Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Marko 4

Sv. Marko :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4
1
4,1–12: Mt 13,1–15; Lk 8,4–10
4,1: Lk 5,1–3
In zopet začne učiti ob morju. In zbere se pri njem tako velika množica, da mora stopiti v ladjo in sedeti v njej na morju; in vsa množica se razpostavi kraj morja po tleh.
Prilika o sejalcu
(Mt 13,1–9; Lk 8,4–8)
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Spet je začel učiti ob jezeru. Pri njem se je zbrala zelo velika množica, tako da je stopil v čoln in sedel v njem na jezeru, medtem ko je bila vsa množica na kopnem pri jezeru.
2 In mnogo jih je učil v prilikah in jim pravil v poučevanju svojem: Veliko jih je učil v prilikah in jim med svojim poučevanjem govoril:
3 Poslušajte! Glej, sejalec gre sejat. »Poslušajte! Sejalec je šel sejat.
4 In zgodi se, ko seje, da pade nekaj zrnja poleg ceste, in prilete ptice in ga pozobljejo. Pri sejanju je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale.
5 A drugo pade na skalnata tla, kjer nima veliko prsti, in precej požene, ker nima globoke zemlje. Drugo je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje.
6 Ko pa vzide sonce, uvene, in ker nima korenine, usahne. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo.
7 In drugo pade v trnje, in trnje vzraste in ga uduši, in ne prinese sadu. Spet drugo je padlo med trnje, in trnje je zrastlo ter ga zadušilo, da ni obrodilo sadu.
8 In drugo pade na dobro zemljo, in prinaša sad, ki raste in se množi in rodi po tridesetero in po šestdesetero in po stotero. Druga semena pa so padla na dobro zemljo, rastla, se množila in dajala sad; eno je obrodilo trideseternega, drugo šestdeseternega in spet drugo stoternega.«
9 In reče: Kdor ima ušesa, da sliši, naj sliši! In govoril je: »Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša!«
10 In ko je bil sam, ga vprašajo tisti, ki so bili pri njem z dvanajsterimi, po prilikah.
Namen prilik
(Mt 13,10–17; Lk 8,9–10)
10 Ko je bil na samem, so ga tisti, ki so bili skupaj z dvanajsterimi okrog njega, vprašali, kaj pomenijo prilike.
11 In jim reče: Vam je dana skrivnost kraljestva Božjega, onim pa, ki so zunaj, se vse godi v prilikah, 11 In govoril jim je: »Vam je dana skrivnost Božjega kraljestva; tistim, ki so zunaj, pa se vse daje v prilikah,
12
4,12: Iz 6,9.10
da »gledajoč vidijo, pa ne spoznajo, ter poslušajoč slišijo, pa ne razumejo: da se ne bi kdaj izpreobrnili, in bilo bi jim odpuščeno«.
12 da
gledajo, gledajo – pa ne vidijo,
poslušajo, poslušajo – pa ne doumejo,
da se ne spreobrnejo in se jim ne odpusti.«
13
4,13–20: Mt 13,18–23; Lk 8,11–15
In jim reče: Ne umete li te prilike? in kako boste vse prilike umeli?
Razlaga prilike o sejalcu
(Mt 13,18–23; Lk 8,11–15)
13 In govoril jim je: »Te prilike ne razumete? Kako boste potem doumeli vse prilike?
14 Sejalec seje besedo. 14 Sejalec seje besedo.
15 Ti so pa, ki so poleg ceste: kjer se seje beseda, in ko jo slišijo, precej pride satan in vzame besedo, ki je posejana vanje. 15 Ob poti, kjer se seje beseda, so tisti, ki sicer slišijo, toda brž pride satan in izruje vanje vsejano besedo.
16 In enako so ti, pri katerih je posejano na skalnata tla: ko slišijo besedo, jo precej z veseljem sprejmo; 16 Posejani na kamnita tla so tisti, ki besedo z veseljem sprejmejo, takoj ko jo slišijo,
17 pa nimajo korenine v sebi, temveč so nestanovitni; ko potem nastane stiska ali preganjanje zaradi besede, se precej pohujšajo. 17 a v sebi nimajo korenine, ampak so nestanovitni. Ko zaradi besede nastane stiska ali preganjanje, se takoj pohujšajo.
18 In drugi so, pri katerih je posejano v trnje: tisti, ki besedo slišijo, 18 Spet drugi so vsejani med trnje. To so tisti, ki besedo slišijo,
19 pa skrbi tega sveta in slepilo bogastva in želje po drugih rečeh se prikradejo in zaduše besedo in ostane brez sadu. 19 toda posvetne skrbi, zapeljivost bogastva in poželenja po drugih stvareh se prikradejo vanje in jim zadušijo besedo, tako da postane nerodovitna.
20 In ti so, pri katerih je na dobro zemljo posejano: ki besedo poslušajo in sprejemajo ter prinašajo sad, trideseteren, šestdeseteren in stoteren. 20 V dobro zemljo vsejani pa so tisti, ki besedo poslušajo, jo sprejmejo in obrodijo sad: eni trideseternega, drugi šestdeseternega in spet drugi stoternega.«
21
4,21–25: Lk 8,16–18
4,21: Mt 5,15; Lk 11,33
In jim reče: Se li mar prinaša sveča, da se postavi pod mernik ali pod posteljo? A ne, da se postavi na svečnik?
Svetilka pod mernikom
(Lk 8,16–18)
21 In govoril jim je: »Mar zato prinesejo svetilko, da jo postavijo pod mernik ali pod posteljo? Mar ne zato, da jo dajo na podstavek?
22
4,22: Mt 10,26; Lk 12,2
Kajti nič ni skritega, kar se ne bi razodelo, in nič ni tako skrivnega, da ne bi prišlo na svetlo.
22 Nič namreč ni skrito, če ne zato, da bi bilo razodeto, in nič ni postalo zakrito, če ne zato, da bi prišlo na dan.
23 Če ima kdo ušesa, da sliši, naj sliši! 23 Če ima kdo ušesa za poslušanje, naj posluša!«
24
4,24: Mt 7,2; Lk 6,38
In jim reče: Pomislite, kaj slišite! S kakršno mero merite, se odmeri vam in še pridene se vam.
24 In govoril jim je: »Pazíte, kaj poslušate! S kakršno mero merite, s takšno se vam bo merilo in še navrglo se vam bo.
25
4,25: Mt 13,12; 25,29; Lk 19,26
Kajti kdor ima, se mu bo dalo, a kdor nima, se mu odvzame tudi to, kar ima.
25 Kdor namreč ima, se mu bo dalo, in kdor nima, se mu bo vzelo tudi to, kar ima.«
26 In reče: Tako je s kraljestvom Božjim, kakor če človek vrže seme v zemljo,
Prilika o rastočem žitu
26 In govoril je: »Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo.
27 in spi in vstaja po noči in po dnevi, in seme poganja in raste, da on ne ve kako. 27 Spi in vstaja, ponoči in podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako.
28 Zemlja sama od sebe rodi sad: najprej steblo, potem klas, potem polno pšenico v klasu. 28 Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu.
29
4,29: Jl 4,13
Ko pa sad dozori, precej pošlje srp, kajti prišla je žetev.
29 Ko pa sad dozori, hitro zamahne s srpom, kajti prišla je žetev.«
30
4,30–32: Mt 13,31.32; Lk 13,18.19
In reče: S čim naj primerjamo kraljestvo Božje? ali v kakšni priliki naj ga upodobimo?
Prilika o gorčičnem zrnu
(Mt 13,31–32; Lk 13,18–19)
30 In govoril je: »Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga predstavimo?
31 Ono je kakor gorčično zrno, ki je, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji, 31 Takšno je kot gorčično zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji.
32 a ko je vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč, in poganja velike veje, da morejo ptice nebeške gnezditi pod senco njegovo. 32 Ko pa je vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice neba gnezditi v njegovi senci.«
33
4,33.34: Mt 13,34
In v mnogih takih prilikah jim je govoril besedo, v kolikor so jo mogli poslušati.
Zakaj v prilikah
(Mt 13,34–35)
33 V mnogih takih prilikah jim je govoril besedo, kakor so jo pač mogli poslušati.
34 Brez prilike pa jim ni govoril, a na samem je učencem svojim razlagal vse. 34 Brez prilike pa jim ni govoril; a svojim učencem je posebej vse razlagal.
35
4,35–41: Mt 8,18.23–27; Lk 8,22–25; Jn 6,16–21
In jim reče tisti dan, ko se je zvečerilo: Prepeljimo se na oni kraj.
Jezus pomiri vihar
(Mt 8,23–27; Lk 8,22–25)
35 Ko se je tisti dan zvečerilo, jim je rekel: »Prepeljimo se na drugo stran!«
36 In pusté množico ter ga vzemo s seboj, kakor je bil v ladji; tudi druge ladjice so bile z njim. 36 Ko so odslovili množico, so ga vzeli v čoln, kakor je bil. Tudi drugi čolni so pluli z njim.
37 Kar nastane velik vihar, in valovi so se zaganjali v ladjo, da se je že napolnjevala. 37 Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je bil že poln vode.
38 In on je bil na krmi, speč na blazini; in ga zbude in mu reko: Učenik, ali ti nič ni mar, da pogibljemo? 38 On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: »Učitelj, ti ni mar, da smo izgubljeni?«
39 In prebudivši se, zapreti vetru in reče morju: Umolkni, pomiri se! In preneha veter, in nastane velika tihota. 39 In vstal je, zapretil vetru in rekel jezeru: »Utihni! Molči!« In veter se je polegel in nastala je globoka tišina.
40 In jim reče: Kaj ste tako plašni? ali še nimate vere? 40 Njim pa je rekel: »Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere?«
41 In velik strah jih obide, in govore med seboj: Kdo vendar je ta, da sta mu celo veter in morje pokorna? 41 Prevzel jih je velik strah in spraševali so se: »Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?«

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.537.763, danes: 27.302
Čas izvajanja programa: 0.06s