Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Hebrejcem 9,23-10,18

Pismo Hebrejcem :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kristusova žrtev odvzema greh
23 Že podobe nebeških reči morajo torej biti očiščene s takimi žrtvami, nebeške reči same pa z žrtvami, ki so od teh boljše. 24 Kristus namreč ni stopil v svetišče, ki bi ga naredila roka in bi bilo le odtis resničnega, ampak v sama nebesa, da se je zdaj za nas pojavil pred Božjim obličjem, 25 tudi ne, da bi sebe večkrat daroval, kakor véliki duhovnik hodi v svetišče vsako leto s tujo krvjo. 26 Ko bi bilo tako, bi moral od začetka sveta večkrat trpeti. Tako pa se je razodel enkrat ob koncu vekov, da je prek svoje žrtve odpravil greh. 27 Kakor je ljudem določeno enkrat umreti, nato pa pride sodba, 28 tako se je tudi Kristus enkrat daroval, da je odvzel grehe mnogih. Drugič pa se bo prikazal brez greha, v odrešenje tistih, ki ga pričakujejo.
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Postava vsebuje le senco prihodnjih dobrin in ne prave podobe stvari. Zato kljub istim žrtvam, ki jih neprestano darujejo iz leta v leto, nikoli ne more pripeljati do popolnosti niti tistih, ki se približujejo. Mar jih sicer ne bi nehali opravljati, saj se darovalci, ko bi bili enkrat očiščeni, ne bi več zavedali nobenega greha? Toda po njih se vsako leto oživlja spomin na grehe.
Nemogoče je namreč, da bi grehe odvzemala kri volov in kozlov. Zato pravi ob svojem prihodu na svet:
Žrtve in daritve nisi hotel,
a telo si mi pripravil.
Žgalne daritve in daritve za greh
ti niso bile všeč.
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam;
v zvitku knjige je pisano o meni,
da izpolnim, o Bog, tvojo voljo.«
Prej pravi: Žrtev in daritev in žgalnih daritev in daritev za greh nisi hotel in ti niso bile všeč. In te se darujejo po postavi. Za tem je rekel: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo.
Prvo torej odpravlja, da bi postavil drugo. 10 V tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa posvečeni enkrat za vselej.
11 Vsak duhovnik dan za dnem stoje opravlja bogoslužje in večkrat daruje iste žrtve, ki nikoli ne morejo odvzeti grehov. 12 Ta pa je za grehe daroval eno samo žrtev in za vekomaj sédel na Božjo desnico. 13 Odtlej pa čaka, da bodo njegovi sovražniki položeni k njegovim nogam za podnožje. 14 Z eno samo daritvijo je torej za vselej naredil popolne tiste, ki so posvečeni.
15 To nam namreč pričuje tudi Sveti Duh, saj najprej pravi:
16 To je zaveza, ki jo bom sklenil z njimi
po tistih dneh, govori Gospod:
Svoje postave bom dal v njihova srca,
v njihov razum jih bom zapisal,
17 in njihovih grehov in njihovih nepostavnosti
se ne bom več spominjal.
18 Kjer pa je vse to odpuščeno, ni več daritve za grehe.

2. Mojzesova knjiga 9-10

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kuga
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Pojdi k faraonu in mu povej: ›Tako pravi GOSPOD, Bog Hebrejcev: Odpusti moje ljudstvo, da mi bo služilo! Če pa ga ne boš hotel odpustiti in ga boš še zadrževal, bo prišla GOSPODOVA roka nad tvojo živino na polju: nad konje, osle, kamele, govedo in drobnico; silno huda kuga. GOSPOD pa bo naredil razliko med izraelsko in egiptovsko živino; nobenemu od Izraelovih sinov ne bo ničesar poginilo.‹« GOSPOD je določil rok in rekel: »Jutri bo GOSPOD to naredil v deželi.« In naslednji dan je GOSPOD to naredil: vsa egiptovska živina je poginila, od izraelske živine pa ni poginila niti ena žival. Faraon je poslal oglednike in glej, Izraelcem ni poginila niti ena žival. Toda faraonovo srce se je zakrknilo in ni odpustil ljudstva.
Tvori
Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu in Aronu: »Vzemita si polna prgišča saj iz peči in Mojzes naj jih vpričo faraona vrže proti nebu. In postale bodo droben prah po vsej egiptovski deželi, ki bo povzročil tvore z gnojnimi mehurji na ljudeh in na živini po vsej egiptovski deželi.«
10 Vzela sta torej saje iz peči, se postavila pred faraona in Mojzes jih je vrgel proti nebu. Nastali so tvori z gnojnimi mehurji na ljudeh in na živini. 11 Čarovniki pa niso mogli stopiti pred Mojzesa zaradi tvorov; kajti čarovniki so imeli tvore kakor vsi Egipčani. 12 GOSPOD pa je zakrknil faraonovo srce, in ni ju poslušal, kakor je GOSPOD govoril Mojzesu.
Toča
13 Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Jutri vstani zgodaj zjutraj in stopi pred faraona in mu reci: ›Tako govori GOSPOD, Bog Hebrejcev: Odpusti moje ljudstvo, da mi bo služilo! 14 Kajti tokrat pošljem vse svoje nadloge nadte, nad tvoje služabnike in nad tvoje ljudstvo, da spoznaš, da na vsej zemlji ni meni enakega. 15 Že zdaj bi lahko iztegnil roko in udaril tebe in tvoje ljudstvo s kugo, da bi te iztrebil z zemlje. 16 Toda ohranil sem te pri življenju, da ti pokažem svojo moč in da se moje ime razglasi po vsej zemlji. 17 Še naprej se ošabno vedeš zoper moje ljudstvo, da ga ne odpustiš. 18 Jutri ob tem času bom usipal silno hudo točo, kakršne ni bilo v Egiptu od dneva, ko je bil ustanovljen, pa do zdaj. 19 Zdaj torej daj spraviti na varno svojo živino in vse, kar imaš na polju! Na vse ljudi in živali, ki jih zaloti na polju in se ne umaknejo v hišo, bo padala toča in poginejo.‹« 20 Tisti izmed faraonovih služabnikov, ki so se bali GOSPODOVE besede, so spravili hlapce in živino v hiše na varno. 21 Tisti pa, ki si GOSPODOVE besede niso vzeli k srcu, so pustili hlapce in živino na polju.
22 Nato je GOSPOD rekel Mojzesu: »Iztegni roko proti nebu, da pada toča po vsej egiptovski deželi na ljudi in na živino in na vsa poljska zelišča!« 23 Mojzes je iztegnil palico proti nebu in GOSPOD je poslal grom in točo. Ogenj se je spuščal na zemljo in GOSPOD je usipal točo na egiptovsko deželo. 24 Padala je toča in ogenj je švigal med točo; tako silno je bilo to, da česa takega še ni bilo v vsej egiptovski deželi, odkar so postali narod. 25 Toča je pobila po vsej egiptovski deželi vse, kar je bilo na polju, od človeka do živine. Tudi vsa poljska zelišča je pobila in polomila vse drevje na polju. 26 Samo v góšenski deželi, kjer so bili Izraelovi sinovi, ni bilo toče.
27 Potem je dal faraon poklicati Mojzesa in Arona in jima je rekel: »Tokrat sem se pregrešil. GOSPOD je pravičen, jaz pa in moje ljudstvo smo krivi. 28 Prosita GOSPODA, kajti dovolj je groma Božjega in toče! Odpustim vas, ni vam treba več ostajati.« 29 Mojzes mu je rekel: »Ko pridem iz mesta, bom iztegnil roko proti GOSPODU. Grmenje bo prenehalo in toče ne bo več, da spoznaš, da je zemlja GOSPODOVA. 30 Toda vem, da se ti in tvoji služabniki še ne bojite GOSPODA Boga.«
31 Lan in ječmen sta bila pobita, kajti ječmen je bil v klasju in lan v cvetju. 32 Pšenica in pira pa nista bili pobiti, ker sta pozni.
33 Mojzes je odšel od faraona in iz mesta in iztegnil roko proti GOSPODU. Tedaj sta prenehala grmenje in toča in dež ni več lil na zemljo. 34 Toda ko je faraon videl, da so prenehali dež, toča in grmenje, je grešil naprej in zakrknil svoje srce, on in njegovi služabniki. 35 Faraonovo srce se je zakrknilo in ni odpustil Izraelovih sinov, kakor je GOSPOD napovedal po Mojzesu.
Kobilice
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Pojdi k faraonu, kajti zakrknil sem srce njemu in njegovim služabnikom, zato da napravim svoja znamenja sredi med njimi; in da boš pripovedoval svojemu sinu in sinu svojega sina o tem, kako sem se poigral z Egipčani, in o mojih znamenjih, ki sem jih napravil nad njimi; da spoznate, da sem jaz GOSPODMojzes in Aron sta prišla k faraonu in mu rekla: »Tako pravi GOSPOD, Bog Hebrejcev: ›Do kdaj se boš branil ponižati se pred menoj? Odpusti moje ljudstvo, da mi bo služilo! Če ne boš hotel odpustiti mojega ljudstva, pripeljem jutri kobilice v tvoje pokrajine. Pokrile bodo površino dežele, tako da je ne bo več mogoče videti. Požrle bodo ostanek, ki ste ga rešili in vam je preostal od toče, in objedle bodo vse drevje, ki vam raste na polju. Napolnile bodo tvoje hiše in hiše vseh tvojih služabnikov in vseh Egipčanov, da česa takega niso videli ne tvoji očetje ne očetje tvojih očetov, odkar so na zemlji, do današnjega dne.‹« Mojzes se je obrnil in odšel od faraona.
Faraonovi služabniki pa so mu rekli: »Do kdaj nam bo ta v pogubo? Odpusti može, da bodo služili GOSPODU, svojemu Bogu! Ali še ne vidiš, da Egipt propada?« Poklicali so torej Mojzesa in Arona nazaj k faraonu. Rekel jima je: »Pojdite, služite GOSPODU, svojemu Bogu! Kateri so, ki naj gredo?« Mojzes je rekel: »Z mladimi in starimi pojdemo, s sinovi in hčerami, z drobnico in govedom pojdemo, kajti to je za nas GOSPODOV praznik.« 10 Rekel jima je: »Tako bodi GOSPOD z vami, kakor vas odpustim z otroki vred! Vidite, da imate v mislih slabe namene! 11 Ne bo tako! Naj gredo možje, da služijo GOSPODU; saj ste to terjali!« In izgnali so ju izpred faraonovega obličja.
12 Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Iztegni roko nad egiptovsko deželo, da pridejo kobilice nadnjo in požrejo vsa zelišča, vse, kar je pustila toča!« 13 Mojzes je iztegnil palico nad egiptovsko deželo in GOSPOD je gnal vzhodni veter v deželo ves tisti dan in vso noč. Ko je napočilo jutro, je vzhodni veter prinesel kobilice. 14 In kobilice so prišle čez vso egiptovsko deželo in se usedle po vseh egiptovskih pokrajinah; tako velika množica kobilic, da jih ni bilo toliko do tedaj in jih tudi potlej ne bo. 15 Pokrile so površino vse dežele, da se je stemnilo. Požrle so vsa zelišča in vse sadje na drevju, kar je pustila toča; nič zelenega ni ostalo ne na drevju ne na poljskih zeliščih po vsej egiptovski deželi.
16 Faraon je tedaj hitro poklical Mojzesa in Arona ter rekel: »Pregrešil sem se zoper GOSPODA, vašega Boga, in zoper vaju. 17 Zdaj pa mi, prosim, odpustita greh, samo še tokrat. In prosita GOSPODA, svojega Boga, naj odvrne od mene vsaj to smrt!« 18 Mojzes je odšel od faraona in prosil GOSPODA. 19 In GOSPOD je zasukal veter, da je nastal silno močan zahodnik, odnesel kobilice in jih pognal v Trstično morje. Niti ena ni ostala po vseh egiptovskih pokrajinah. 20 GOSPOD pa je zakrknil faraonovo srce, in ni odpustil Izraelovih sinov.
Tema
21 Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Iztegni roko proti nebu in tema naj pride nad egiptovsko deželo, taka tema, da bi jo lahko tipali!« 22 Mojzes je iztegnil roko proti nebu in po vsej egiptovski deželi je bila tri dni gosta tema. 23 Drug drugega niso videli in tri dni se nihče ni mogel ganiti z mesta; Izraelovi sinovi pa so vsi imeli svetlobo v svojih bivališčih.
24 Faraon je poklical Mojzesa in rekel: »Pojdite, služite GOSPODU! Samo vaša drobnica in govedo naj ostaneta tu; tudi vaši otroci smejo iti z vami.« 25 Mojzes je rekel: »Prepustiti nam moraš tudi klavne in žgalne daritve, da jih pripravimo GOSPODU, svojemu Bogu. 26 Tudi naša živina pojde z nami – niti parkelj ne ostane; kajti od nje bomo vzeli za službo GOSPODU, svojemu Bogu, saj dokler ne pridemo tja, ne bomo vedeli, s čim naj služimo GOSPODU27 GOSPOD pa je zakrknil faraonovo srce, in jih ni hotel odpustiti. 28 Potem mu je faraon rekel: »Pojdi od mene! Varuj se, da ne zagledaš več mojega obličja; kajti tisti dan, ko bi zagledal moje obličje, boš moral umreti!« 29 Mojzes je rekel: »Prav si govoril; ne bom več videl tvojega obličja.«

Pregovori 3

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ljubi GOSPODA, svojega Boga
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Sin moj, ne pozabi mojega nauka,
tvoje srce naj se drži mojih zapovedi.
Kajti pomnožile ti bodo
število dni in let življenja in srečo.

Dobrota in zvestoba naj te ne zapustita,
priveži si ju okrog vratu,
zapiši ju na tablo svojega srca.
Tako boš našel milost in dobro dojemljivost
pri Bogu in pri ljudeh.

Zaupaj v GOSPODA z vsem svojim srcem,
na svojo razumnost pa se ne zanašaj.
Na vseh svojih poteh ga spoznavaj
in on bo uravnaval tvoje steze.
Ne imej sam sebe za modrega,
boj se GOSPODA in varuj se hudega.
To bo zdravilo za tvoje telo,
poživilo za tvoje kosti.

Části GOSPODA s svojim imetjem,
s prvinami vseh svojih pridelkov.
10 Tvoje žitnice bodo polne hrane,
tvoje kadi bodo prekipevale od mošta.

11 Ne zametuj, sin moj, GOSPODOVE vzgoje,
njegov opomin naj ti ne bo nadležen.
12 Kajti kogar GOSPOD ljubi, ga opominja
in mu hoče dobro kakor oče sinu.
Modrost je drevo življenja
13 Blagor človeku, ki najde modrost,
možu, ki si pridobi razumnost.
14 Kajti pridobiti njo je bolje kakor pridobiti srebro,
njen sad je boljši od zlata.
15 Dragocenejša je kakor biseri,
nobena tvoja želja ji ni enakovredna.
16 Dolgo življenje je v njeni desnici,
v njeni levici sta bogastvo in čast.
17 Njene poti so prijetne poti,
vse njene steze so mirne.
18 Drevo življenja je tem, ki se je oprimejo,
kdor se je drži, je srečen.

19 GOSPOD je z modrostjo postavil zemljo,
z razumnostjo utrdil nebo,
20 z njegovim znanjem se odpirajo pravodovja
in oblaki spuščajo roso.
GOSPOD bo tvoj varuh
21 Sin moj, to dvoje naj ti ne uide izpred oči,
ohrani strumnost in preudarnost.
22 Tvoji duši bosta življenje,
tvojemu vratu okras.
23 Tedaj boš varno hodil po svoji poti,
tvoja noga se ne bo spotikala.
24 Kadar boš legel, se ne boš bal,
kadar boš ležal, bo tvoje spanje sladko.
25 Ne boš se bal presenetljivega strahu,
da bi prišlo opustošenje krivičnikov.
26 Kajti GOSPOD bo tvoje zaupanje,
varoval bo tvojo nogo pred zanko.
Ljubi svojega bližnjega
27 Ne odklanjaj dobrote potrebnemu,
če je v tvoji moči, da jo izkažeš.
28 Ne reci svojemu bližnjemu: »Pojdi in pridi nazaj,
jutri ti bom dal,« če to imaš.
29 Ne snuj hudega zoper svojega bližnjega,
ko zaupno prebiva pri tebi.
30 Ne prepiraj se z nikomer brez vzroka,
če ti ni storil nič žalega.
31 Ne zavidaj nasilnemu človeku,
ne ubiraj nobene njegove poti.
32 Kajti odpadnik se gnusi GOSPODU,
s pravičnimi pa je zaupen.
33 GOSPODOVO prekletstvo je v krivičnikovi hiši,
bivališče pravičnih pa blagoslavlja.
34 Kakor se posmehljivcem posmehuje,
tako ponižnim daje milost.
35 Modri podedujejo čast,
norce povzdiguje sramota.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.559, danes: 7.794
Čas izvajanja programa: 0.05s