Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Matevž 6

Sv. Matevž :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

6
1
6,1: Mt 23,5
Pazite, da ne boste izkazovali pravičnosti svoje pred ljudmi, da bi vas oni videli, sicer nimate plačila pri Očetu svojem, ki je v nebesih.
O miloščini
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
»Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli, sicer ne boste imeli plačila pri svojem Očetu, ki je v nebesih.
2 Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in po ulicah, da jih hvalijo ljudje. Resnično vam pravim: Prejeli so plačilo svoje.
Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in ulicah, da bi jih ljudje hvalili. Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo.
3 Ti pa kadar daješ miloščino, naj ne ve levica tvoja, kaj dela desnica tvoja: Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica.
4 da bode miloščina tvoja na skrivnem, in Oče tvoj, ki vidi na skrivnem, ti povrne. Tako bo tvoja miloščina na skrivnem, in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.«
5
6,5: Lk 18,10–14
In kadar molite, ne bodite kakor hinavci, kajti oni radi po shodnicah in po uličnih voglih stoječ molijo, da se kažejo ljudem. Resnično vam pravim: Prejeli so plačilo svoje.
O molitvi
(Lk 11,2–4)
»In kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in vogalih glavnih ulic, da se pokažejo ljudem. Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo.
6 Ti pa, kadar moliš, pojdi v izbo svojo in zapri duri svoje ter moli k Očetu svojemu, ki je na skrivnem, in Oče tvoj, ki vidi na skrivnem, ti povrne. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in môli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.
7 Kadar pa molite, ne govorite mnogo kakor pogani, kajti oni mislijo, da bodo uslišani zaradi obilih besed svojih. Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani; mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili.
8 Ne delajte se torej njim enakih: kajti Oče vaš ve, česa vam je treba, preden ga vi prosite. Ne postanite jim podobni, saj vaš Oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite.
9
6,9–13: Lk 11,2–4
Vi torej molite takole:
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi ime tvoje.
Vi torej molíte takóle:
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime.
10 Pridi kraljestvo tvoje.
Zgodi se volja tvoja
kakor v nebesih tako na zemlji.
10 Pridi tvoje kraljestvo.
Zgôdi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
11 Kruh naš vsakdanji daj nam danes.
11 Daj nam danes naš vsakdanji kruh;
12 In odpusti nam dolge naše,
kakor tudi mi odpuščamo dolžnikom svojim.
12 in odpústi nam naše dolge,
kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom;
13
6,13: 1 Let 29,11
In ne vpelji nas v izkušnjavo,
temveč reši nas zlega.
[Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na vekomaj. Amen.]
13 in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
14
6,14.15: Mr 11,25.26
Kajti če odpustite ljudem njih pregreške, odpusti tudi vam Oče vaš nebeški.
14 Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil.
15 Če pa ne odpustite ljudem njih pregreškov, tudi Oče vaš ne odpusti vaših pregreh. 15 Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov.«
16 Kadar se pa postite, ne delajte se žalostnih kakor hinavci; pačijo namreč obraze svoje, da pokažejo ljudem, da se postijo. Resnično vam pravim: Prejeli so plačilo svoje.
O postu
16 »Kadar se postite, se ne držite čemerno kakor hinavci; kazijo namreč svoje obraze, da pokažejo ljudem, kako se postijo. Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo.
17 Ti pa si, kadar se postiš, pomazili glavo in umij obraz: 17 Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz.
18 da te ne bodo videli ljudje, da se postiš, temveč Oče tvoj, ki je na skrivnem; in Oče tvoj, ki vidi na skrivnem, ti povrne. 18 Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu Očetu, ki je na skritem. In tvoj Oče, ki vidi na skritem, ti bo povrnil.«
19
6,19: Jak 5,2.3
Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer molj in rja razjedata in kjer tatovi podkopavajo in kradejo,
Zaklad v nebesih
(Lk 12,33–34)
19 »Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta molj in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo;
20
6,20.21: Lk 12,33.34
temveč nabirajte si zakladov v nebesih, kjer ne molj, ne rja ne razjedata in kjer tatovi ne podkopavajo in ne kradejo.
20 nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo.
21 Kajti kjer je zaklad tvoj, tam bode tudi srce tvoje. 21 Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.«
22
6,22.23: Lk 11,34–36
Svetilo telesu je oko. Če je torej oko tvoje zdravo, bo svetlo vse telo tvoje.
Svetilka telesa
(Lk 11,34–36)
22 »Svetilka telesa je oko. Če je torej tvoje oko čisto, bo svetlo vse tvoje telo.
23 Če je pa oko tvoje pokvarjeno, bo temno vse telo tvoje. Če je torej luč, ki je v tebi, tema, kolika je ta tema! 23 Če pa je tvoje oko pokvarjeno, bo temačno vse tvoje telo. Če je namreč luč, ki je v tebi, tema, kako velika je tema!«
24
6,24: Lk 16,13
Nihče ne more dvema gospodoma služiti: ker ali bo enega mrzil in drugega ljubil, ali bo enemu vdan in bo drugega zaničeval. Ne morete Bogu služiti in mamonu.
Bog in mamon
(Lk 16,13)
24 »Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu.«
25
6,25–33: Lk 12,22–31
Zato vam pravim: Ne skrbite za življenje svoje, kaj boste jedli in kaj boste pili, tudi ne za telo svoje, kaj boste oblekli. Mar ni življenje več nego hrana in telo več nego obleka?
Zaupanje in zaskrbljenost
(Lk 12,22–34)
25 »Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka?
26 Poglejte ptice pod nebom: ne sejejo in ne žanjejo in tudi ne spravljajo v žitnice, in Oče vaš nebeški jih živi. Mar niste vi veliko več od njih? 26 Poglejte ptice neba! Ne sejejo in ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški Oče hrani. Ali niste vi več vredni kot one?
27 Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo postavi svoji primakniti en komolec? 27 Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo dodati svojemu življenju en sam komolec?
28 In za obleko čemu skrbite? Poglejte lilije na polju, kako rastejo: ne trudijo se in ne predejo; 28 In za obleko, kaj skrbite? Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo,
29
6,29: 1 Kr 10,4–7; 2 Let 9,3–6
pravim vam pa, da se tudi Salomon v vsej slavi svoji ni oblekel kakor teh ena.
29 toda povem vam: Še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih.
30 Če pa travo na polju, ki danes stoji in jo jutri vržejo v peč, Bog tako oblači, mar ne bo mnogo bolj vas, maloverni? 30 Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni?
31 Ne skrbite torej in ne govorite: Kaj bomo jedli? ali kaj bomo pili? ali kaj bomo oblekli? 31 Ne skrbite torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹
32 Kajti vsega tega iščejo pogani. Saj Oče vaš nebeški ve, da vsega tega potrebujete. 32 Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete.
33 Ampak iščite najprej kraljestva Božjega in njegove pravičnosti, in vse to vam bo pridano. 33 Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo.
34 Ne skrbite torej za jutri; kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dosti ima vsak dan svojega zla. 34 Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo.«

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.535.965, danes: 25.504
Čas izvajanja programa: 0.07s