Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Knjige v EKU:

Stara zaveza
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Jozuetova knjiga
Knjiga sodnikov
Rutina knjiga
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga
Ezdrova knjiga
Nehemijeva knjiga
Esterina knjiga (1. del)
Jobova knjiga
Knjiga psalmov
Knjiga pregovorov
Pridigar (Kohelet)
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekijel
Danijel (1. del)
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobijeva knjiga
Juditina knjiga
Esterina knjiga (2. del)
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirahova knjiga
Baruh
Danijel (2. del)

Nova zaveza

Matejev evangelij
Markov evangelij
Lukov evangelij
Janezov evangelij
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  ŽJ  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  RVR95  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  VUL  GWH  SSPm Izbiraj med zbirkami za izbrani jezik   O prevodih Navodila
Jezik

Danijel (1. del) 5,1-30

Danijel (1. del) :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V. Baltazarjeva gostija
Oskrumba tempeljskih posod
5
Kralj Baltazar
5,1 Kralj Baltazar. Zadnji kralj novobabilonske države, Nabonid, je imel sina Baltazarja; dal mu je tako veliko oblast, da se je v ljudski govorici imenoval kralj in sin mogočnega Nabuhodonozorja. Baltazar je bil v Babilonu, ko je mesto prišlo v oblast Perzijca Cira leta 539. V tej zgodbi gre predvsem za nauk, da Bog kaznuje skrunitev svetih posod, in za resnico, da je le en pravi Bog.
je priredil veliko gostijo svojim tisoč velikašem, in skupaj s temi tisoči je pil vino.
5
Skupaj s poglavjema 2 in 4 je ta pripoved nov zgled Danielove modrosti. Tokrat Daniel ne bo razložil sanj, ampak skrivnostni napis na steni kraljeve palače, ki ga uradni vedeži niso mogli niti prebrati. Belšacárjevo gostijo lahko razumemo tudi kot prispodobo Božje sodbe nad Bogu sovražnim kraljem.
1
vino v judovskem bogoslužju ni bilo prepovedano (prim. Iz 25,6) in so ga že v 2. st. pr. Kr. uporabljali pri pashalnem obedu, posebno vlogo pa je imelo na poganskih veselicah.
V vinjenosti je Baltazar dal prinesti zlate in srebrne posode, ki jih je njegov oče Nabuhodonozor odnesel iz templja v Jeruzalemu, da bi iz njih pili kralj, njegovi velikaši, njegove soproge in njegove stranske žene.
2
Pomen zadnjih dveh besed je nejasen; mogoč prevod: njegove stranske žene in služkinje. Verjetno gre za ženske, ki so bile na kraljevem praznovanju. Ni izključeno, da so bile nekatere med njimi posvečene prostitutke.
Tedaj so prinesli zlate in srebrne posode, ki so jih odnesli iz templja, hiše božje v Jeruzalemu, in pili iz njih kralj, njegovi velikaši, njegove soproge in njegove stranske žene.
Pili so vino in slavili bogove iz zlata in srebra, brona, železa, lesa in kamna.
Skrivnostna roka piše
Ob isti uri so se prikazali prsti človeške roke in so pisali nasproti svečniku na pobeljeni steni kraljeve palače; kralj je opazil dlan roke, ki je pisala.
Tedaj je prebledelo kraljevo obličje in njegove misli so ga prestrašile, kolčni zgibi so popustili in njegova kolena so klecala.
Kralj je glasno zaklical, naj pripeljejo vedeže, kaldejce in zvezdarje. Kralj je spregovoril in rekel babilonskim modrecem: »Kdorkoli prebere to pisanje in razloži njega pomen, ta bo oblečen v škrlat, nosil bo zlato verižico na vratu in vladal bo kot tretji v kraljestvu.«
Prišli so vsi kraljevi modreci, a niso mogli pisanja brati in ne kralju razložiti njegovega pomena.
8
Položaj babilonskih modrecev je tukaj podoben položaju modrecev v Nebukadnezarjevih sanjah (prim. 2,4–12); spet smo pred uganko: kako da izvedenci ne znajo niti prebrati pisma, kaj šele poiskati njegovo razlago?
Tedaj se je kralj Baltazar zelo prestrašil, njegovo obličje se je spremenilo in njegovi velikaši so se zmedli.
Nasvet kraljice-matere
10 Zaradi klicev kralja in njegovih velikašev je stopila kraljica v hišo gostije. Kraljica je spregovorila in rekla: »Kralj, živi na veke! Tvoje misli naj te ne plašijo in tvoje obličje naj se ne spreminja!

10
kraljica: tukaj ni mišljena kraljeva žena, ampak kraljica mati (prim. v. 11), ki je imela v kraljestvu najpomembnejšo vlogo za kraljem. Vloga kraljice matere je izpričana v SZ (prim. 1 Kr 15,13; 2 Kr 10,13; 24,12.15; Jer 13,18; 29,2; 2 Krn 15,16).
11 V tvojem kraljestvu je mož, v katerem je duh svetih bogov. V dneh tvojega očeta so našli v njem razsvetljenje, razsodnost in modrost, kakor modrost bogov. Kralj Nabuhodonozor, tvoj oče, ga je postavil za predstojnika čarovnikov, vedeževalcev, kaldejcev in zvezdarjev, prav tvoj oče, o kralj.
12 Kajti Danijel, ki mu je kralj dal ime Baltazar, je človek izrednega duha, znanja in razsodnosti v razlaganju sanj, v razjasnjevanju ugank in v reševanju težkih vprašanj. Naj torej pokličejo Danijela, on razlago oznani!«
Danijel pred kraljem
13 Tedaj so Danijela pripeljali pred kralja. Kralj je spregovoril in Danijelu rekel: »Si li ti Danijel, eden izmed Judovih ujetnikov, ki jih je kralj, moj oče, pripeljal iz Judovega?
14 Slišal sem o tebi, da je duh bogov v tebi in da so našli pri tebi razsvetljenje, razsodnost in izredno modrost.
15 Pravkar so bili pripeljani predme modreci in čarovniki, da bi prebrali to pisanje in mi razodeli njegov pomen, pa niso mogli povedati, kaj pomeni.
16 O tebi pa sem slišal, da moreš dajati razlage in reševati težka vprašanja. Ako torej moreš prebrati pisanje in mi njega pomen razložiti, boš oblečen v škrlat, nosil boš zlato verižico na vratu in vladal boš kot tretji v kraljestvu.«
Danijelov govor
17 Tedaj je Danijel odgovoril in pred kraljem rekel: »Tvoji darovi naj ostanejo tebi in svoja darila daj drugemu! Toda pisanje preberem kralju in njega pomen razložim.
18 O kralj, Bog Najvišji je dal kraljestvo, veličino, čast in veličastvo Nabuhodonozorju, tvojemu očetu.
19 Zaradi veličine, ki mu jo je dal, so se tresla vsa ljudstva, narodi in jeziki ter trepetali pred njim. Kogar je hotel, je mogel ubiti, kogar je hotel, je mogel ohraniti pri življenju; kogar je hotel, je mogel povišati, in kogar je hotel, je mogel ponižati.
20 Ko pa se je prevzelo njegovo srce in se je njegov duh zakrknil v predrznosti, je bil pahnjen s kraljevega prestola in njegovo dostojanstvo mu je bilo odvzeto.
21 Iz družbe ljudi je bil vržen in njegovo srce je postalo podobno živalskemu; pri divjih oslih je bilo njegovo bivališče, travo so mu dajali jesti kakor govedu, rosa neba je močila njegovo telo, dokler ni spoznal, da ima Bog Najvišji oblast nad človeškim kraljestvom in da nadenj postavi, kogar hoče.
22 Tudi ti, njegov sin Baltazar, nisi ponižal svojega srca, dasi si vse to vedel,
23 ampak si se vzdignil zoper Gospoda nebes. Posode njegovega templja si dal prinesti predse, in ti si pil vino iz njih s svojimi velikaši, svojimi soprogami in svojimi stranskimi ženami. Slavil si bogove iz srebra in zlata, brona, železa, lesa in kamna, ki ne vidijo, ne slišijo in nimajo razuma. Toda Boga, v čigar oblasti je tvoj dih življenja in vsa tvoja pota, nisi častil.
23
bogove iz srebra ..., ki ne vidijo ... nimajo razuma: klasična prispodoba, ki jo srečamo, kadar gre za boj proti malikovanju; prim. Ps 115,5–7; Mdr 13,10–16.
24 Zato je poslal dlan roke in je bilo napisano to pisanje.
Razlaga pisanja
25 To je pisanje, ki je bilo napisano: Mene, tekel, parsin.
5,25 Mene, tekel, parsin. Besede so vzete iz slovarja o starovzhodnih utežeh in denarju: mene iz glagola mana, meriti, tekel iz glagola sakal, tehtati, parsin iz glagola feras ali peras, razdeliti.

25
Gr. in lat. imata na tem mestu samo tri izraze, ki bodo pozneje razloženi: mane, thekel, phares; zdi se, da gre za lažjo različico, kajti MT je mogoče razložiti tudi kot prešteta je mina, šekel in polovica šekla. Mina in šekel sta bili semitski denarni enoti (gl. preglednico denarnih enot), medtem ko izraz phares pomeni polovico (mine ali šekla).
26 To pa je razlaga besed: Mene: preštel je Bog tvoje kraljestvo in mu naredil konec.
27 Tekel: tehtan si bil na tehtnici in prelahek najden.
28 Parsin: razdeljeno bo tvoje kraljestvo in dano Medijcem in Perzijcem.«
28
Tudi tukaj je možna dvojna besedna igra izraza perés ›razdeljen‹ in mn. oblika parsín, kot jo srečamo v MT (v. 25), ›Perzijci‹.
Spolnitev prerokovanja
29 Tedaj je Baltazar ukazal, in oblekli so Danijela v škrlat, mu deli zlato verižico na vrat in nad njim razglasili, da bo kot tretji vladal v kraljestvu.
30 Isto noč je bil umorjen Baltazar, kaldejski kralj.

30
isto noč: tudi grška zgodovinarja Ksenofon (prim. Kirova vzgoja 7.5.11–31) in Herodot (prim. Zgodbe 1.188.191) poročata, da je bil Babilon zavzet ponoči in brez odpora, med pojedino zadnjega kralja.

Ekumenska izdaja, © 1974 United Bible Societies (Združene biblične družbe), © 2021 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 128.982.122, danes: 30.956
Cas izvajanja programa: 0.05s

Zakaj imamo prevod, ki je standardni?

Kupuj  z 10% velikonocnim popustom!

Kaj podariti birmancu? Darilo z vsebino, Sveto pismo!

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.