Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 10,1-21

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dobri pastir
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
»Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne pride v ovčjo stajo skozi vrata, ampak spleza vanjo od drugod, ta je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovc. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi ven. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.« Jezus jim je povedal to prispodobo, pa niso spoznali, kaj jim je govoril.
Jezus dobri pastir
Jezus je znova spregovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata k ovcam. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo. 10 Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. 11 Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. 12 Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. 13 Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. 14 Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, 15 kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. 16 Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. 17 Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. 18 Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta.«
19 Zaradi teh besed je vnovič nastal razdor med Judi. 20 Mnogi izmed njih so govorili: »Demona ima in blazni. Zakaj ga poslušate?« 21 Drugi pa so govorili: »To niso besede obsedenca. Mar more demon odpreti oči slepim?«

2. kroniška knjiga 8

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Kaj je Salomon še napravil
(1 Kr 9,10–28)
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko se je izteklo dvajset let, v katerih je Salomon sezidal GOSPODOVO hišo in svojo hišo, je Salomon spet pozidal mesta, ki mu jih je dal Hirám, in v njih naselil Izraelove sinove.
Potem je šel na Hamát Cobo in jo osvojil. Zgradil je Tadmór v puščavi in vsa mesta za skladišča, ki jih je zgradil v Hamátu. Zgradil je tudi Zgornji Bet Horón in Spodnji Bet Horón, utrjeni mesti z obzidjem, z vrati in zapahi; pa tudi Baalát in vsa mesta za skladišča, ki jih je imel, vsa mesta za bojne vozove, mesta za konjenike in kar je še želel sezidati v Jeruzalemu, na Libanonu in na vsem ozemlju, kjer je vladal. Vse ljudi, kar jih je preostalo od Hetejcev, Amoréjcev, Perizéjcev, Hivéjcev in Jebusejcev, ki niso bili izmed Izraelcev – njihove potomce, ki so še ostali za njimi v deželi in jih Izraelovi sinovi niso pokončali – je Salomon določil za tlako do tega dne. Izmed Izraelcev pa ni nikogar napravil za sužnja pri svojem delu, temveč so bili njegovi vojaki, častniki, pribočniki, poveljniki nad njegovimi bojnimi vozmi in konjeniki. 10 Višjih nadzornikov, ki jih je imel kralj Salomon, je bilo dvesto petdeset in so nadzorovali ljudstvo.
11 Faraonovo hčer je Salomon preselil iz Davidovega mesta v hišo, ki jo je sezidal zanjo; rekel je namreč: »Moja žena ne bo stanovala v hiši Izraelovega kralja Davida, kajti prostori, kamor je prišla GOSPODOVA skrinja, so sveti.«
12 Tedaj je Salomon daroval GOSPODU žgalne daritve na GOSPODOVEM oltarju, ki ga je sezidal pred tempeljskim preddverjem. 13 Daroval je, kakor je bilo po Mojzesovi zapovedi določeno za posamezne dneve: ob sobotah, mlajih in o prazničnih dneh – trikrat na leto – ob prazniku nekvašenega kruha, ob prazniku tednov in ob šotorskem prazniku. 14 Po odloku svojega očeta Davida je postavil skupine duhovnikov za njihovo službo in levite za njihova opravila, da so prepevali in stregli pred duhovniki, kakor je bilo predpisano za posamezen dan, ter vratarje po njihovih skupinah za posamezna vrata; tako je namreč ukazal David, Božji mož. 15 V ničemer niso odstopili od kraljevega ukaza glede duhovnikov in levitov, pa tudi glede zakladnic ne.
16 Tako je bilo vse Salomonovo delo dokončano: od dne, ko je položil temelj za GOSPODOVO hišo, in dokler ni bila dokončana; GOSPODOVA hiša je bila popolna.
17 Potem je Salomon šel v Ecjón Geber in Elát na morskem obrežju v edómski deželi. 18 Hirám mu je po svojih služabnikih poslal ladje in ljudi, ki so bili vajeni morja. S Salomonovimi služabniki vred so prišli v Ofír, od tam pripeljali štiristo petdeset talentov zlata in ga prinesli kralju Salomonu.

Psalmi 73

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

TRETJA KNJIGA
(Ps 73–89)
PSALM 73 (72)
Navidezna sreča hudobnih
73 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Asáfov psalm.
Zares, dober je Bog do Izraela,
do tistih, ki so čisti v srcu.

Jaz pa – moje noge so se skoraj spotaknile,
moji koraki so malodane spodrsnili.
Zakaj ljubosumen sem bil na bahače,
ko sem videl mir krivičnikov.
Zakaj nadlog nimajo do svoje smrti,
njihovo telo je zdravo.
Ni jih, kjer je človeška muka,
skupaj z drugimi ljudmi niso tepeni.
Zato je ošabnost njihova ogrlica,
pokriva jih obleka nasilja.
Njihove oči izstopajo iz zamaščenosti,
domišljavosti njihovih src prekipevajo.
Posmehujejo se in govorijo hudobno,
zatirajo, ko govorijo zviška.
Svoja usta postavljajo v nebesa,
njihov jezik teka po zemlji.
10 Zato se njegovo ljudstvo vrača semkaj
in zajemajo si obilne vode.
11 Govorijo: »Kako bi Bog mogel vedeti?
Mar je vednost pri Najvišjem?«
12 Glej, takšni so krivičniki,
vedno brez skrbi si kopičijo bogastvo.

13 Torej sem zaman prečistil svoje srce
in si v nedolžnosti umival roke.
14 Saj sem bil pretepan ves dan,
vsako jutro me je zadela kazen.
15 Če bi dejal: »Pripovedoval bom kakor oni,«
glej, bi izdal rod tvojih sinov.
16 Ko sem premišljeval, da bi to spoznal,
je bila v mojih očeh muka,
17 dokler nisem prispel do Božjega svetišča,
spoznal njihovega konca.

18 Zares, na spolzka tla jih postavljaš,
podiraš jih v razvaline.
19 Kako jih v hipu obide groza,
končajo, popolnoma preminejo od preplaha.
20 Kakor sanje ob prebujenju, o Gospod,
ko se zbudiš, zavržeš njihove privide.
21 Ko se mi je z grenkobo polnilo srce
in me je zbadalo v ledvicah,
22 sem bil neumen in nisem spoznal,
živina sem bil pri tebi.

23 Toda jaz bom vedno s tabo,
prijel si me za desno roko.
24 S svojim nasvetom me vodi,
potem pa me vzemi v slavo.
25 Koga imam v nebesih?
Če sem s teboj, si ničesar ne želim na zemlji.
26 Moje meso in moje srce gresta h koncu,
skala mojega srca in moj delež je Bog na veke.

27 Zakaj glej, tisti, ki so daleč od tebe, se bodo pogubili,
utišaš vsakega, ki z vlačuganjem odpade od tebe.
28 Jaz pa, Božja bližina je dobrina zame,
v Gospoda BOGA sem postavil svoje zatočišče,
da bi pripovedoval o vseh tvojih delih.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.875, danes: 21.893
Čas izvajanja programa: 0.05s