Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. pismo Tesaloničanom 2

2. pismo Tesaloničanom :Uvod 1 2 3

Človek pogube
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kar pa zadeva prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa in našo združitev z njim, vas prosimo, bratje, da se ne pustite takoj zbegati v umu in vznemiriti ne po kakšnem duhu ne od besede ne od kakega pisma, kakor da je to od nas, češ da je Gospodov dan že nastopil. Naj vas nihče ne vara na kakršen koli način. Kajti prej mora priti odpad in se razodeti človek nepostavnosti, sin pogube. Ta se bo uprl in se povzdignil nad vse, kar se imenuje Bog ali uživa Božje češčenje, tako da se bo celo usedel v Božje svetišče in se razkazoval, da je Bog. Se ne spominjate, da sem vam pravil te reči, ko sem bil še pri vas? Veste pa tudi, kaj ga zdaj zadržuje, da se ne more razodeti pred časom. Skrivnost nepostavnosti je namreč že na delu; treba je samo, da se umakne on, ki zadržuje. In tedaj se bo razodel nepostavnež, ki ga bo Gospod Jezus usmrtil z dihom svojih ust in ga uničil z veličastjem svojega prihoda. Nepostavnežev prihod bo v skladu s satanovim delovanjem in se bo kazal z vso močjo, z znamenji in lažnimi čudeži. 10 Z vsakovrstnim krivičnim zapeljevanjem se bo predstavljal tistim, ki gredo v pogubo, ker niso sprejeli ljubezni do resnice, da bi bili rešeni. 11 Zato jim Bog pošilja delovanje blodnjave, da verjamejo láži: 12 tako bodo obsojeni vsi, ki niso verjeli resnici, temveč so pritrjevali krivičnosti.
Izvoljeni za odrešenje
13 Mi pa se moramo zmeraj zahvaljevati Bogu za vas, od Gospoda ljubljeni bratje, ker vas je Bog izvolil, da s posvečenjem Duha in z vero v resnico postanete prvina odrešenja. 14 V to vas je tudi poklical po našem evangeliju, da bi prišli do slave našega Gospoda Jezusa Kristusa. 15 Zato, bratje, stojte trdno in se držite izročil, o katerih vas je poučila bodisi naša beseda bodisi naše pismo. 16 Sam naš Gospod Jezus Kristus in Bog, naš Oče, ki nas je v svoji milosti vzljubil in nam dal neminljivo tolažbo in blago upanje, 17 pa naj opogumi vaša srca ter jih utrdi v vsakršnem dobrem delu in v vsakršni dobri besedi.

Izaija 27-28

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


27 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tisti dan bo GOSPOD s svojim težkim, velikim in močnim mečem kaznoval Leviatána, kačo, ki pobegne, Leviatána, zvito kačo, ubil bo zmaja, ki je v morju.
Božja vinska gorica
Tisti dan zapojte o vinski gorici:
»Jaz, GOSPOD, jo varujem,
vsak čas jo zalivam,
da je kdo ne poškoduje,
jo varujem noč in dan.
Ne srdim se:
Če mi daje robidovje in trnje,
grem v boj proti njej
in jo vso požgem.
Če pa hoče ostati v mojem varstvu,
naj sklene mir z menoj,
mir naj sklene z menoj.«
Bog bo obnovil Izraela
V prihodnjih dneh se bo Jakob ukoreninil,
Izrael bo brstel in cvetel
in napolnil zemeljski krog s sadom.

Mar ga je udaril, kakor je udaril tiste, ki so njega udarjali?
Mar ga je pobil, kakor je pobil tiste, ki so njega pobijali?
S pregonom in s pregnanstvom se je pravdal z njim,
odnesel ga je s svojim silnim vetrom, na dan, ko je zapihal vzhodnik.
Zato bo s tem poravnana Jakobova krivda,
in to bo ves sad očiščenja od njegovega greha:
ko bo vse oltarne kamne naredil
kakor zdrobljene apnenčaste kamne,
ašere in sončni stebri ne bodo več stali.
10 Kajti utrjeno mesto bo osamljeno,
naselbina izpraznjena in zapuščena kot puščava.
Tam se bo paslo tele,
tam bo počivalo in obiralo njegovo grmičevje.
11 Ko bo vejevje suho, se bo polomilo,
prišle bodo ženske in ga požgale.
Da, to ljudstvo ni razumno,
zato se ga njegov stvarnik ne bo usmilil,
njegov upodabljavec mu ne bo milostljiv.

12 Tisti dan bo GOSPOD otepel klasje od Evfrata do Egiptovskega potoka. In vi, Izraelovi sinovi, se boste zbrali drug za drugim. 13 Tisti dan bodo zatrobili na véliki rog: prišli bodo tisti, ki so se razgubili po asirski deželi, in tisti, ki so bili pregnani v egiptovsko deželo, in molili bodo GOSPODA na sveti gori v Jeruzalemu.
Grožnja Samariji
28 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Gorje prevzetni kroni Efrájimovih pijancev,
uvelemu cvetu njegove sijajne lepote,
na griču sredi rodovitne nižine omamljenih od vina.
Glej, Gospod ima silnega junaka,
ki z močjo ugonablja deželo,
kakor toča, ki klesti, in vihar, ki odnaša,
kakor poplavljajoče vode silnega naliva.
Poteptana bo z nogami
ponosna krona Efrájimovih pijancev.
In uvelemu cvetu njegove sijajne lepote,
na griču sredi rodovitne nižine,
se bo zgodilo kakor zgodnji smokvi pred poletjem,
če jo kdo zagleda:
komaj je v njegovi pesti, jo pogoltne.

Tisti dan bo GOSPOD nad vojskami krasna krona
in sijajen venec ostanku svojega ljudstva,
duh pravice tistemu, ki bo sedel in sodil,
in hrabrost tistim, ki bodo odbijali napad pri vratih.
Grožnja duhovnikom in lažnim prerokom
Tudi ti se izgubljajo zaradi vina
in blodijo zaradi opojne pijače,
duhovnik in prerok se izgubljata zaradi opojne pijače,
zmedena sta od vina.
Blodijo zaradi opojne pijače,
izgubljajo se v videnjih,
omahujejo v razsodbah.
Kajti vse mize so polne izbljuvkov,
ni mesta brez umazanije.

»Koga bo poučeval v znanju
in koga bo modril s svojim oznanilom?
Oproščene od mleka,
odstavljene od prsi?
10 Zapoved na zapoved, zapoved na zapoved,
pravilo na pravilo, pravilo na pravilo,
malo sèm, malo tja.«

11 Da, z jecljavimi ustnicami
in v tujem jeziku
bo govoril temu ljudstvu on,
12 ki jim je pravil:
»Tu naj bo počitek,
dajte počitka utrujenemu,
tu naj bo oddih.«
A niso hoteli poslušati.
13 Zato bo zanje GOSPODOVA beseda:
Zapoved na zapoved, zapoved na zapoved,
pravilo na pravilo, pravilo na pravilo,
malo sèm, malo tja,
da bodo šli in padli vznak,
se polomili, zapletli in ujeli.
Vogalni kamen – Mesija
14 Zato poslušajte GOSPODOVO besedo, vi, posmehljivci,
ki vodite to ljudstvo v Jeruzalemu!
15 Vi, ki pravite: »Sklenili smo zavezo s smrtjo,
naredili smo pogodbo s podzemljem.
Kadar pride poplavljajoča povodenj,
nas ne bo dosegla,
ker smo si laž postavili za zavetje
in se skrili v prevaro.«
16 Zato tako govori Gospod BOG:
Glej, utemeljil bom na Sionu kamen,
preizkušen kamen,
dragocen vogalni kamen, utemeljeni temelj,
kdor se nanj opre, ne bo omahnil.
17 Naredil bom pravico za merilno vrvico
in pravičnost za grezilo.
Toča bo potolkla zavetje laži
in skrivališče bo poplavila voda.
Konec posmehljivcev
18 Razdrla se vam bo zaveza s smrtjo
in vaša pogodba s podzemljem ne bo več veljala.
Kadar pride poplavljajoča povodenj,
vas bo zagrnila.
19 Kadar koli pride, vas zagrabi,
saj bo prihajala jutro za jutrom,
podnevi in ponoči.
Tedaj bo razumevanje slišanega zbujalo samo grozo.
20 Prekratka bo postelja, da bi se iztegnil,
odeja preozka, da bi se zavil.
21 Kajti kakor na gori Peracím se bo vzdignil GOSPOD,
kakor v dolini Gibeón se bo razsrdil,
da naredi svoje delo, presenetljivo delo,
da opravi svoje opravilo, čudno opravilo.
22 In zdaj se nikar ne posmehujte,
da se vam vezi ne bodo še zategnile.
Kajti slišal sem od Gospoda, BOGA nad vojskami:
odločeno je, da bo dokončno uničena vsa zemlja.
Za oranjem pride setev
23 Prisluhnite in poslušajte moj glas,
pazite in poslušajte moj govor.
24 Mar orač vse dni orje za setev,
obrača in brana svojo njivo?
25 Mar ni tako: ko ji poravna površje,
raztrosi koper, vrže kumino,
poseje pšenico,
proso in ječmen po lehah,
piriko na kraju?
26 Njegov Bog ga navaja, da pravilno ravna,
on ga poučuje.
Mlatič ravna pazljivo
27 Kopra vendar ne mlati s sanmi
in voznega kolesa ne zapeljuje na kumino,
temveč koper otepa s palico
in kumino s krepelcem.
28 Žito mlati s teptanjem,
vendar ga ne mlati kar naprej:
omane ga s kolesom in z govedom,
s konji pa ga ne tepta.
29 Tudi to prihaja od GOSPODA nad vojskami,
njegov načrt je čudovit,
njegov uspeh je velik.

Psalmi 118

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 118 (117)
Zahvala ljudstva ob prazniku
118 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober,
ker na veke traja njegova dobrota.

Naj vendar reče Izrael:
»Ker na veke traja njegova dobrota.«
Naj vendar reče Aronova hiša:
»Ker na veke traja njegova dobrota.«
Naj vendar rečejo tisti, ki se ga bojijo:
»Ker na veke traja njegova dobrota.«

Iz stiske sem klical GOSPODA,
GOSPOD me je uslišal na planem.
GOSPOD je na moji strani, ne bom se bal;
kaj mi more storiti človek?
GOSPOD mi je naklonjen, ko mi pomaga,
in jaz lahko gledam na tiste, ki me sovražijo.
Bolje se je zatekati h GOSPODU
kakor zaupati v človeka.
Bolje se je zatekati h GOSPODU
kakor zaupati v kneze.

10 Vsi narodi so me obkolili,
v GOSPODOVEM imenu, zares, jih posekam.
11 Obkolili so me, da, obkolili,
v GOSPODOVEM imenu, zares, jih posekam.
12 Obkolili so me kakor čebele;
ugasnejo kakor ogenj v trnju,
v GOSPODOVEM imenu, zares, jih posekam.
13 Sunil si me, sunil, da bi padel,
toda GOSPOD mi je pomagal.
14 GOSPOD je moja moč in moja pesem,
bil mi je v rešitev.

15 Glas vriskanja in zmagoslavja
v šotorih pravičnih:
»GOSPODOVA desnica dela mogočne reči,
16 GOSPODOVA desnica se je vzdignila,
GOSPODOVA desnica dela mogočne reči.«
17 Ne bom umrl, ne, živel bom
in pripovedoval o GOSPODOVIH delih.
18 GOSPOD me je kruto karal,
toda ni me izročil smrti.

19 Odprite mi vrata pravičnosti,
stopil bom skoznje, zahvalil se bom GOSPODU.
20 To so vrata h GOSPODU,
pravični stopajo skoznje.
21 Zahvaljujem se ti, ker si me uslišal
in si mi bil v rešitev.
22 Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogalni kamen.
23 Od GOSPODA je bilo to;
to je čudovito v naših očeh.
24 To je dan, ki ga je naredil GOSPOD,
radujmo se in se ga veselimo.
25 Prosimo te, GOSPOD, daj vendar rešitev!
Prosimo te, GOSPOD, daj vendar srečo!

26 Blagoslovljen, ki prihaja v GOSPODOVEM imenu,
blagoslavljamo vas iz GOSPODOVE hiše.
27 GOSPOD je Bog, on nas razsvetljuje;
povežite se v praznični sprevod z vejami,
vse do rogov oltarja.
28 Moj Bog si ti, hočem se ti zahvaljevati,
moj Bog, tebe hočem povzdigovati.
29 Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober,
ker na veke traja njegova dobrota.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.418, danes: 8.653
Čas izvajanja programa: 0.07s