Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Rimljanom 4

Rimljanom :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4
1 Kaj torej porečemo, da je dosegel Abraham, naš prednik, po mesu?
Abrahamov zgled
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kaj bomo torej rekli, da je dosegel Abraham, naš praoče, po mesu?
2 Kajti če je bil Abraham opravičen iz del, se ima s čim hvaliti, ali ne pri Bogu. Če je bil namreč Abraham opravičen po delih, se ima s čim ponašati. Vendar ne pred Bogom.
3
4,3: 1 Mz 15,6; Gal 3,6
Ker kaj pravi pismo? »Veroval pa je Abraham Bogu, in zaračunilo se mu je za pravičnost.«
Kaj namreč pravi Pismo? Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost.
4 A tistemu, ki opravlja dela, se ne računi plačilo po milosti, temveč po dolžnosti. Kdor dela, temu se plačilo ne daje po milosti, ampak kot dolžno izplačilo.
5 Tistemu pa, ki ne opravlja del, a veruje v tega, ki opravičuje brezbožnega, se računi njegova vera za pravičnost. Kdor pa ne opravlja del, ampak veruje v tistega, ki opravičuje brezbožneža, temu se njegova vera šteje v pravičnost.
6 Kakor tudi David pravi, da je blagor človeku, ki mu Bog računi pravičnost brez del: Tako tudi David blagruje človeka, ki mu Bog prišteva pravičnost brez del:
7
4,7.8: Ps 32,1.2
»Blagor jim, ki so se jim odpustile nepostavnosti
in ki so jim grehi prikriti.
Blagor tistim, ki so jim nepostavnosti odpuščene
in so jim grehi pokriti;
8 Blagor možu, ki mu Gospod nič več ne računi greha.«
blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva greha.
9 Blagrovanje torej to velja li za obrezo ali tudi za neobrezo? Kajti pravimo: Abrahamu se je vera zaračunila za pravičnost.
Se torej blagrovanje nanaša na tistega, ki je obrezan, ali tudi na tistega, ki je neobrezan? Pravimo namreč: Vera je bila Abrahamu šteta v pravičnost.
10 Kako pa se mu je zaračunila? ko je bil v obrezi ali še v neobrezi? Ne v obrezi, ampak v neobrezi. 10 Kako mu je bila torej prišteta? Ko je bil obrezan ali ko je bil neobrezan? Ne, ko je bil obrezan, temveč ko je bil neobrezan.
11
4,11: 1 Mz 17,10
In znamenje obreze je prejel kot pečat pravičnosti vere, ki jo je imel v neobrezi, da bi bil oče vsem, ki verujejo v neobrezi, da bi se njim zaračunila pravičnost,
11 Saj je znamenje obreze dobil kot pečat pravičnosti, ta pa je izvirala iz vere, ki jo je bil prejel, ko je bil še neobrezan. To pa zato, da bi postal oče vseh neobrezanih, ki verujejo, da bi se pravičnost prištela tudi njim.
12 in da bi bil oče obreze tistim, ki so ne samo obrezani, ampak tudi hodijo po stopinjah vere očeta našega Abrahama, ki jo je imel v neobrezi. 12 Obenem pa naj bi postal tudi oče obrezanih, in sicer tistih, ki niso samo obrezani, temveč tudi hodijo po stopinjah vere, ki jo je imel naš oče Abraham, preden je bil obrezan.
13
4,13: 1 Mz 17,4–6; 22,17.18; Gal 3,29
Kajti ni se dala po postavi obljuba Abrahamu ali njegovemu semenu, da bode dedič sveta, ampak po pravičnosti vere.
Obljubo je Abraham prejel po veri
13 Kajti obljuba, ki je bila dana Abrahamu ali njegovemu potomstvu, da bodo dediči sveta, ni bila dana po postavi, ampak po pravičnosti, ki izvira iz vere.
14
4,14: Gal 3,18
Zakaj če so dediči ti, ki se drže postave, ničeva je vera in brez veljave obljuba.
14 Če bi namreč postali dediči tisti, ki se sklicujejo na postavo, bi se vera izvotlila, obljuba pa bi bila brez učinka.
15 Postava namreč napravlja jezo; kjer pa ni postave, tudi ni prestopka. 15 Kajti postava povzroča jezo. Kjer pa ni postave, tudi ni prestopka.
16
4,16: Gal 3,7
Zato je dediščina iz vere, da bode po milosti, da bi bila obljuba trdna vsemu semenu, ne samo temu, ki je iz postave, ampak tudi temu, ki je iz vere Abrahamove; ta je oče vseh nas
16 Potemtakem postajamo dediči po veri, tako da je dedovanje iz milosti in da je obljuba zagotovljena vsemu potomstvu, ne samo tistemu, ki izvira iz postave, ampak tudi tistemu, ki izvira iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh,
17
4,17: 1 Mz 17,5
(kakor je pisano: »Za očeta mnogih narodov sem te postavil«) pred obličjem Boga, kateremu je veroval, ki oživlja mrtve in kliče to, česar ni, kakor da je.
17 kakor je pisano: Postavil sem te za očeta mnogih narodov, pred Bogom, kateremu je verjel, in ki oživlja mrtve in kliče v bivanje stvari, ki jih ni.
18
4,18: 1 Mz 15,5
On je veroval v upanje, kjer ni bilo ničesar upati, da postane oče mnogih narodov, kakor mu je bilo rečeno: Tako bode seme tvoje.
18 Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno: Takó bo s tvojim potomstvom.
19
4,19: 1 Mz 17,17
In ne oslabevši v veri, ni gledal na svoje že omrtvelo telo, ker je imel blizu sto let, niti na odrevenelo maternico Sarino;
19 In vera se mu ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že zamrlo, saj je imel nekako sto let, in da je Sari naročje omrtvelo.
20 glede na obljubo Božjo pa ni dvomil v nejeveri, temveč ojačil se je v veri, in davši čast Bogu, 20 Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast Bogu,
21 je bil popolnoma prepričan, da ima moč tudi storiti, kar je obljubil. 21 popolnoma prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti.
22 Zato se mu je tudi zaračunilo za pravičnost.
22 Zato mu je tudi bilo to šteto v pravičnost.
23 Ni pa napisano samo zaradi njega, da se mu je zaračunilo,
23 To, da mu je bilo šteto, pa ni bilo zapisano samo zaradi njega,
24 ampak tudi zaradi nas, katerim ima biti zaračunjeno, ki verujemo v tistega, ki je obudil Jezusa, Gospoda našega, iz mrtvih; 24 temveč tudi zaradi nas. Saj bo šteto tudi nam, ker verujemo vanj, ki je obudil od mrtvih Jezusa, našega Gospoda:
25
4,25: Iz 53,4.5
ta je bil dan v smrt za grehe naše in je bil obujen za opravičenje naše.
25 on je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov in je bil obujen zaradi našega opravičenja.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 45.605.074, danes: 26.281
Čas izvajanja programa: 0.04s