Svetopisemska družba Slovenije
SVETO PISMO (SSP)
za mobilne naprave

Iskano mesto:
ali  Beseda:

Izaija 19

Grožnja Egiptu
19
Izrek o Egiptu:

Glej, Gospod jezdi na hitrem oblaku
in pride v Egipt.
Egiptovski maliki se tresejo pred njim,
srce Egipčanov upada v njihovi notranjosti.
Izzval bom Egipčane proti Egipčanom
in bojeval se bo vsak proti svojemu bratu
in vsak proti svojemu bližnjemu,
mesto proti mestu, kraljestvo proti kraljestvu.
Duh Egipčanov se bo zmedel v njihovi notranjosti,
pogoltnil bom njihov nasvet.
Obračali se bodo na malike in rotilce,
na zaklinjevalce in vedeže.
Egipt bom dal
v roke trdemu gospodarju,
strog kralj jim bo gospodoval,
govori Gospod, Bog nad vojskami.

Voda v Nilu bo izhlapela,
reka bo usahnila in se posušila.
Rokavi reke se bodo usmradili,
egiptovski prekopi se bodo izpraznili in posušili,
trstje in ločje bo ovenelo.
Trava ob Nilu,
ob ustju Nila,
in vsa setev ob Nilu se bosta posušili,
izginili in ne bo ju več.

Ribiči bodo vzdihovali in žalovali,
vsi, ki mečejo trnek v Nil
in razpenjajo mrežo po vodi, bodo medleli.
Razočarani bodo tisti, ki pridelujejo česani lan,
in tisti, ki predejo bombaž.
10 Pazniki bodo potrti,
vsi dninarji zagrenjeni v duši.

11 Coanski prvaki so sami bedaki,
modri faraonovi svetovalci dajejo surove nasvete.
Kako morete praviti faraonu:
»Sin modrih sem, sin kraljev iz davnine!«
12 Kje so torej tvoji modrijani?
Naj ti vendar oznanijo in naj spoznajo,
kaj namerava Gospod nad vojskami z Egiptom.
13 Coanski prvaki so bedasti,
memfiški prvaki so zmedeni,
zapeljali so Egipt,
vogalni kamni njegovih rodov.
14 Gospod je natočil vanje
duha vrtoglavosti,
da zavajajo Egipt pri vseh njegovih dejanjih,
kakor omahuje pijanec, ko bruha.
15 Tako Egipt ne naredi ničesar več,
naj dela glava ali rep, krošnja ali ločje.
Egipčani in Asirci se bodo spreobrnili
16 Tisti dan bodo Egipčani podobni ženskam, trepetali bodo in se tresli pred zamahom roke Gospoda nad vojskami, ki jo bo vzdignil proti njim. 17 Judova dežela bo Egiptu v strah, vsakdo, ki mu bo omenjena, bo trepetal pred odločitvijo Gospoda nad vojskami, ki jo je naredil proti njemu.
18 Tisti dan bo pet mest v egiptovski deželi govorilo kánaanski jezik in prisegalo pri Gospodu nad vojskami, eno se bo imenovalo Sončno mesto.
19 Tisti dan bo Gospodov oltar sredi egiptovske dežele in Gospodov spominski steber ob njeni meji. 20 Ta bo za znamenje in pričevanje za Gospoda nad vojskami v egiptovski deželi. Ko bodo vpili h Gospodu zaradi zatiralcev, jim bo poslal rešitelja, ki jih bo branil in rešil. 21 Gospod se bo dal spoznati Egipčanom in Egipčani bodo tisti dan spoznali Gospoda. Služili mu bodo s klavnimi in jedilnimi daritvami, Gospodu bodo delali zaobljube in jih izpolnjevali. 22 Gospod bo udaril Egipt, udaril in ozdravil, obrnili se bodo h Gospodu, uslišal jih bo in ozdravil.
23 Tisti dan bo peljala cesta iz Egipta v Asirijo, Asirci bodo hodili v Egipt in Egipčani v Asirijo, Egipčani bodo skupaj z Asirci služili Gospodu.
24 Tisti dan bo Izrael tretji v zavezi z Egiptom in z Asirijo, kot blagoslov sredi zemlje, 25 ker ga bo Gospod nad vojskami blagoslovil in rekel: »Blagoslovljeno naj bo moje ljudstvo, Egipt, in delo mojih rok, Asirija, in moja dediščina, Izrael.«
 

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije
Za branje z mobilnika uporabite brezplačno aplikacijo Sveto pismo YouVersion!
 
Stran poganja BIBLIJA.net