Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Efežanom 2

Pismo Efežanom :Uvod 1 2 3 4 5 6

Od smrti k življenju
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, v katerih ste nekoč živeli na način tega sveta, ko ste sledili poglavarju oblasti zraka; ta duh zdaj deluje v sinovih neposlušnosti. Sicer pa smo nekoč tudi mi vsi živeli tako kot oni v svojih mesenih poželenjih; počenjali smo, kar sta hotela meso in razum, in smo bili po naravi otroci jeze kakor drugi. Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil – po milosti ste bili namreč rešeni – in z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu, da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo svoje milosti. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, vendar to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. 10 Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.
Edinost v Kristusu
11 Zato pomnite, da so vas, ki ste v mesu pogani, ti, ki se imenujejo obrezane, a so obrezani z roko v mesu, nekoč imenovali neobrezane. 12 Pomnite torej, da ste bili v tistem času ločeni od Mesija, zunaj Izraelovega občestva in tuji zavezam obljube. Bili ste brez upanja in v svetu brez Boga. 13 Zdaj pa ste v Kristusu Jezusu vi, ki ste bili nekoč oddaljeni, postali po Kristusovi krvi bližnji. 14 Kajti on je naš mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo. 15 V svojem mesu je odpravil postavo zapovedi v predpisih, da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka. Vzpostavil je mir 16 in po križu spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil sovraštvo. 17 Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in mir tistim, ki so bili blizu. 18 Kajti po njem imamo oboji dostop k Očetu v enem Duhu. 19 Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih in domačini pri Bogu. 20 Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov. Vogalni kamen pa je sam Kristus Jezus, 21 v katerem se zedinja celotna zgradba, tako da raste v svet tempelj v Gospodu. 22 Vanj se z drugimi tudi vi vzidavate za Božje bivališče v Duhu.

Ezekiel 6-7

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Proti častilcem malikov
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Sin človekov, upri svoj obraz k Izraelovim goram in prerokuj proti njim! Reci: Izraelove gore, poslušajte besedo Gospoda BOGA. Tako govori Gospod BOG goram in hribom, grapam in dolinam: Glejte, jaz bom pripeljal meč nad vas in uničil vaše višine. Vaši oltarji bodo opustošeni, vaši sončni stebri razbiti in vaše pobite bom vrgel pred vaše malike. Trupla Izraelovih sinov bom položil pred njihove malike in vaše kosti raztresel okoli vaših oltarjev. Povsod, kjer prebivate, bodo mesta opustošena in višine razdejane, tako da bodo vaši oltarji opustošeni in razdejani, vaši maliki razbiti in uničeni, vaši sončni stebri podrti in vaša dela odpravljena. Pobiti bodo padli v vaši sredi; tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Vendar bom pustil nekatere. Nekateri izmed vas bodo ubežali meču med narodi in bodo razkropljeni po deželah. Tedaj se me bodo tisti izmed vas, ki bodo ubežali, spominjali med narodi, kamor jih ujete odpeljejo; kajti strl bom njihovo vlačugarsko srce, ki se je odvrnilo od mene, in njihove oči, ki so se vlačugale z njihovimi maliki. Sami sebi se bodo studili zaradi hudobij, ki so jih počeli, zaradi vseh svojih gnusob. 10 Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD. Nisem jim zaman govoril, da jim povzročim to nesrečo.
Izraelovi grehi
11 Tako govori Gospod BOG: Ploskni z rokama in udari z nogo ter reci: »Gorje!« zaradi vseh strašnih gnusob Izraelove hiše. Zaradi njih bodo padli pod mečem, za lakoto in za kugo. 12 Kdor bo daleč, bo umrl za kugo; kdor bo blizu, bo padel pod mečem; kdor bo ostal in bo obvarovan, pa bo umrl za lakoto. Tako bom potešil svoj srd nad njimi. 13 Spoznali boste, da sem jaz GOSPOD, ko bodo njihovi pobiti ležali sredi malikov, okoli njihovih oltarjev, na vsakem visokem hribu, po vseh vrhovih gorá, pod vsakim zelenim drevesom in pod vsako košato terebinto, kjer koli so darovali prijetno dišavo vsem svojim malikom. 14 Iztegnil bom roko zoper nje in spremenil deželo v pustinjo in stepo, od puščave do Rible, po vseh njihovih bivališčih. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Skorajšnji konec
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je beseda GOSPODOVA, rekoč: Ti, sin človekov, tako govori Gospod BOG Izraelovi deželi:
Konec! Konec pride
nad štiri konce dežele.
Zdaj je konec s teboj.
Svojo jezo pošljem nadte,
sodil te bom po tvojih potih
in spravil nadte vse tvoje gnusobe.
Moje oko se te ne bo usmililo,
ne bom prizanesel.
Da, tvoje poti bom spravil nadte
in tvoje gnusobe bodo v tvoji sredi.
Tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Tako govori Gospod BOG:
Nesreča za nesrečo, glej, prihaja.
In konec prihaja, prihaja konec!
Zbudi se, k tebi, glej, prihaja!
Tvoja usoda te je zatekla,
prebivalec dežele!
Prihaja čas, blizu je dan:
bojnega hrupa, ne vriskanja po gorah.
Zdaj kmalu izlijem nadte svoj srd
in sprostim svojo jezo nad tabo.
Sodil te bom po tvojih potih
in spravil nadte vse tvoje gnusobe.
Moje oko se ne bo usmililo,
ne bom prizanesel.
Po tvojih potih ti bom povrnil
in tvoje gnusobe bodo v tvoji sredi.
Tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD, ki udari.
10 Glej, dan! Glej, prihaja!
Usoda prihaja na dan.
Palica cvete, nesramnost poganja.
11 Nasilje se razrašča v palico krivičnosti.
Nič ne bo ostalo od njih:
nič od njihovega obilja, nič od njihovega hrupa,
nihče ne bo žaloval za njimi.
12 Prihaja čas, približuje se dan!
Kupec naj se ne veseli in prodajalec naj se ne žalosti,
kajti srd je nad vso njegovo množico.
13 Prodajalec se namreč ne vrne več k prodanemu, čeprav je še med živimi, ker prerokovanje proti vsej njegovi množici ne bo preklicano. Zaradi svoje krivde ne bo nihče obvaroval svojega življenja.
14 Zatrobili so v rog in vse pripravili,
a nihče ne gre v boj,
ker je moj srd nad vso njegovo množico.
15 Zunaj je meč, znotraj sta kuga in lakota.
Kdor je na polju, umre pod mečem;
kdor pa je v mestu, ga požreta lakota in kuga.
16 Ubežniki, ki bodo utekli,
bodo po gorah kakor dolinski golobje
in vsi bodo žalostno grulili, vsak zavoljo svoje krivde.
17 Vse roke bodo obnemogle,
vsa kolena splahnela kakor voda.
18 Opašejo se z raševniki
in groza jih bo zajela.
Na vseh obrazih bo sramota,
pleša na vseh njihovih glavah.
19 Svoje srebro bodo odvrgli na ceste,
njihovo zlato bo postalo nesnaga.
Njihovo srebro in zlato jih ne bosta mogli rešiti na dan GOSPODOVEGA besa. Svoje duše ne bodo nasitili z njima in si ne napolnili trebuha; a prav zaradi njiju so si nakopali krivdo. 20 Svoj prelepi nakit so uporabljali za napuh in delali iz njega podobe svojih ostudnosti, svojih ogabnosti, zato jim to spremenim v nesnago.
21 Tujcem bom dal to v roke kot plen
in krivičnikom zemlje za rop,
da to oskrunijo.
22 Odvrnil bom svoje obličje od njih
in oskrunili bodo moj zaklad.
Razbojniki bodo vdrli vanj
in ga oskrunili.
23 Pripravi verigo,
kajti dežela je polna smrtnih obsodb
in mesto polno nasilja.
24 Pripeljal bom najhujše izmed narodov,
da se polastijo njihovih hiš.
Konec bom naredil prevzetnosti mogočnih
in njihova svetišča bodo oskrunjena.
25 Stiska prihaja; iskali bodo mir,
pa ga ne bo.
26 Nesreča za nesrečo pride,
slaba novica za slabo novico.
Tedaj bodo zahtevali videnje od preroka,
a duhovnikovega pouka
in nasveta starešin ne bo več.
27 Kralj bo žaloval,
knez se bo ogrnil v grozo
in ljudstvu dežele se bodo tresle roke.
Po njihovih potih bom ravnal z njimi,
po njihovih sodbah jih bom sodil.
Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.

Izaija 40

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

DRUGI DEL
Bog bo rešil svoje ljudstvo
40 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tolažite, tolažite moje ljudstvo,
govori vaš Bog.
Govorite hčeri jeruzalemski na srce
in ji kličite,
da je njena tlaka dokončana,
da je njena krivda poravnana,
ker je prejela iz GOSPODOVE roke
dvojno kazen za vse svoje grehe.

Glas kliče:
V puščavi pripravite pot GOSPODU,
zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu!
Vsaka dolina naj se vzdigne
in vsak hrib in grič naj se poniža,
kar je vijugasto, naj bo ravno,
in grebeni naj bodo ravnina.
Razodelo se bo GOSPODOVO veličastvo
in videlo ga bo hkrati vse meso,
kajti GOSPODOVA usta so govorila.

Glas pravi: »Kliči!«
Pa rečem: »Kaj naj kličem?«
»Vse meso je trava,
vsa njegova dobrota kot cvetica na polju.
Trava se posuši, cvetica ovene,
ko GOSPODOV dih pihne vanjo,
zares, ljudstvo je trava.
Trava se posuši, cvetica ovene,
beseda našega Boga pa obstane na veke.«
Hči sionska – znanilka veselja
Povzpni se na visoko goro,
znanilka veselja, Sion,
močno povzdigni svoj glas,
znanilka veselja, Jeruzalem,
povzdigni ga, ne boj se!
Povej Judovim mestom:
»Glejte, vaš Bog!
10 Glejte, Gospod BOG prihaja z močjo,
njegov laket vlada zanj.
Glejte, njegovo plačilo je z njim,
njegovo povračilo pred njim.
11 Kakor pastir pase svojo čredo,
jo zbira s svojim laktom,
jagnjeta nosi v svojem naročju,
počasi vodi doječe.«
Bog je velik
12 Kdo je s svojim prgiščem izmeril morja
in s pedjo razmejil nebo,
z merico zajel prah zemlje,
s tehtnico odtehtal gore
in s skodelicama griče?
13 Kdo je naperil GOSPODOVEGA duha
in ga kot njegov svetovalec poučil?
14 S kom se je posvetoval in ga je modril
ter ga učil poti pravice,
ga učil spoznanja
in mu kazal pot razumnosti?
15 Glej, narodi so kakor kaplja z vedra,
veljajo kakor prašek na tehtnici,
glej, otoke vzdiguje kakor zrna.
16 Libanon nima dovolj drv za ogenj,
njegovih živali ni dovolj za žgalno daritev.
17 Vsi narodi so kakor nič pred njim,
manj kakor nič in zmedo mu pomenijo.

18 Komu torej hočete primerjati Boga,
kakšno podobo hočete postaviti poleg njega?
19 Malika je ulil kovač,
zlatar ga je prevlekel z zlatom,
srebrar s srebrnimi verižicami.
20 Kdor je bil preubog za takšen dar,
je izbral les, ki ne trohni,
in si poiskal spretnega rezbarja,
da bi naredil malika, ki se ne bo majal.

21 Mar ne poznate, ali ne slišite?
Ali vam ni oznanjeno od začetka,
mar ne razumete temeljev sveta?
22 On je, ki prestoluje nad zemeljskim krogom,
katerega prebivalci so kakor kobilice,
ki razprostira nebo kakor pregrinjalo,
ga razpenja kakor šotor za prebivanje.
23 On, ki daje v nič kneze,
spravlja v zmedo zemeljske sodnike.

24 Komaj so vsajeni, komaj vsejani,
komaj se njihovo steblo ukorenini v zemlji,
že pihne vanje, da se posušijo
in vihar jih odnese kakor strnje.

25 »Komu me torej hočete primerjati,
da bi mu bil enak?« govori Sveti.
26 Povzdignite kvišku svoje oči in poglejte:
kdo je ustvaril te reči?
On, ki izpeljuje njihovo vojsko po vrsti
in kliče vse po imenu:
zaradi njegove vrhovne oblasti
in silne moči
nobena ne manjka.
Zaupajte Bogu
27 Zakaj torej praviš, o Jakob,
govoriš, o Izrael:
»Moja pot je zakrita GOSPODU,
moja pravica uhaja mojemu Bogu.«
28 Mar ne veš, ali nisi slišal:
GOSPOD je večni Bog,
Stvarnik koncev zemlje.
Ne omaga in ne opeša,
njegova razumnost se ne da raziskati.
29 Omagujočemu daje moč,
onemoglemu povečuje vzdržljivost.
30 Mladeniči omagujejo in pešajo,
mladci se spotikajo in padajo,
31 tisti pa, ki zaupajo v GOSPODA, obnavljajo svojo moč,
vzdigujejo trup kakor orli,
tekajo, pa ne opešajo,
hodijo, pa ne omagajo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.701.448, danes: 19.762
Čas izvajanja programa: 0.07s