Sobre les versions de la Bíblia

BCI: "Bíblia Catalana Interconfessional"
Bíblia en català. Edició interconfessional
Edició bàsica.
Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides
DHH: Versió "Dios Habla Hoy"
Bíblia en espanyol actual. Edició interconfessional.
Edició bàsica.
Copyright © 2002 Societats Bíbliques Unides i Societat Bíblica d' Espanya
DHHn: Notes d'estudi per la DHH
Copyright © 2002 Societats Bíbliques Unides i Societat Bíblica d' Espanya
RVR95: Versió Reina-Valera Revisió 1995
Bíblia en espanyol literari
Edició bàsica.
Copyright © 1995 Societats Bíbliques Unides
RVR95n: Notes d'estudi per la RVR95
Copyright © 1995 Societats Bíbliques Unides
CEV: Contemporary English Version
Copyright: © 1999 American Bible Society
GNB: Good News Bible
(Today's English Version)
Copyright: © 1992 American Bible Society
WEB: World English Bible
Revisió contemporània de l'American Standard Version
Text: 16 febrer 2002; darrera actualització disponible a http://www.ebible.org/
Copyright:
Ús públic
ASV: American Standard Version, 1901
Copyright: Ús públic
KJV: King James Version, 1611
(Versió Autoritzada)
Copyright: Ús públic
SEG: Louis Segond, 1910
Bíblia en francès
Copyright: Ús públic
L45: Versió de Luter, 1545
Bíblia en alemany
Copyright: Ús públic
RUS: Versió Sinodal Russa, 1876
Copyright: Ús públic. Distribució: Societat Bíblica de Rússia
VLC: Vulgata Clementina, 1592
http://vulsearch.sourceforge.net
Copyright: Ús públic
VUL: Vulgata (Bíblia en llatí), segle IV-V
Edició crítico-textual
Copyright © 1969 Deutsche Bibelgesellschaft (Societat Bíblica Alemanya)
SSP: Versió Eslovena Estàndard
Segona edició, 1997
Copyright © 1996, 2000 Societat Bíblica d'Eslovènia
SSP-Op: Notes d'Estudi per la SSP
Copyright © 1996, 2000 Societat Bíblica d'Eslovènia
SSP-Ref: Referències Creuades per la SSP
Copyright © 1996, 2000 Societat Bíblica d'Eslovènia
SSP3 Versió Eslovena Estàndard
Edició bàsica, 2006
Copyright © 1996, 2003 Societat Bíblica d'Eslovènia
JUB:

Nou Testament del Jubileu (en eslovè), 1984
Copyright © 1990 Societats Bíbliques Unides
Inclou Salms, 1989, preedició de la SSP
Copyright © 1989 Mohorjeva družba Celje, utilitzat amb permís

EKU: Edició Ecumènica (en eslovè), 1974
Copyright © 1974 Societats Bíbliques Unides
CHR: Versió Chraska (en eslovè), 1914, 2017
Copyright © 1914 Societat Bíblica Britànica i Estrangera
DAL: Bíblia de Dalmatin (en eslovè), 1584
Text preparat per: Societat Bíblica d'Eslovènia, 2004.
Aquest projecte fóu co-finançat pel Ministeri de Cultura de la Rep. d'Eslovènia.
Aquesta versió està en preparació!

Les traduccions de la Bíblia tenen copyright. La seva utilització és permesa només d'acord amb les lleis internacionals sobre copyright.
L'ús de texts de la Bíblia Eslovena és legal només amb l'autorització escrita de la Societat Bíblica d'Eslovènia, Ljubljana.
L'ús d'altres texts és legal només amb l'autorització escrita dels propietaris del copyright.