni pisano: »Dom moj naj se imenuje dom molitve vsem narodom«? A vi ste naredili iz njega razbojniško jamo.
17 Učil je in jim rekel: »Ali ni pisano:
Moja hiša naj se imenuje hiša molitve za vse narode,
vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo
18 In slišali so to višji duhovniki in pismarji in so iskali, kako bi ga pogubili; zakaj bali so se ga, ker se je vse ljudstvo čudilo nauku njegovemu.
18 Ko so to slišali véliki duhovniki in pismouki, so iskali način, kako bi ga umorili. Bali pa so se ga, ker je vse ljudstvo strmelo nad njegovim naukom.
19 In vsak večer je šel ven iz mesta.
19 Ko se je zvečerilo, je odhajal iz mesta.
20
11,20–24: Mt 21,19–22
In ko gredo zjutraj mimo, ugledajo smokvo, da je suha do korenine.
Nauk smokvinega drevesa
(Mt 21,18–22)
20 Ko so šli navsezgodaj mimo tiste smokve, so videli, da se je posušila do korenin.
21 In Peter se spomni in mu reče: Rabi, glej, smokva, ki si jo preklel, se je posušila. 21 Peter se je spomnil in mu rekel: »Rabi, poglej, smokva, ki si jo preklel, se je posušila.«
22 Jezus pa odgovori in jim veli: Imejte vero v Boga! 22 In Jezus jim je odgovoril: »Imejte vero v Boga!
23
11,23: Mt 17,20; 1 Kor 13,2
Resnično vam pravim: Če kdo reče tej gori: Vzdigni se in vrzi se v morje, in ne dvomi v srcu svojem, temveč veruje, da se zgodi, kar pravi, zgodilo se mu bode.
23 Resnično, povem vam: Kdor bo rekel tej gori: ›Vzdigni se in se vrzi v morje‹ in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo.
24 Zato vam pravim: Vse, karkoli v molitvi svoji prosite, verujte, da ste prejeli, in zgodi se vam. 24 Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo zgodilo.
25
11,25.26: Mt 6,14.15
In kadar stopite k molitvi, odpustite, če imate zoper koga kaj, da tudi Oče vaš, ki je v nebesih, vam odpusti vaše pregrehe. [26 Če pa vi ne odpustite, tudi vam ne odpusti Oče vaš, ki je v nebesih, vaših pregreškov.]
25 In kadar vstanete k molitvi, odpustite, če imate kaj proti komu, da vam tudi vaš Oče, ki je v nebesih, odpusti vaše prestopke.«
27
11,27–33: Mt 21,23–27; Lk 20,1–8
In pridejo zopet v Jeruzalem. In ko se je v templju izprehajal, pridejo k njemu višji duhovniki in pismarji in starešine
Od kod Jezusova oblast
(Mt 21,23–27; Lk 20,1–8)
27 In spet so prišli v Jeruzalem. Medtem ko je hodil po templju, so prišli k njemu véliki duhovniki, pismouki in starešine
28 in mu reko: S kakšno oblastjo delaš to? ali kdo ti je dal to oblast, da to delaš? 28 in so mu rekli: »S kakšno oblastjo to delaš? Kdo ti je dal to oblast, da to delaš?«
29 Jezus pa jim reče: Vprašal vas bom eno besedo, in odgovorite mi, pa vam povem, s kakšno oblastjo to delam. 29 Jezus pa jim je dejal: »Vprašal vas bom neko stvar. Odgovorite mi in povedal vam bom, s kakšno oblastjo to delam.
30 Krst Janezov, je li bil iz nebes ali od ljudi? Odgovorite mi! 30 Ali je bil Janezov krst iz nebes ali od ljudi? Odgovorite mi!«
31 In premišljevali so sami pri sebi, govoreč: Če rečemo: Iz nebes, poreče: Zakaj mu torej niste verovali? 31 Sami pri sebi so mislili in govorili: »Če rečemo: ›Iz nebes,‹ bo rekel: ›Zakaj mu torej niste verjeli?‹
32 Če pa rečemo: Od ljudi – bali so se ljudstva, kajti vsi so mislili o Janezu, da je bil res prerok. 32 Ali naj rečemo: ›Od ljudi?‹« Bali so se ljudstva, kajti Janeza so vsi imeli za resničnega preroka.
33 Pa odgovore Jezusu in reko: Ne vemo. In Jezus jim reče: Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam. 33 Zato so odgovorili: »Ne vemo.« In Jezus jim je rekel: »Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.«

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.535.694, danes: 25.233
Čas izvajanja programa: 0.05s