Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Matevž 9

Sv. Matevž :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

9
1 In stopi v ladjo ter se prepelje in pride v svoje mesto.
Jezus ozdravi hromega
(Mr 2,1–12; Lk 5,17–26)
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Stopil je v čoln, se prepeljal na drugo stran in prišel v svoje mesto.
2
9,2–8: Mr 2,3–12; Lk 5,18–26
In glej, prineso mu mrtvoudnega, ki je ležal na postelji. In ko vidi Jezus njih vero, reče mrtvoudnemu: Zaupaj, sin, odpuščeni so grehi tvoji.
In glej, prinesli so k njemu hromega, ki je ležal na postelji. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: »Bodi pogumen, otrok, odpuščeni so ti grehi!«
3 In glej, nekateri pismarji reko v sebi: Ta preklinja Boga. In glej, nekaj pismoukov je reklo v sebi: »Ta govori bogokletno.«
4 In ko vidi Jezus njih misli, reče: Zakaj mislite hudobno v srcih svojih? Jezus pa je spoznal njihove misli in dejal: »Zakaj v svojih srcih hudobno mislite?
5 Kaj je namreč laže, reči: Odpuščeni so ti grehi, ali reči: Vstani in hodi? Kaj je namreč laže: reči: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani in hôdi‹?
6 Da boste pa vedeli, da ima Sin človekov oblast, odpuščati na zemlji grehe (nato veli mrtvoudnemu): Vstani in vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom! Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,« je tedaj rekel hromemu: »Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!«
7 In vstane ter odide na svoj dom. In vstal je in šel domov.
8 Ko pa množice to vidijo, se prestrašijo in hvalijo Boga, ki je dal ljudem tako oblast. Ko so množice to videle, so se zbale in slavile Boga, ki je ljudem dal takšno oblast.
9
9,9–17: Mr 2,14–22; Lk 5,27–38
In gredé dalje odtod, ugleda človeka, ki sedi na mitnici, Matevža po imenu, in mu reče: Pojdi za menoj! In vstane ter odide za njim.
Jezus pokliče Mateja
(Mr 2,13–17; Lk 5,27–32)
Ko je Jezus šel od tam, je zagledal moža, imenovanega Matej, ki je sedèl pri mitnici, in mu je rekel: »Hôdi za menoj!« In ta je vstal in šel za njim.
10
9,10.11: Lk 15,1.2
In zgodi se, ko sedi v hiši za mizo, in glej, mnogo cestninarjev in grešnikov pride, in sedé z Jezusom in učenci njegovimi.
10 Medtem ko je bil v hiši pri mizi, je prišlo precéj cestninarjev in grešnikov. Jedli so z Jezusom in njegovimi učenci.
11 In ko farizeji to vidijo, reko njegovim učencem: Zakaj jé učenik vaš z mitarji in grešniki? 11 Farizeji so to opazili in govorili njegovim učencem: »Zakaj vaš učitelj jé s cestninarji in grešniki?«
12 Jezus pa to sliši in reče: Zdravi ne potrebujejo zdravnika, ampak bolni. 12 On pa je to slišal in rekel: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni.
13
9,13: a Mt 12,7; b Oz 6,6
Pojdite pa in učite se, kaj se pravi: »Usmiljenja hočem in ne daritve.« Nisem namreč prišel klicat pravičnih, temveč grešnike.
13 Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede: Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«
14 Potem pristopijo k njemu Janezovi učenci, govoreč: Zakaj se mi in farizeji tolikokrat postimo, tvoji učenci pa se ne postijo?
Vprašanje posta
(Mr 2,18–22; Lk 5,33–39)
14 Tedaj so stopili k njemu Janezovi učenci in rekli: »Zakaj se mi in farizeji toliko postimo, tvoji učenci pa se ne postijo?«
15 In reče jim Jezus: Se li morejo svatje žalostiti, dokler je ženin z njimi? Pridejo pa dnevi, ko se jim odvzame ženin, in tedaj se bodo postili. 15 Jezus jim je dejal: »Ali morejo svatje žalovati, dokler je ženin med njimi? Prišli pa bodo dnevi, ko jim bo ženin vzet, in takrat se bodo postili.
16 Nihče pa ne prišiva zaplate iz novega sukna na staro obleko, kajti taka zaplata odtrga od obleke še kaj, in luknja bode večja. 16 Nihče ne prišije krpe iz novega blaga na staro obleko. Našiv namreč obleko trga, da nastane še hujša raztrganina.
17 Tudi ne vlivajo novega vina v stare mehove, sicer mehovi popokajo in vino se razlije in mehovi se pokončajo; temveč novo vino vlivajo v nove mehove, in oboje se ohrani. 17 Novega vina tudi ne vlivajo v stare mehove, sicer mehovi počijo in vino se razlije, mehovi pa uničijo. Novo vino vlivajo v nove mehove in se ohrani oboje.«
18
9,18–26: Mr 5,22–43; Lk 8,41–56
Ko jim je to še govoril, glej, pride neki načelnik ter se mu poklanja, govoreč: Hči moja je ravnokar umrla; ali pridi in položi nanjo roko svojo, in oživela bo.
Oblastnikova hči in žena, ki je krvavela
(Mr 5,21–43; Lk 8,40–56)
18 Medtem ko jim je to govoril, je prišel neki oblastnik. Poklonil se mu je do tal in rekel: »Moja hči je pravkar umrla, vendar pridi, položi roko nanjo in bo živela.«
19 In Jezus vstane in gre za njim in učenci njegovi. 19 Jezus je vstal in šel za njim, skupaj s svojimi učenci.
20 In glej, žena, ki je imela krvotok dvanajst let, pririne od zadaj in se dotakne roba obleke njegove. 20 Tedaj se mu je od zadaj približala žena, ki je dvanajst let krvavela, in se je dotaknila roba njegove obleke.
21 Kajti dejala je sama pri sebi: Če se obleke njegove le dotaknem, ozdravim. 21 Pri sebi je namreč rekla: »Če se le dotaknem njegove obleke, bom rešena.«
22 Jezus se pa obrne in jo ugleda ter reče: Zaupaj, hči, tvoja vera te je rešila. In žena je bila zdrava od te ure. 22 Jezus pa se je obrnil, jo pogledal in dejal: »Bodi pogumna, hči, tvoja vera te je rešila.« In žena je bila od tiste ure rešena.
23 In ko pride Jezus v načelnikovo hišo, ugleda piskače in hrumeče ljudstvo 23 Ko je Jezus prišel pred oblastnikovo hišo ter videl piskače in razburjeno množico, je govoril:
24 in jim reče: Odstopite! kajti deklica ni umrla, temveč spi. A oni se mu posmehujejo. 24 »Umaknite se, saj deklica ni umrla, ampak spi.« Oni pa so se mu posmehovali.
25 Ko pa izžene ljudstvo, gre noter in jo prime za roko: in deklica vstane. 25 Ko so odstranili množico, je vstopil. Prijel jo je za roko in je vstala.
26 In glas o tem se raznese po vsej tisti deželi. 26 In glas o tem je šel po vsem tistem kraju.
27 In ko gre Jezus dalje odtod, prideta za njim dva slepca in vpijeta, rekoč: Usmili se naju, sin Davidov!
Jezus ozdravi dva slepa
27 Ko je Jezus odhajal od tam, sta šla za njim dva slepa in vpila: »Usmili se naju, Davidov sin!«
28 Ko pa dospe v hišo, pristopita slepca k njemu; in Jezus jima reče: Verujeta li, da morem to storiti? Rečeta mu: Da, Gospod. 28 Ko je stopil v hišo, sta slepa prišla k njemu. Jezus jima je rekel: »Ali verujeta, da morem to storiti?« »Da, Gospod,« sta mu dejala.
29 Tedaj se dotakne njunih oči, rekoč: Po vajini veri se vama zgôdi! 29 Tedaj se je dotaknil njunih oči in rekel: »Zgôdi se vama po vajini veri!«
30 In njune oči se odpro. In Jezus jima zapreti in veli: Glejta, da nihče ne zve. 30 In oči so se jima odprle. Jezus jima je nato ostro zabičal: »Glejta, da nihče ne izve!«
31 Ona pa izideta in ga razglasita po vsej tisti deželi. 31 Ko pa sta odšla, sta ga razglašala po vsej tisti deželi.
32 Ko pa ta dva odideta, glej, pripeljejo mu mutastega obsedenca.
Jezus ozdravi nemega
32 Ko sta odhajala, so privedli k njemu nemega človeka, ki je bil obseden.
33 In ko izžene zlega duha, mutec izpregovori. In množica se začudi in reče: Nikoli se ni videlo kaj takega v Izraelu. 33 Ko je bil demon izgnan, je nemi spregovoril. In množice so se začudile in govorile: »Nikoli se kaj takega ni videlo v Izraelu.«
34
9,34: Mt 10,25; 12,24; Mr 3,22; Lk 11,15
Farizeji pa reko: S poglavarjem hudičev izganja zle duhove.
34 Farizeji pa so govorili: »S poglavarjem demonov izganja demone.«
35
9,35: Mt 4,23; Mr 1,39; Lk 4,44
In hodil je Jezus po vseh mestih in vaseh, učeč po njih shodnicah in oznanjujoč evangelij kraljestva in ozdravljajoč vsako bolezen in vsako slabost.
Jezusovo sočutje
35 Jezus je obhodil vsa mesta in vasi. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsako bolezen in vsako slabost.
36
9,36: 4 Mz 27,17; 1 Kr 22,17; 2 Let 18,16; Ezk 34,5; Mr 6,34
Ko pa vidi množice, se mu zasmilijo; kajti bili so izmučeni in razkropljeni kakor ovce, ki nimajo pastirja.
36 Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja.
37
9,37.38: Lk 10,2
Tedaj reče učencem svojim: Žetve je sicer mnogo, ali delavcev malo.
37 Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je obilna, delavcev pa malo.
38 Prosite torej Gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na žetev svojo. 38 Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.«

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.488.377, danes: 27.632
Čas izvajanja programa: 0.07s