Svetopisemska družba Slovenije
SVETO PISMO (SSP)
za mobilne naprave

Iskano mesto:
ali  Beseda:

Sodniki 1

Sodniki
Uvod
Uspehi in neuspehi izvoljenega ljudstva
1
Po Józuetovi smrti so Izraelovi sinovi vprašali Gospoda, rekoč: »Kdo izmed nas pojde prvi na vojsko proti Kánaancem?« Gospod je rekel: »Juda naj gre! Glejte, dal sem deželo v njegove roke.« Tedaj je rekel Juda svojemu bratu Simeonu: »Pojdi z menoj v moj delež na vojsko proti Kánaancem; potem grem tudi jaz s teboj v tvoj delež.« In Simeon je šel z njim. Juda je krenil in Gospod jima je dal v roke Kánaance in Perizéjce. Tako sta pobila deset tisoč mož v Bezeku. V Bezeku sta naletela na Adoní Bezeka, se z njim bojevala in porazila Kánaance in Perizéjce. Adoní Bezek pa je zbežal; tekla sta za njim, ga ujela in mu odsekala palce na njegovih rokah in njegovih nogah. Tedaj je rekel Adoní Bezek: »Sedemdeset kraljev z odsekanimi palci na svojih rokah in svojih nogah je pobiralo ostanke pod mojo mizo. Kar sem jaz storil, to mi je Bog povrnil.« Potem sta ga odpeljala v Jeruzalem in je tam umrl.
Judovi sinovi so se bojevali tudi proti Jeruzalemu, ga zavzeli, udarili z ostrim mečem in mesto požgali z ognjem. Potem so Judovi sinovi odšli in se bojevali s Kánaanci, ki so prebivali na pogorju, v Negebu in Šéfeli. 10 Nato je Juda šel nad Kánaance, ki so prebivali v Hebrónu. Hebrón se je prej imenoval Kirját Arba. Tam so ubili Šešája, Ahimána in Talmája.
11 Od tod je šel nad prebivalce Debírja. Debír se je prej imenoval Kirját Sefer. 12 Tedaj je rekel Kaléb: »Tistemu, ki udari Kirját Sefer in ga zavzame, bom dal svojo hčer Ahso za ženo.« 13 Zavzel ga je Otniél, Kenázov sin, mlajši Kalébov brat; in dal mu je svojo hčer Ahso za ženo. 14 Ko je ta prišla k njemu, jo je nagovarjal, naj prosi svojega očeta za polje. Spustila se je z osla in Kaléb ji je rekel: »Kaj ti je?« 15 Rekla mu je: »Daj mi blagoslov! Ker si me oddal v južno deželo, mi daj tudi studence z vodo!« In Kaléb ji je dal studence na višini in studence v nižini.
16 Sinovi Mojzesovega tasta Kenéjca so odšli z Judovimi sinovi iz Palmovega mesta v judovsko puščavo, južno od Aráda, in se naselili med ljudstvom. 17 Juda pa je s svojim bratom Simeonom šel dalje in udarila sta Kánaance, ki so prebivali v Cefátu. Pokončala sta mesto po zakletvi in mesto poimenovala Horma. 18 Nato je Juda zavzel Gazo in njeno ozemlje, Aškelón in njegovo ozemlje ter Ekrón in njegovo ozemlje. 19 Gospod je bil z Judom in zavzel je tudi pogorje. Ni pa mogel pregnati prebivalcev v dolini, kajti imeli so železne vozove.
20 Hebrón so dali Kalébu, kakor je govoril Mojzes, in ta je od tam pregnal tri Anákove sinove. 21 Benjaminovi sinovi pa niso mogli pregnati Jebusejcev, ki so prebivali v Jeruzalemu; tako so Jebusejci prebivali z Benjaminovimi sinovi do tega dne.
22 Tudi Jožefova hiša je šla, in sicer v Betel, in Gospod je bil z njimi. 23 Jožefova hiša je dala Betel ogledati; Betel pa se je prej imenoval Luz. 24 Stražarji so tedaj zagledali moža, ki je prihajal iz mesta. Rekli so mu: »Pokaži nam, prosimo, pot v mesto, pa ti izkažemo naklonjenost.« 25 Pokazal jim je vhod v mesto. Tedaj so udarili mesto z ostrim mečem, tistega moža in vso njegovo družino pa so izpustili. 26 Mož je odšel v deželo Hetejcev, tam sezidal mesto in ga poimenoval Luz. Tako se imenuje do tega dne.
27 Manáse pa ni mogel premagati Bet Šeána in njegovih naselij, Taanáha in njegovih naselij, prebivalcev iz Dora in njegovih naselij, prebivalcev iz Jibleáma in njegovih naselij ter prebivalcev iz Megída in njegovih naselij. Tako so Kánaanci še naprej prebivali v tej deželi. 28 Ko se je Izrael okrepil, je Kánaance podvrgel tlaki; popolnoma pa jih ni mogel pregnati.
29 Tudi Efrájim ni mogel pregnati Kánaancev, ki so prebivali v Gezerju. Tako so Kánaanci prebivali sredi med njimi v Gezerju.
30 Zábulon ni mogel pregnati prebivalcev Kitróna in prebivalcev Nahalóla. Kánaanci so prebivali sredi med njimi; bili pa so podvrženi tlaki.
31 Aser ni mogel pregnati prebivalcev Aka in prebivalcev Sidóna, Mahaléba, Ahzíba, Helbe, Aféke ter Rehóba. 32 Tako so Áserjevci prebivali med Kánaanci, prebivalci dežele, kajti niso jih pregnali.
33 Neftáli ni mogel pregnati prebivalcev Bet Šemeša in prebivalcev Bet Anáta. Tako je prebival med Kánaanci, prebivalci dežele. Toda prebivalci Bet Šemeša in prebivalci Bet Anáta so bili podvrženi tlaki.
34 Amoréjci so potisnili Danove sinove nazaj na pogorje in jim niso dovolili, da bi se spustili v dolino. 35 Tako se je Amoréjcem posrečilo, da so prebivali v Har Heresu, v Ajalónu in v Šaalbímu. Ko pa se je roka Jožefove hiše okrepila, so bili podvrženi tlaki. 36 Meja Amoréjcev je tekla od vzpona pri Akrabímu ter od Sele navzgor.
 

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije
Za branje z mobilnika uporabite brezplačno aplikacijo Sveto pismo YouVersion!
 
Stran poganja BIBLIJA.net