Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Hebrejcem 2

Pismo Hebrejcem :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Veličina odrešenja
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zato moramo biti bolj pozorni na to, kar smo slišali, da nas tok ne odplavi. Kajti če se je beseda, ki so jo oznanjali angeli, izkazala za trdno in če je vsaka kršitev in neposlušnost dobila pravično povračilo, le kako bomo ušli mi, če nam ni mar za tako veliko odrešenje, o katerem je začel govoriti Gospod, in so ga tisti, ki so ga slišali, utrdili med nami. Zanj je pričal tudi Bog z znamenji in čudeži, z raznovrstnimi močmi in s podeljevanji Svetega Duha po svoji volji.
Začetnik odrešenja
Prihodnjega sveta, o katerem govorimo, namreč ni podredil angelom, kajti nekje je nekdo pričeval:
Kaj je človek, da se ga spominjaš,
sin človekov, da ga obiskuješ?
Naredil si ga malo nižjega od angelov,
s slavo in častjo si ga ovenčal
vse si položil pod njegove noge.
Ko mu je namreč vse podvrgel, ni pustil ničesar, kar mu ne bi bilo podvrženo. Zdaj sicer še ne vidimo, da mu je vse podvrženo. Gledamo pa njega, ki je bil postavljen malo nižje od angelov, Jezusa, kako je ovenčan s slavo in častjo, ker je pretrpel smrt, da bi po Božji milosti okusil smrt za vsakogar.
10 On, za katerega je vse in po katerem je vse, je namreč veliko sinov pripeljal v slavo. Zato se je spodobilo, da je tistega, ki je začetnik njihovega odrešenja, izpopolnil s trpljenjem. 11 Vsi so namreč iz enega, tisti, ki posvečuje, in tisti, ki so posvečeni. Zato ga ni sram, da jih imenuje brate, 12 ko pravi:
Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom,
sredi zbora te bom hvalil,
13 in spet:
Vanj bom zaupal,
in spet:
Glej, jaz in otroci, ki mi jih je dal Bog.
14 Ker pa so otroci deležni krvi in mesa, je prav tako tudi on privzel oboje, da bi s smrtjo onemogočil tistega, ki je imel smrtonosno oblast, to je hudiča, 15 in odrešil tiste, ki jih je strah pred smrtjo vse življenje vklepal v sužnost. 16 Toda ne zavzema se za angele, temveč za Abrahamovo potomstvo. 17 Zato se je moral v vsem izenačiti z brati, da je postal usmiljen, v tem, kar se nanaša na Boga, pa zanesljivi véliki duhovnik, ki opravlja spravno daritev za grehe ljudstva. 18 Ker je sam pretrpel preizkušnjo, lahko pomaga preizkušanim.

1. Mojzesova knjiga 46,31-47,31

1. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jakob se naseli v Gošenu
31 Potem je Jožef rekel bratom in očetovi hiši: »Pojdem poročat faraonu in mu rečem: ›Moji bratje in hiša mojega očeta, ki so bili v kánaanski deželi, so prišli k meni. 32 Ti možje so pastirji drobnice; kajti živinorejci so bili in so pripeljali svojo drobnico in govedo in vse, kar imajo.‹ 33 Če vas torej faraon pokliče in vpraša, kaj je vaš poklic, 34 recite: ›Živinorejci so bili tvoji služabniki od mladosti do zdaj, mi in naši očetje.‹ Tako boste smeli prebivati v gošenski deželi, kajti Egipčanom je zoprn vsak pastir drobnice.«
47 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Jožef je tedaj šel in povedal faraonu ter rekel: »Moj oče in moji bratje so prišli iz kánaanske dežele s svojo drobnico in govedom in z vsem, kar imajo; in glej, so v gošenski deželi.« Od vseh bratov jih je vzel pet in jih postavil pred faraona. Faraon je rekel njegovim bratom: »Kaj je vaš poklic?« Rekli so faraonu: »Pastirji drobnice so tvoji služabniki, mi in naši očetje.« Potem so rekli: »Prišli smo, da bi kot tujci prebivali v tej deželi; kajti ni paše za našo drobnico, ki jo imajo tvoji služabniki, ker lakota pritiska v kánaanski deželi. Zdaj pa prosimo, da bi smeli tvoji služabniki bivati v gošenski deželi.«
Faraon je tedaj rekel Jožefu: »Tvoj oče in tvoji bratje so prišli k tebi. Egiptovska dežela je pred teboj. V najboljšem delu dežele nasêli očeta in brate! Naj prebivajo v gošenski deželi! In če veš, da so med njimi zmožni možje, jih postavi za nadzornike moje živine!«
Potem je Jožef pripeljal očeta Jakoba in ga predstavil faraonu. Jakob je blagoslovil faraona. In faraon je rekel Jakobu: »Koliko let je tvojega življenja?« Jakob je rekel faraonu: »Dni mojega popotovanja je sto trideset let; malo jih je in huda so bila leta mojega življenja in ne dosegajo let življenja mojih očetov v dnevih njihovega popotovanja.« 10 Potem je Jakob blagoslovil faraona in odšel izpred faraonovega obličja.
11 Jožef je naselil očeta in brate in jim dal posest v egiptovski deželi, v najboljšem delu dežele, v Ramesésovi pokrajini, kakor je zapovedal faraon. 12 In Jožef je preskrboval očeta in brate in vso očetovo hišo z živežem po številu otrok.
Jožefova uprava v času lakote
13 V vsej deželi ni bilo kruha, kajti lakota je hudo pritiskala. Egiptovska in kánaanska dežela sta bili izčrpani od lakote. 14 Jožef je pobral ves denar, ki se je našel v egiptovski in v kánaanski deželi, za žito, ki so ga kupovali; in ta denar je spravil v faraonovo hišo. 15 Ko je pošel ves denar v egiptovski in v kánaanski deželi, so prihajali vsi Egipčani k Jožefu in govorili: »Daj nam kruha! Zakaj bi umirali pred teboj, ker je zmanjkalo denarja?« 16 Jožef je rekel: »Pripeljite svojo živino in dam vam ga v zameno zanjo, če je zmanjkalo denarja.« 17 Ko so pripeljali svojo živino k Jožefu, jim je dal živeža v zameno za konje, drobnico, govedo in osle. Tako jih je preskrbel za to leto z živežem v zameno za njihovo živino. 18 Ko je preteklo to leto, so tudi drugo leto prišli k njemu in mu rekli: »Ne moremo ti prikrivati, moj gospod, da je denar pošel in da je naša živina prešla v last mojega gospoda. Nič drugega ne ostaja pred mojim gospodom kakor naša telesa in naša zemlja. 19 Zakaj bi umirali pred tvojimi očmi s svojo zemljo vred? Kupi nas in našo zemljo za živež, pa bomo mi in naša zemlja zasužnjeni faraonu. Daj semena, da ostanemo pri življenju in ne umremo in da zemlja ne bo opustošena!« 20 Tako je Jožef kupil vso egiptovsko deželo za faraona, kajti vsak Egipčan je prodal svoje polje, ker jih je stiskala lakota; in dežela je postala faraonova lastnina.
21 Ljudstvo pa je preselil v mesta od enega do drugega konca egiptovske pokrajine.
22 Le zemlje duhovnikov ni pokupil, kajti duhovniki so imeli od faraona določen dohodek in so živeli od tega dohodka, ki jim ga je dal faraon; zato jim ni bilo treba prodati zemlje.
23 Tedaj je Jožef rekel ljudstvu: »Glejte, danes sem kupil vas in vašo zemljo za faraona. Tu imate seme, da posejete zemljo. 24 Od pridelkov boste dali eno petino faraonu, štiri petine pa boste imeli kot seme za polje in kot hrano zase, za tiste, ki živijo v vaših hišah, in za hrano svojih otrok.« 25 Rekli so: »Ohranil si nam življenje. Da bi le našli naklonjenost v tvojih očeh, moj gospod, pa bomo radi za sužnje faraonu!« 26 Tako je Jožef naredil zakon o egiptovski zemlji, ki velja še danes, da gre petina faraonu. Samo zemlja duhovnikov ni postala faraonova.
Jakobova oporoka
27 Izrael se je naselil v egiptovski deželi v gošenski pokrajini. Dobili so jo v last, bili so rodovitni in so se silno namnožili. 28 Jakob pa je živel v egiptovski deželi sedemnajst let in vseh Jakobovih dni, let njegovega življenja, je bilo sto sedeminštirideset let.
29 Ko so se Izraelu približali dnevi njegove smrti, je poklical sina Jožefa in mu rekel: »Če sem našel naklonjenost v tvojih očeh, položi, prosim, svojo roko pod moja ledja in izkaži mi dobroto in zvestobo; nikar me ne pokoplji v Egiptu! 30 Pri svojih očetih bi rad počival; pelji me nazaj iz Egipta in me pokoplji v njihovem grobišču!« Rekel je: »Storil bom po tvoji besedi.« 31 Ko je rekel: »Prisezi mi!« mu je prisegel. In Izrael se je priklonil proti vzglavju svoje postelje.

Psalmi 37

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 37 (36)
Navidezna sreča krivičnih
37 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidov psalm.
Alef
Ne razburjaj se nad hudobneži,
ne zavidaj tistim, ki delajo izprijeno,
zakaj kakor trava bodo hitro oveneli,
kakor zeleno zelišče bodo usahnili.
Bet
Zaupaj v GOSPODA in delaj dobro,
prebivaj v deželi in se pasi v zaupanju.
Razveseljuj se v GOSPODU,
pa ti bo dal, kar želi tvoje srce.
Gimel
Izroči svojo pot GOSPODU,
zaupaj vanj, in on bo storil.
Dal bo, da tvoja pravičnost zasije kakor luč,
tvoja pravica kakor poldan.

Dalet
Bodi miren pred GOSPODOM, zaupaj se mu;
ne huduj se nad tistim, ki mu pot uspeva,
nad možem, ki dela hudobne načrte.
He
Popusti v jezi, zapusti srditost;
ne huduj se, to bi se slabo končalo.
Zakaj hudobneži bodo iztrebljeni,
kateri pa upajo v GOSPODA, bodo dedovali deželo.
Vav
10 Še malo, in ni več krivičnika;
pregledaš njegov prostor, pa ga ni več.
11 Ponižni pa bodo dedovali deželo,
oživljali se bodo ob velikem miru.

Zajin
12 Krivični snuje hudoben načrt zoper pravičnega,
z zobmi škriplje zoper njega.
13 Gospod se mu smeje,
ker vidi, da prihaja njegov dan.
Het
14 Meč so potegnili krivični,
napeli so svoje loke,
da bi pobili nesrečnega in ubogega,
da bi poklali tiste, ki hodijo po pravi poti.
15 Njihov meč bo prišel v njihova srca,
njihovi loki se bodo polomili.

Tet
16 Večje dobro je malenkost za pravičnega,
kakor bogastvo mnogih krivičnih,
17 zakaj lakti krivičnih se bodo polomili,
pravične pa podpira GOSPOD.
Jod
18 GOSPOD pozna dneve popolnih,
njihova dediščina bo ostala na veke.
19 Ne bodo osramočeni v času nesreče,
v dneh lakote bodo nasičeni.
Kaf
20 Krivični se bodo izgubili,
GOSPODOVI sovražniki so kakor sijaj pašnikov:
preminejo, v dimu preminejo.

Lamed
21 Krivični si izposoja, a ne vrača,
pravični pa je usmiljen in daje.
22 Zares, njegovi blagoslovljeni bodo podedovali deželo,
njegovi prekleti pa bodo iztrebljeni.
Mem
23 Zaradi GOSPODA so koraki moža trdni,
nad njegovo potjo ima veselje.
24 Če pade, ne obstane na tleh,
ker GOSPOD podpira njegovo roko.

Nun
25 Bil sem mlad, tudi postaral sem se,
vendar nisem videl, da bi bil pravični zapuščen
in da bi bil njegov zarod prosil kruha.
26 Ves dan je usmiljen in posoja,
njegov zarod je v blagoslov.
Sameh
27 Ogibaj se slabega in delaj dobro,
in tako prebivaj na veke,
28 zakaj GOSPOD ljubi pravico
in ne zapušča svojih zvestih;
Ajin
na veke bodo obvarovani,
zarod krivičnih pa bo iztrebljen.
29 Pravični bodo deželo podedovali,
za vedno bodo v njej prebivali.

Pe
30 Usta pravičnega izgovarjajo modrost,
njegov jezik govori pravico.
31 Postava njegovega Boga je v njegovem srcu,
njegovi koraki ne omahujejo.
Cade
32 Krivični preži na pravičnega
in išče, da bi ga usmrtil.
33 GOSPOD ga ne bo prepustil njegovi roki,
ne bo ga obsodil, ko mu bodo sodili.
Kof
34 Upaj v GOSPODA in drži se njegove poti,
in povzdignil te bo, da boš deželo podedoval,
videl boš, kako bodo krivični iztrebljeni.
Reš
35 Videl sem krivičnika nasilnega,
razraščal se je kakor bujna mladika.
36 Ko sem šel mimo, glej, ga ni bilo več;
iskal sem ga, pa ga ni bilo najti.
Šin
37 Drži se nedolžnega, glej poštenega,
kajti miroljubnemu možu se obeta prihodnost.
38 Grešniki pa bodo pokončani vsi skupaj,
prihodnost krivičnih bo iztrebljena.
Tav
39 Rešitev pravičnih prihaja od GOSPODA,
njihovega zavetja ob času stiske.
40 GOSPOD jim pomaga in jih osvobaja,
osvobaja jih krivičnih in jih rešuje,
ker se zatekajo k njemu.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.327, danes: 8.562
Čas izvajanja programa: 0.06s