Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Filipljanom 2,1-11

Pismo Filipljanom :Uvod 1 2 3 4

Ohranjajte edinost v ponižnosti
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Če torej premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo Duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolníte moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu.
Čeprav je bil namreč v podobi Boga,
se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom,
ampak je sam sebe izpraznil
tako, da je prevzel podobo služabnika
in postal podoben ljudem.
Po zunanjosti je bil kakor človek
in je sam sebe ponižal
tako, da je postal pokoren vse do smrti,
in sicer smrti na križu.
Zato ga je Bog povzdignil nad vse
in mu podaril ime,
ki je nad vsakim imenom,
10 da se v Jezusovem imenu
pripogne vsako koleno bitij
v nebesih, na zemlji in pod zemljo
11 in da vsak jezik izpove,
da je Jezus Kristus Gospod,
v slavo Boga Očeta.

Ezekiel 20

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Zgodovina izraelske nezvestobe
20 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V sedmem letu, v petem mesecu, desetega v mesecu je prišlo nekaj Izraelovih starešin povprašat za svèt GOSPODA in usedli so se pred mano. Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Sin človekov, govôri Izraelovim starešinam in jim reci: Tako govori Gospod BOG: Ste me prišli vprašat za svèt? Kakor jaz živim, ne pustim, da me vprašujete, govori Gospod BOG. Ali jih boš sodil, sin človekov, ali jih boš sodil? Oznani jim gnusobe njihovih očetov! Reci jim: Tako govori Gospod BOG: Tisti dan, ko sem izvolil Izraela, sem slovesno prisegel potomcem Jakobove hiše in se jim dal spoznati v egiptovski deželi. Slovesno sem jim prisegel in rekel: »Jaz sem GOSPOD, vaš Bog.« Tisti dan sem jim slovesno prisegel, da jih izpeljem iz egiptovske dežele v deželo, ki sem jo poiskal zanje, kjer se cedita mleko in med in je najlepša med vsemi deželami. Rekel sem jim: Vsak naj odvrže ostudnosti, na katerih se pasejo njegove oči. Nikar se ne oskrunjajte z egiptovskimi maliki! Jaz sem GOSPOD, vaš Bog. Pa so se mi upirali in me niso hoteli poslušati. Niso odvrgli ostudnosti, na katerih so se pasle njihove oči, niso zavrgli egiptovskih malikov.
Tedaj sem mislil izliti svoj srd nanje in stresti jezo nanje sredi egiptovske dežele. Pa sem storil drugače – zaradi svojega imena, da se ne bi skrunilo v očeh narodov, sredi katerih so bili, in pred očmi katerih sem se jim dal spoznati, ko sem jih izpeljal iz egiptovske dežele. 10 Izpeljal sem jih torej iz egiptovske dežele in jih pripeljal v puščavo. 11 Dal sem jim svoje zakone in jim dal spoznati svoje odloke, ki naj jih človek izpolnjuje, da bo živel po njih. 12 Tudi svoje sobote sem jim dal, da bi bile znamenje med menoj in njimi in bi spoznali, da jih jaz, GOSPOD, posvečujem. 13 Toda Izraelova hiša se mi je v puščavi upirala. Niso se ravnali po mojih zakonih in prezirali so moje odloke, ki jih mora človek izpolnjevati, da bo živel po njih. Tudi moje sobote so hudo skrunili.
Tedaj sem mislil izliti svoj srd nanje v puščavi, da bi jih iztrebil. 14 Pa sem storil drugače – zaradi svojega imena, da se ne bi skrunilo v očeh narodov, pred očmi katerih sem jih izpeljal. 15 Tudi sem jim v puščavi prisegel, da jih ne popeljem v deželo, ki sem jo določil zanje, v kateri se cedita mleko in med in je najlepša med vsemi deželami. 16 Prezirali so namreč moje odloke, niso se ravnali po mojih zakonih in skrunili so moje sobote, ker je njihovo srce hodilo za njihovimi maliki. 17 A moje oko se jih je usmililo: nisem jih uničil, nisem jih pokončal v puščavi.
18 Njihovim sinovom sem rekel v puščavi: Ne ravnajte se po zakonih svojih očetov, ne držite se njihovih navad in ne oskrunjajte se z njihovimi maliki! 19 Jaz sem GOSPOD, vaš Bog. Po mojih zakonih se ravnajte, mojih odlokov se držite in jih izpolnjujte! 20 Moje sobote posvečujte, da bodo znamenje med menoj in vami in da spoznajo, da sem jaz GOSPOD, vaš Bog. 21 A tudi sinovi so se mi upirali: niso se ravnali po mojih zakonih, niso se držali mojih odlokov, da bi jih izpolnjevali – človek pa jih mora izpolnjevati, da bo živel po njih; skrunili so moje sobote.
Tedaj sem mislil izliti svoj srd nanje in stresti jezo nanje v puščavi. 22 Pa sem umaknil svojo roko in storil drugače – zaradi svojega imena, da se ne bi skrunilo v očeh narodov, pred očmi katerih sem jih izpeljal. 23 Vendar sem jim v puščavi prisegel, da jih razkropim med narode in jih razpršim po deželah. 24 Saj niso izpolnjevali mojih odlokov, prezirali so moje zakone, skrunili moje sobote, in njihove oči so se obračale za maliki njihovih očetov. 25 Zato sem jim tudi jaz dal zakone, ki niso bili dobri, in odloke, po katerih niso mogli živeti. 26 Onečastil sem jih z njihovimi žrtvenimi darovi, s tem da so vse prvorojeno žrtvovali v ognju, da bi jih tako navdal z grozo in bi spoznali, da sem jaz GOSPOD.
27 Zato, sin človekov, govôri Izraelovi hiši in jim reci: Tako govori Gospod BOG: Tudi s temle so me sramotili vaši očetje in se pregrešili z nezvestobo do mene: 28 Ko sem jih pripeljal v deželo, ki sem jim jo s prisego obljubil, da jim jo dam, so darovali svoje klavne daritve, kjer koli so zagledali kak visok grič ali košato drevo. Tam so tudi oddajali svoje izzivalne darove, polagali svoje prijetne dišave in izlivali svoje pitne daritve. 29 Rekel sem jim: Kaj je ta višina, h kateri prihajate? In njeno ime se glasi Višina do tega dne. 30 Zato reci Izraelovi hiši: Tako govori Gospod BOG: Mar se ne oskrunjate po zgledu svojih očetov in se ne vlačugate z njihovimi ostudnimi maliki? 31 Ko prinašate svoje darove, ko izročate svoje sinove v ogenj, se oskrunjate z vsemi svojimi maliki do današnjega dne. In jaz naj pustim, da me sprašujete za svèt, Izraelova hiša? Kakor jaz živim, govori Gospod BOG, ne pustim, da me vprašujete!
32 Zagotovo se ne bo zgodilo, kar vam roji po glavi, ko govorite: »Bodimo kakor narodi, kakor rodovi po deželah, in častimo les in kamen!«
Bog bo obnovil Izraela
33 Kakor jaz živim, govori Gospod BOG, bom gotovo z mogočno roko, z iztegnjenim laktom in z izlitim srdom kraljeval nad vami! 34 Odpeljal vas bom izmed ljudstev in vas zbral iz dežel, kamor ste bili razkropljeni, z mogočno roko, z iztegnjenim laktom in z izlitim srdom. 35 Popeljal vas bom v puščavo ljudstev in tam vas bom sodil iz obličja v obličje. 36 Kakor sem sodil vašim očetom v puščavi egiptovske dežele, tako bom sodil vas, govori Gospod BOG. 37 Dal bom, da boste prešli pod palico, in vas spravil v vezi zaveze. 38 Izločil bom izmed vas tiste, ki se mi postavljajo po robu in se mi upirajo. Odpeljem jih iz dežele, v kateri so bivali kot tujci, vendar ne pridejo v Izraelovo deželo; tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD.
39 Vi pa, Izraelova hiša, tako govori Gospod BOG, le pojdite služit vsak svojemu maliku! A pozneje me boste gotovo poslušali in mojega svetega imena ne boste več skrunili s svojimi darovi in maliki.
40 Na moji sveti gori, na Izraelovi gorski višini, govori Gospod BOG, mi bo služila vsa Izraelova hiša, vsi v deželi. Tam jih bom dobrotno sprejel in tam bom zahteval vaše obljubljene darove in prvine vaših darov z vsemi vašimi svetimi darili. 41 Kakor prijetno vonjavo vas bom dobrotno sprejel, ko vas odpeljem izmed ljudstev in vas zberem iz dežel, kamor ste se razkropili. Tako se bom med vami izkazal svetega v očeh narodov. 42 Tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD, ko vas pripeljem v Izraelovo deželo, v deželo, ki sem jo vašim očetom s prisego obljubil, da jim jo dam. 43 Tam se boste spomnili svojih poti in vseh svojih dejanj, s katerimi ste se oskrunjali. Sami sebi se boste studili zaradi vseh hudobij, ki ste jih storili. 44 Tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD; tako bom storil z vami zaradi svojega imena, ne pa zavoljo vaših hudobnih poti in vaših zlobnih dejanj, Izraelova hiša, govori Gospod BOG.

Izaija 49

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Drugi spev o GOSPODOVEM služabniku
49 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Poslušajte me, otoki,
prisluhnite, ljudstva iz daljave!
GOSPOD me je poklical v materinem telesu,
mi dal ime že v materinem naročju.
Moja usta je naredil kakor oster meč,
skril me je v senci svoje roke,
naredil me je za gladko puščico,
me skril v svojem tulcu.
Rekel mi je: »Ti si moj služabnik,
Izrael, ki se bom v tebi poveličal.«
Jaz pa sem rekel: »Zaman sem se trudil,
v votlo in prazno sem potratil svojo moč.«
In vendar je moja pravica pri GOSPODU,
moje plačilo je pri mojem Bogu.

Zdaj pa govori GOSPOD,
ki me je v materinem telesu upodobil za svojega služabnika,
da bi Jakoba pripeljal spet k njemu
in Izraela zbral pri njem –
tako sem bil počaščen v GOSPODOVIH očeh
in moj Bog je bil moja moč –
rekel je:
»Premalo je, da kot moj služabnik
vzpostaviš le Jakobove rodove
in privedeš nazaj Izraelove rešence.
Zato sem te postavil za luč narodom,
da boš moje odrešenje do konca zemlje.«

Tako govori GOSPOD,
Izraelov odkupitelj, njegov Sveti,
njemu, ki je zaničevan do dna duše, preziran od tujega ljudstva
in hlapec vladajočim:
»Kralji bodo gledali in vstajali,
prvaki bodo padali na kolena
zaradi GOSPODA, ki je zvest,
zaradi Svetega Izraelovega, ki te je izvolil.«

Tako govori GOSPOD:
»Ob času milosti sem te uslišal,
na dan rešitve sem ti pomagal.
Varujem te in te postavljam
za zavezo ljudstvu,
da vzdigneš deželo
in dobiš opustošene dediščine,
da rečeš jetnikom: ›Pridite ven,‹
tem, ki so v temí: ›Prikažite se!‹
Pasli bodo po poteh,
po vseh golih gričih bo njihova paša.
10 Ne bodo lačni in ne bodo žejni,
vročina in sonce jih ne bosta mučila,
kajti vodil jih bo ta, ki je usmiljen z njimi,
spremljal jih bo k vodnim vrelcem.
11 Vse svoje gore bom naredil za pot,
moji cestni nasipi bodo visoki.
12 Glej, ti bodo prišli od daleč,
glej, oni s severa in z zahoda,
oni iz dežele Siním.«

13 Vriskajte, nebesa, in raduj se, zemlja,
gore, zaženite vrisk!
Kajti GOSPOD tolaži svoje ljudstvo
in se usmili svojih ubogih.
Prestolnica bo polna ljudstva
14 Hči sionska pa pravi: »Zapustil me je GOSPOD,
Gospod je name pozabil.«
15 Mar pozabi žena svojega otročiča
in se ne usmili otroka svojega telesa?
A tudi če bi one pozabile,
jaz te ne pozabim.
16 Glej, na obe dlani sem te napisal,
tvoje obzidje je vedno pred menoj.
17 Tvoji graditelji hitijo,
tvoji podiralci in uničevalci odhajajo od tebe.
18 Povzdigni svoje oči naokrog in poglej,
vsi se zbirajo, prihajajo k tebi.
Kakor jaz živim, govori GOSPOD,
vse té si boš ovesila kakor nakit,
se z njimi opasala kakor nevesta.

19 Kajti tvoje razvaline in tvoje podrtine,
tvoja opustošena dežela –
da, zdaj boš pretesna za vse prebivalce,
daleč bodo tisti, ki so te goltali.
20 Spet ti bodo pravili na ušesa
sinovi, ki si jih pogrešala:
»Pretesen je zame ta kraj,
umakni se mi, da bom lahko prebival.«
21 Tedaj boš rekla v svojem srcu:
»Kdo mi je té rodil?
Bila sem osamela in usahla,
pregnana in zavržena,
le kdo je té vzredil?
Glej, sama sem ostala,
od kod so torej tile?«

22 Tako govori Gospod BOG:
»Glej, svojo roko bom vzdignil proti narodom,
svoje znamenje bom zavihtel proti ljudstvom,
in prinesli bodo tvoje sinove v naročju,
nosili tvoje hčere na ramah.
23 Kralji bodo postali tvoji oskrbniki,
njihove kneginje tvoje dojilje.
Klanjali se ti bodo z obrazom do tal
in lizali prah tvojih nog.
In spoznala boš, da sem jaz GOSPOD,
da niso osramočeni tisti, ki vame zaupajo.«

24 »Mar je mogoče močnemu odvzeti plen,
mar more ujetnik uiti nasilniku?«
25 Da, tako govori GOSPOD:
»Ujetnik bo močnemu vzet
in plen bo nasilniku ušel.
S tvojimi pravdarji se bom jaz pravdal,
tvoje otroke bom jaz rešil.
26 Storil bom, da bodo tvoji zatiralci jedli lastno meso
in se opijali z lastno krvjo kakor z vinom.
In vse meso bo spoznalo,
da sem jaz, GOSPOD, tvoj rešitelj
in tvoj odkupitelj, Močni Jakobov.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.115, danes: 21.133
Čas izvajanja programa: 0.05s