Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Matevž 7

Sv. Matevž :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

7
1
7,1–5: Lk 6,37.38.41.42
Ne sodite, da ne boste sojeni. 2
7,2: Mr 4,24
Kajti s kakršno sodbo sodite, s tako bodo sodili vas; in s kakršno mero merite, s tako se bo merilo vam. 3 Kaj pa vidiš pazder v očesu brata svojega, bruna v očesu svojem pa ne čutiš? 4 Ali kako porečeš bratu svojemu: Daj, da izderem pazder iz očesa tvojega, in glej, bruno je v očesu tvojem? 5 Hinavec, izderi najprej bruno iz očesa svojega in potem izpregledaš, da izdereš pazder iz očesa bratu svojemu.
6 Ne dajajte svetega psom in ne mečite biserov svojih pred svinje, da jih ne poteptajo z nogami svojimi in se ne obrnejo ter vas raztrgajo.
7
7,7–11: Lk 11,9–13
Prosite, in dalo se vam bo; iščite, in našli boste; trkajte, in odprlo se vam bo. 8 Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu odpre. 9 Ali kdo izmed vas je človek, ki bi dal kamen sinu svojemu, če ga prosi kruha? 10 ali če prosi ribe, bi mu dal kačo? 11 Če torej vi, ki ste hudobni, znate dobre darove dajati otrokom svojim, koliko več dá Oče vaš, ki je v nebesih, dobrega tistim, ki ga prosijo? 12
7,12: Lk 6,31
Vse torej, kar hočete, da ljudje vam storé, tako storite tudi vi njim; zakaj to je postava in preroki.
13
7,13.14: Lk 13,24
Pojdite noter skozi tesna vrata: ker prostorna so vrata in široka je pot, ki vodi v pogubljenje, in mnogo jih je, ki po njej hodijo; 14 toda tesna so vrata in ozka je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.
15 Varujte se lažnivih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj so pa grabljivi volkovi. 16 Po njih sadovih jih spoznate. Se li bere s trnja grozdje ali z osata smokve? 17
7,17.18: Lk 6,43.44
Tako rodi vsako dobro drevo dober sad, slabo drevo pa rodi slab sad. 18 Dobro drevo ne more roditi slabega sadu, in slabo drevo ne more roditi dobrega sadu. 19
7,19: Mt 3,10; Lk 3,9
Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, se poseka in vrže na ogenj. 20
7,20: Mt 12,33
Torej po njih sadovih jih spoznate. 21
7,21–23: Lk 6,46; 13,25–27
Ne pride vsak, kdor mi pravi: Gospod, Gospod, v nebeško kraljestvo, ampak kdor izpolnjuje voljo Očeta mojega, ki je v nebesih. 22 Veliko mi jih poreče tisti dan: Gospod, Gospod, ali nismo prerokovali v tvojem imenu, in hudičev izganjali s tvojim imenom, in mnogo čudežev delali s tvojim imenom? 23
7,23: Ps 6,9
In tedaj jim povem očitno: Nikoli vas nisem poznal; poberite se od mene, ki delate krivico!
24
7,24–27: Lk 6,47–49
Vsak torej, kdor sliši te besede moje in jih izpolnjuje, bo podoben modremu možu, ki je sezidal hišo svojo na skalo; 25 in usula se je ploha in pridrle so reke in zapihali so vetrovi in se zagnali v tisto hišo, a ni padla, kajti postavljena je bila na skalo. 26 In vsak, kdor sliši te moje besede in ne dela po njih, je podoben neumnemu možu, ki je sezidal hišo svojo na pesek; 27 in ulila se je ploha in pridrle so reke in zapihali so vetrovi in udarili ob tisto hišo, in padla je, in njen pad je bil grozen.
28
7,28.29: Mr 1,22; Lk 4,32
In zgodi se, ko konča Jezus te besede, da se množice silno čudijo nauku njegovemu; 29 zakaj učil jih je, kakor kdor ima oblast, a ne kakor njih pismarji.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 63.969.946, danes: 30.374
Čas izvajanja programa: 0.03s