Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Marko 2

Sv. Marko :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2
1 In ko pride čez nekoliko dni zopet v Kafarnavm, začujejo, da je doma.
Jezus ozdravi hromega
(Mt 9,1–8; Lk 5,17–26)
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnáum, se je razvedelo, da je v hiši.
2 In precej se jih zbere mnogo, toliko, da niso imeli prostora tudi pred vrati ne. In govoril jim je besedo Božjo. Veliko se jih je zbralo, tako da še v preddverju ni bilo več prostora, in jim je govoril besedo.
3
2,3–12: Mt 9,2–8; Lk 5,18–26
Pa pridejo in prineso k njemu mrtvoudnega, ki so ga štirje nosili.
Tedaj so prišli in k njemu prinesli hromega, ki so ga štirje nosili.
4 In ko se mu niso mogli približati zavoljo množice, odkrijejo streho, kjer je bil; in ko so jo predrli, spuste doli posteljo, na kateri je mrtvoudni ležal. Ker ga zaradi množice niso mogli prinesti predenj, so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho; naredili so odprtino in spustili posteljo, na kateri je ležal hromi.
5 Ko pa vidi Jezus njih vero, reče mrtvoudnemu: Sin, odpuščeni so ti grehi. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: »Otrok, odpuščeni so ti grehi!«
6 Tam pa je sedelo nekaj pismarjev, ki so premišljali v srcih svojih: Sedelo pa je tam nekaj pismoukov, ki so v svojih srcih premišljevali:
7 Kaj ta tako govori? Boga preklinja! Kdo more odpuščati grehe, razen eden, Bog? »Kaj ta tako govori? To je bogokletje! Kdo more odpuščati grehe razen enega, Boga?«
8 In spoznavši precej z duhom svojim, da tako premišljajo sami pri sebi, jim reče Jezus: Kaj to premišljate v srcih svojih? Jezus je v duhu takoj spoznal, da pri sebi tako premišljujejo, in jim je rekel: »Kaj tako premišljujete v svojih srcih?
9 Kaj je laže, reči mrtvoudnemu: Odpuščeni so ti grehi, ali reči: Vstani in vzemi posteljo svojo in hodi? Kaj je laže: reči hromemu: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani, vzemi posteljo in hôdi‹?
10 Da boste pa vedeli, da ima Sin človekov oblast, na zemlji odpuščati grehe (veli mrtvoudnemu): 10 Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,«
11 Tebi pravim: Vstani, vzemi posteljo svojo in pojdi na dom svoj! 11 je rekel hromemu: »Pravim ti: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!«
12 In vstane in precej vzame posteljo ter odide vpričo vseh, da se vsi čudijo in Boga hvalijo, govoreč: Nikoli nismo kaj takega videli! 12 Ta je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven vpričo vseh, tako da so bili vsi iz sebe in so slavili Boga ter govorili: »Kaj takega še nikoli nismo videli.«
13 In zopet odide k morju. In vse ljudstvo je prihajalo k njemu, in jih je učil.
Jezus pokliče Levija
(Mt 9,9–13; Lk 5,27–32)
13 Spet je odšel k jezeru. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu in jih je učil.
14
2,14–22: Mt 9,9–17; Lk 5,27–38
In mimogrede ugleda Levija, sina Alfejevega, sedečega na mitnici, in mu reče: Pojdi za menoj! In vstane in gre za njim.
14 Spotoma je zagledal Levija, Alfejevega sina, ki je sedèl pri mitnici, in mu rekel: »Hôdi za menoj!« In ta je vstal in šel za njim.
15 In zgodi se, ko je sedel za mizo v hiši njegovi, da je tudi mnogo cestninarjev in grešnikov sedelo z Jezusom in njegovimi učenci; kajti veliko jih je bilo, in so hodili za njim. 15 In ko je bil pri mizi v njegovi hiši, je veliko cestninarjev in grešnikov sedelo z Jezusom in njegovimi učenci; bilo jih je namreč veliko in so hodili za njim.
16 In ko pismarji in farizeji vidijo, da jé s cestninarji in grešniki, reko učencem njegovim: Z mitarji in grešniki jé in pije! 16 Ko so pismouki med farizeji videli, da jé z grešniki in cestninarji, so rekli njegovim učencem: »Kako to, da jé s cestninarji in grešniki?«
17 In ko Jezus to sliši, jim reče: Zdravi ne potrebujejo zdravnika, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike. 17 Jezus je to slišal in jim rekel: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«
18 Učenci Janezovi in farizeji pa so se postili; ter pridejo in mu reko: Zakaj se Janezovi in farizejski učenci postijo, tvoji učenci se pa ne postijo?
Vprašanje posta
(Mt 9,14–17; Lk 5,33–39)
18 Janezovi učenci in farizeji so se postili. K Jezusu so prišli neki ljudje in mu rekli: »Zakaj se Janezovi učenci in učenci farizejev postijo, tvoji učenci pa se ne postijo?«
19 In Jezus jim reče: Ali se morejo svatje postiti, kadar je ženin z njimi? Dokler imajo s seboj ženina, se ne morejo postiti. 19 Jezus jim je rekel: »Ali se morejo svatje postiti, ko je ženin med njimi? Dokler imajo ženina med seboj, se ne morejo postiti.
20 Pridejo pa dnevi, ko se jim odvzame ženin; in tedaj se bodo postili tisti dan. 20 Prišli pa bodo dnevi, ko jim bo ženin vzet, in takrat, tisti dan, se bodo postili.
21 Nihče ne prišiva zaplate iz novega sukna na staro oblačilo, sicer odtrga nova zaplata še kaj od starega in luknja se naredi še hujša.
21 Nihče ne prišije krpe iz novega blaga na staro obleko, sicer nov našiv stari obleki kaj odtrga in nastane hujša raztrganina.
22 In nihče ne deva novega vina v stare mehove, sicer predere novo vino mehove, in vino pride v nič in tudi mehovi; temveč novo vino je vlivati v nove mehove. 22 In nihče ne vliva novega vina v stare mehove, sicer vino razžene mehove in je z mehovi vred uničeno, ampak dajejo novo vino v nove mehove.«
23
2,23–28: Mt 12,1–8; Lk 6,1–5
2,23: 5 Mz 23,26
In zgodi se, da je šel v soboto skozi setve, in učenci njegovi začno po poti grede trgati klasje.
Učenci v soboto smukajo klasje
(Mt 12,1–8; Lk 6,1–5)
23 Neko soboto je šel skozi žitna polja, in njegovi učenci so spotoma začeli smukati klasje.
24 Pa mu reko farizeji: Glej, kaj delajo v soboto, kar se ne sme? 24 Farizeji so mu govorili: »Glej, kaj delajo v soboto. To ni dovoljeno!«
25
2,25.26: 1 Sam 21,2–7
In jim reče: Niste li nikoli brali, kaj je storil David, ko je bil v sili in lačen, on in kateri so bili z njim?
25 Rekel jim je: »Ali niste nikoli brali, kaj je storil David, ko je potreboval in je bil lačen sam in tisti, ki so bili z njim?
26
2,26: 3 Mz 24,9
Kako je šel v hišo Božjo, ko je bil Abiatar veliki duhovnik, in je jedel predložene kruhe, ki jih ne sme nihče jesti razen duhovnikov, in je dal tudi tistim, ki so bili z njim?
26 Kako je ob času vélikega duhovnika Abjatárja stopil v Božjo hišo in jedel položene hlebe, ki jih smejo jesti samo duhovniki, in jih dal tudi tistim, ki so bili z njim?«
27 In jim reče: Sobota je ustvarjena zaradi človeka, a ne človek zaradi sobote. 27 Nato jim je govoril: »Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote.
28 Zato je Sin človekov tudi sobote gospodar. 28 Zato je Sin človekov gospodar tudi sobote.«

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.486.512, danes: 25.767
Čas izvajanja programa: 0.05s