Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Matevž 18

Sv. Matevž :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

18
1
18,1–5: Mr 9,33–37; Lk 9,46–48
18,1: Lk 22,24
Tisto uro pristopijo učenci k Jezusu, govoreč: Kdo je vendar največji v nebeškem kraljestvu? 2 In pokliče otroka in ga postavi sredi mednje, 3
18,3: Mr 10,15; Lk 18,17
in reče: Resnično vam pravim, če se ne izpreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. 4 Kdor se torej poniža kakor ta otrok, ta je največji v nebeškem kraljestvu. 5 In kdorkoli sprejme enega takšnega otroka v moje ime, sprejme mene. 6
18,6–9: Mr 9,42–48; Lk 17,1.2
Kdor pa pohujša enega teh malih, ki verujejo v mene, bi mu bilo bolje, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in bi ga potopili v globočino morja. 7 Gorje svetu zavoljo pohujšanja! Pohujšanja sicer morajo priti, toda gorje tistemu človeku, po katerem pride pohujšanje!
8
18,8: Mt 5,30
Če te pa pohujšuje roka tvoja ali noga tvoja, odsekaj jo in vrzi od sebe; bolje ti je hromemu ali brez roke priti v življenje, nego dve roki in dve nogi imeti in vrženemu biti v večni ogenj. 9
18,9: Mt 5,29
In če te pohujšuje oko tvoje, izderi ga in vrzi od sebe; bolje ti je z enim očesom priti v življenje, nego dve očesi imeti in vrženemu biti v peklenski ogenj. 10 Glejte, da ne zaničujete enega teh malih! Kajti pravim vam, da njih angeli v nebesih vedno gledajo obličje Očeta mojega, ki je v nebesih. [11
18,11: Lk 19,10
Zakaj Sin človekov je prišel, da zveliča, kar se je izgubilo.] 12
18,12–14: Lk 15,4–7
Kaj se vam zdi? Če ima kateri človek sto ovac in ena od njih zajde, ne pusti li on devetindevetdeseterih na gorah in ne pojde, da išče tiste, ki je zašla! 13 In če se zgodi, da jo najde, resnično vam pravim, da se je bolj veseli nego devetindevetdeseterih, ki niso zašle. 14 Tako ni volja Očeta vašega, ki je v nebesih, da se pogubi eden teh malih.
15
18,15: Lk 17,3
Če se pa pregreši brat tvoj [zoper tebe], pojdi in mu njegov pregrešek pokaži med seboj in njim samim. Če te posluša, si pridobil brata svojega. 16
18,16: 5 Mz 19,15
Če pa ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se opira na usta dveh ali treh prič vsaka beseda. 17 Če jih pa ne posluša, povej cerkvi; če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar. 18
18,18: Mt 16,19; Jn 20,23
Resnično vam pravim: Karkoli zvežete na zemlji, bo zvezano v nebesih, in karkoli razvežete na zemlji, bo razvezano v nebesih. 19 Zopet vam pravim: Če se dva izmed vas zedinita na zemlji v čemerkoli, da bosta za to prosila, se jima zgodi od Očeta mojega, ki je v nebesih. 20 Kajti kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.
21
18,21.22: Lk 17,3.4
Tedaj pristopi k njemu Peter in reče: Gospod, kolikokrat, ko se pregreši brat moj zoper mene, naj mu odpustim? Ali do sedemkrat? 22
18,22: 1 Mz 4,24
Jezus mu reče: Ne pravim ti do sedemkrat, marveč do sedemdesetkrat sedemkrat. 23 Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s hlapci svojimi. 24 In ko začne računiti, mu pripeljejo enega, ki je bil dolžen deset tisoč talentov
Blizu 50 milijonov kron. Talent je 4950 kron.
. 25 Ker pa ni imel s čim plačati, ukaže gospodar njegov prodati njega in ženo njegovo in otroke in vse, kar ima, in naj se mu plača. 26 Hlapec pa pade pred njega ter se mu poklanja, govoreč: Gospod, potrpi z menoj, in vse ti poplačam. 27 Gospodar tistega hlapca pa, ganjen usmiljenja, ga oprosti in mu odpusti dolg. 28 Ko pa ta hlapec gre od njega, najde enega svojih sohlapcev, ki mu je bil dolžen sto denarjev
Okoli 80 kron.
, ter ga zgrabi in davi, govoreč: Plačaj, kar si dolžen! 29 Njegov sohlapec pa pade k nogam njegovim ter ga prosi, rekoč: Potrpi z menoj, in vse ti poplačam. 30 On pa noče, temveč ga odvede in vrže v ječo, dokler ne plača dolga. 31 Ko pa vidijo sohlapci njegovi, kar se je zgodilo, se jim zelo užali; ter pridejo in natanko sporoče gospodarju svojemu ves dogodek. 32 Tedaj ga pokliče gospodar njegov in mu veli: Hudobni hlapec! ves tisti dolg sem ti odpustil, ker si me prosil; 33 ali bi ne bilo prav, da se tudi ti usmiliš sohlapca svojega, kakor sem se tudi jaz tebe usmilil? 34 In gospodar njegov se razjezi in ga izroči trinogom, dokler ne poplača vsega, kar mu je bil dolžen. 35 Tako bo storil tudi Oče moj nebeški vam, ako ne odpustite iz srca svojega vsakteri svojemu bratu.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 76.826.782, danes: 25.595
Čas izvajanja programa: 0.02s

Podpri nas, niè te ne stane
Podpri Sveto pismo, nič te ne stane!


Si že prebral velikonoèno izdajo Svetopisemskega glasnika? Prenesi in poglej.