Svetopisemska družba Slovenije
SVETO PISMO (SSP)
za mobilne naprave

Iskano mesto:
ali  Beseda:

Izaija 65

Izrael je uporno ljudstvo
65
Dal sem se poiskati tistim, ki niso po meni spraševali,
dal sem se najti tistim, ki niso po meni poizvedovali.
Rekel sem: »Glejte, tu sem, glejte, tu sem!«
narodu, ki ni klical mojega imena.
Ves dan sem iztegoval svoje roke
proti upornemu ljudstvu,
kajti to hodi po poti, ki ni dobra,
po svojih lastnih mislih,
k ljudstvu, ki me draži
vedno pred mojim obličjem,
ki opravlja žgalne daritve po vrtovih
in zažiga kadilo po opekah,
ki poseda po grobovih
in prenočuje po zapuščenih krajih,
ki uživa svinjsko meso
in ima v svojih posodah gnusno juho,
ki pravi: »Drži se zase,
ne bližaj se mi, svet sem zate!«
Ti so dim v mojem nosu,
ogenj, ki ves dan gori.
Glej, to je zapisano pred menoj:
Ne bom molčal, temveč bom poplačal,
poplačal bom v njihovo naročje:
vaše krivde in hkrati krivde vaših očetov,
govori Gospod,
ki so zažigali kadilo na gorah
in me sramotili po gričih,
odmeril bom njihovo plačilo
najprej v njihovo naročje.
Ostanek bo rešen
Tako govori Gospod:
Kakor se najde sok v grozdu
in rečejo: »Ne uničuj ga,
blagoslov je v njem!«
tako bom jaz storil zaradi svojih služabnikov,
ne bom uničil vsega.
Iz Jakoba bom dal iziti potomstvo,
iz Juda dediča svojih gorá,
moji izvoljenci jih bodo podedovali,
moji služabniki bodo prebivali tam.
10 Šarón bo pašnik za drobnico,
dolina Ahór bo počivališče za govedo:
za moje ljudstvo, ki me bo iskalo.
11 Vi pa, ki zapuščate Gospoda,
ki pozabljate na mojo sveto goro,
ki pripravljate mizo Sreči
in polnite vrč Usodi,
12 vas sem odločil za meč,
vsi se boste priklonili za zakol,
ker sem klical, pa niste odgovorili,
govoril, pa niste poslušali,
ampak ste delali hudo v mojih očeh
in ste si izvolili, kar mi ni po volji.
13 Zato tako govori Gospod Bog:
Glejte, moji služabniki bodo jedli,
vi pa boste stradali,
glejte, moji služabniki bodo pili,
vi pa boste žejni,
glejte, moji služabniki se bodo veselili,
vi pa se boste sramovali,
14 glejte, moji služabniki bodo vriskali od veselja v srcu,
vi pa boste vpili od bolečine v srcu
in tulili od bridkosti v duši.
15 Svoje ime boste zapustili mojim izvoljencem v kletev:
Gospod Bog te bo usmrtil,
svojim služabnikom pa bo dal drugo ime.
16 Kdor bo hotel biti blagoslovljen v deželi,
bo blagoslovljen v Bogu, ki je zvest,
kdor bo prisegal v deželi,
bo prisegal pri Bogu, ki je zvest,
kajti prejšnje stiske bodo pozabljene,
da, skrite bodo pred mojimi očmi.
Novo nebo in nova zemlja
17 Kajti glej, ustvaril bom novo nebo
in novo zemljo,
prejšnje reči ne bodo več prihajale v spomin,
ne bodo več prišle do srca.
18 Da, veselite in radujte se na veke
tega, kar bom ustvaril:
kajti glej, ustvaril bom Jeruzalem za radost,
njegovo ljudstvo za veselje.
19 Radoval se bom z Jeruzalemom
in se veselil nad svojim ljudstvom,
v njem ne bo več slišati glasu jokanja
ne glasu tarnanja.
20 Tam ne bo več
otročiča, ki bi živel le malo dni,
ne starca, ki bi ne dopolnil svojih dni,
kajti kdor bo umrl star sto let, bo umrl mlad,
kdor pa ne bo dočakal sto let, bo veljal za prekletega.
21 Zidali bodo hiše in v njih prebivali,
zasajali vinograde in uživali njihov sad.
22 Ne bodo zidali, drug pa prebival,
ne bodo sadili, drug pa užival,
kajti kakor so dnevi drevesa, bodo dnevi mojega ljudstva,
moji izvoljenci bodo uživali delo svojih rok.
23 Ne bodo se trudili zaman,
ne rojevali za naglo smrt,
saj bodo potomstvo Gospodovih blagoslovljencev –
in njihovi potomci z njimi.
24 Preden bodo klicali, bom odgovarjal,
ko bodo še govorili, bom usliševal.
25 Volk in jagnje se bosta skupaj pasla,
lev bo jedel slamo kakor govedo
in kača bo imela prah za svoj kruh.
Ne bodo škodovali ne uničevali
na vsej moji sveti gori,
govori Gospod.
 

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije
Za branje z mobilnika uporabite brezplačno aplikacijo Sveto pismo YouVersion!
 
Stran poganja BIBLIJA.net